ABIP.pl logo

prowadzony przez:
Dom Pomocy Społecznej im. Ks. Kardynała Józefa Glempa


BIP > KomunikatZAWIADOMIENIE (OGŁOSZENIE) O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Na podstawie art.92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.- Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019r., poz. 1843) Dom Pomocy Społecznej im. Ks. Kardynała Józefa Glempa w Bramkach informuje, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na

 

"Dostawę artykułów żywnościowych dla  Domu Pomocy Społecznej w Bramkach

na 2021 rok.”

Załącznik: ZAŁĄCZNIK 1 (Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty.pdf)

Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

strzałka do góry