ABIP.pl logo

prowadzony przez:
Dom Pomocy Społecznej im. Ks. Kardynała Józefa Glempa


BIP > KomunikatZapytanie do oferty

W związku z prowadzonym przez Dom Pomocy Społecznej w Bramkach postępowaniem nr ZP/DPS/2/2020 na dostawę środków czyszczących i polerujących do DPS Bramki w roku 2020, wpłynęło w dniu dzisiejszym zapytanie:

 

Czy podana ilość: 600 w pozycji 26, czyli ręcznik na roli dotyczy sztuki rolki czy opakowania?

Zamawiający wyjaśnia:

 

- w pozycji nr 26 tj. ręcznik papierowy 60m celuloza 2w pakowany po 12 szt. w zgrzewce - jako cena jednostkowa brutto proszę podać cenę brutto 1 rolki, natomiast wartość ogólna brutto to 600 x cena jednostkowa brutto

 

Jednocześnie informujemy:

Jeśli Wykonawcy już przygotowali swoje oferty i wysłali ale chcieliby dokonać zmian, mogą takowych dokonać do dnia 14.02.2020r. do godziny 10:00 – nawet w formie elektronicznej tj. przesłać wyjaśnienie lub poprawioną ofertę na podany w zaproszeniu adres email.

 


strzałka do góry