ABIP.pl logo

prowadzony przez:
Dom Pomocy Społecznej dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnych w Mrągowie


BIP > ZAMÓWIENIA PUBLICZNEInformacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Dom Pomocy Społecznej

dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnych

ul. Młodkowskiego 19, 11-700 Mrągowo

 

DPS.ADM.271.01.2023

 

 

                                                                                                                        Dnia 27.06.2023 r.

 

Dom Pomocy Społecznej  dla Dzieci  i Młodzieży   Niepełnosprawnych w  Mrągowie zawiadamia, o wyborze najkorzystniejszej oferty na dostawy artykułów higienicznych do siedziby DPS w Mrągowie  w terminie 01.07.2023 - 31.12.2023 r.

 

Zaproszenie do złożenia oferty przesłano w dniu 06.06.2023 do trzech polskich firm zajmujących się dystrybucją artykułów higienicznych oraz dnia 06.06.2023r. umieszczono zapytanie ofertowe na stronie BIP Domu Pomocy Społecznej w Mrągowie.

Zaproszenie do złożenia oferty skierowano do następujących wykonawców:

1)   Farmpol Sp zoo, oddział Olsztyn ul. Kołobrzeska 50, 10-434 Olsztyn

2)   Unimed, ul. Głowna 173, 05-200 Stare Grabie

3)    Lemar ul. Kołobrzeska 50 10-434 Olsztyn

 

Warunkiem wyboru najkorzystniejszej oferty była cena 100 % Najniższą cenę zaproponowała firma:

 

Farmpol Sp zoo, oddział Olsztyn ul. Kołobrzeska 50, 10-434 Olsztyn

 

Tego oferenta wybrano do podpisania umowy

 

1.      Wartość zamówienia netto (bez podatku VAT) wynosi DPS 26311,20 PLN Mieszkańcy 25178,40 PLN

2.      Wartość zamówienia brutto z podatkiem od towarów i usług wg stawki VAT 5 % wynosi: DPS 27680,40 PLN Mieszkańcy 26508,00 PLN

 

 

 

 

 

 

Dziękujemy  Państwu za złożenie oferty

                                                                               

                                                                                      Dyrektor Domu  Jolanta Iwanicka

 


Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

Zapytanie ofertowe na zakup artykułów higienicznych do siedziby DPS w Mrągowie

Znak postępowania: DPS.ADM.271.01.2023

ZAPYTANIE OFERTOWE

na zamówienie publiczne o wartości nieprzekraczającej 130 000 złotych (netto):

Przedmiotem zamówienia są dostawy artykułów higienicznych  do siedziby  Domu Pomocy Społecznej dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnych w Mrągowie, ul. Młodkowskiego 19, 11-700 Mrągowo

 

I.                    Nazwa i adres zamawiającego

 

Nabywca :        Powiat Mrągowski                               Odbiorca:        Dom Pomocy Społecznej dla

ul. Królewiecka 60A                                                   Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnych

11-700 Mrągowo                                                         ul. Młodkowskiego 19

NIP: 742-18-43-662                                                    11-700 Mrągowo

 

Załącznik: Załącznik 1 (Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego NFZ.docx)
Załącznik: Załącznik 2 (Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego 100%.docx)

Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

 

Dom Pomocy Społecznej

dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnych

ul. Młodkowskiego 19, 11-700 Mrągowo

Nasz znak DPS.ADM.271.11.2022

 

 

                                                                                                                         data:   12.12.2022r.

 

Dom Pomocy Społecznej  dla Dzieci  i Młodzieży   Niepełnosprawnych w  Mrągowie zawiadamia, o wyborze najkorzystniejszej oferty na dostawy artykułów nabiałowych w terminie 01.01.2023-31.12.2023 r.

 

Zaproszenie do złożenia oferty opublikowano w dniu 29.11.2022 W sposób następujący: przesyłając do 4 hurtowni nabiałowych z regionu oraz umieszczono na stronie BIP Domu Pomocy Społecznej w Mrągowie.

 

Warunkiem wyboru najkorzystniejszej oferty była cena oraz gwarancja stałej ceny w okresie obowiązywania umowy.

 

Najniższą cenę zaoferowała i na wykonawcę wybrano:

 

Spółdzielnia Mleczarska MLEKOVITA, ul. Ludowa 122, 18-200 Wysokie Mazowieckie, Magazyn nr 22 w Morągu ul. Przemysłowa 8, 14-300 Morąg NIP 722-000-23-29

 

 

1.       Wartość zamówienia (bez podatku VAT) wynosi 60369,10 PLN

2.       Wartość zamówienia brutto z podatkiem od towarów i usług wg stawki VAT 0 % wynosi: 60369,10 PLN

 

 

 

 

 

 

Dziękujemy  Państwu za złożenie oferty

                                                                              

                                                                                      Dyrektor Domu  Jolanta Iwanicka

 

 

 


Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Dom Pomocy Społecznej

dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnych

ul. Młodkowskiego 19, 11-700 Mrągowo

 

DPS.ADM.271.10.2022

 

 

                                                                                                                        Dnia 08.12.2022 r.

 

Dom Pomocy Społecznej  dla Dzieci  i Młodzieży   Niepełnosprawnych w  Mrągowie zawiadamia, o wyborze najkorzystniejszej oferty na dostawy artykułów higienicznych do siedziby DPS w Mrągowie  w terminie 01.01.2023 - 30.06.2022 r.

 

Zaproszenie do złożenia oferty przesłano w dniu 21.11.2022 do dwóch polskich firm zajmujących się dystrybucją artykułów higienicznych oraz dnia 21.11.2022r. umieszczono zapytanie ofertowe na stronie BIP Domu Pomocy Społecznej w Mrągowie.

Zaproszenie do złożenia oferty skierowano do następujących wykonawców:

1)   Farmpol Sp zoo, oddział Olsztyn ul. Kołobrzeska 50, 10-434 Olsztyn

2)   Unimed, ul. Głowna 173, 05-200 Stare Grabie

 

Warunkiem wyboru najkorzystniejszej oferty była cena 100 % Najniższą cenę zaproponowała firma:

 

Farmpol Sp zoo, oddział Olsztyn ul. Kołobrzeska 50, 10-434 Olsztyn

 

Tego oferenta wybrano do podpisania umowy

 

1.      Wartość zamówienia netto (bez podatku VAT) wynosi DPS 24527,39 PLN Mieszkańcy 24785,88 PLN

2.      Wartość zamówienia brutto z podatkiem od towarów i usług wg stawki VAT 5 % wynosi: DPS 25818,30 PLN Mieszkańcy 26090,40 PLN

 

 

 

 

 

 

Dziękujemy  Państwu za złożenie oferty

                                                                              

                                                                                      Dyrektor Domu  Jolanta Iwanicka


Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Dom Pomocy Społecznej

dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnych

ul. Młodkowskiego 19, 11-700 Mrągowo

Nasz znak DPS.ADM.271.3.2021

 

 

                                                                                                                         data:   08.12.2022r.

 

Dom Pomocy Społecznej  dla Dzieci  i Młodzieży   Niepełnosprawnych w  Mrągowie zawiadamia, o wyborze najkorzystniejszej oferty na dostawy pieczywa w terminie 01.01.2023-31.12.2023 r.

 

Zaproszenie do złożenia oferty opublikowano w dniu 24.11.2022 W sposób następujący: przesyłając do 4 Piekarni z regionu oraz umieszczono na stronie BIP Domu Pomocy Społecznej w Mrągowie.

 

Warunkiem wyboru najkorzystniejszej oferty była cena oraz gwarancja stałej ceny w okresie obowiązywania umowy.

 

Najniższą cenę zaoferowała i na wykonawcę wybrano:

 

PIEKARNIA CUKIERNIA Marek Szabelski ul. Firmowa 1, 11-7110 Piecki

 

1.       Wartość zamówienia netto (bez podatku VAT) wynosi 78 549,04 PLN

2.       Wartość zamówienia brutto z podatkiem od towarów i usług wg stawki VAT 0 % wynosi:
78 549,04 PLN

 

 

 

 

 

 

Dziękujemy  Państwu za złożenie oferty

                                                                              

                                                                                      Dyrektor Domu  Jolanta Iwanicka

 

 

 


Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

Zapytanie ofertowe na dostawy nabiału do siedziby DPS w Mrągowie w roku 2023

DPS.ADM.271.11.2022

ZAPYTANIE OFERTOWE

na zamówienie publiczne o wartości nieprzekraczającej 130 000 złotych (netto) i nazwie

Dostawy artykułów nabiałowych w roku 2023 do siedziby Domu Pomocy Społecznej dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnych,  ul. Młodkowskiego 19, 11-700 Mrągowo,

 

I.                    Nazwa i adres zamawiającego

 

Nabywca :        Powiat Mrągowski                               Odbiorca:        Dom Pomocy Społecznej dla

ul. Królewiecka 60A                                                   Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnych             11-700 Mrągowo                                                         ul. Młodkowskiego 19

NIP: 742-18-43-662                                                    11-700 Mrągowo

 

II.                  Przedmiot zamówienia

 

1.       Przedmiotem zamówienia jest :

Dostawa artykułów nabiałowych w asortymencie tabela poniżej.

 

L.p.

Asortyment

PCV 15500000-3- Produkty mleczarskie

JM.

Zapotrzebowanie

roczne

1.

Mleko zwykłe 2%-tłuszczu

 

L

9125

2.

Mleko b/z laktozy 3,2% 1L

 

L

548

3.

Śmietana 12%- tłuszczu 400g

 

L

144

4.

Jogurt naturalny 400g

 

Szt.

1460

5.

Jogurt owocowy 150g

 

Szt.

3096

5.

Jogurt naturalny 150g

 

Szt.

216

6.

Serek wiejski 200g

Szt.

648

 

7.

Twaróg wiaderko 1kg

kg

120

 

8.

Serek topiony 100g

kg

56

 

9.

Ser żółty

kg

36

 

10.

Mało ekstra / 200g /

 

kg

36

L.p.

Asortyment

PCV-15400000-2 –Oleje i tłuszcze zwierzęce lub roślinne

JM.

Zapotrzebowanie

roczne

1.

Tłuszcz roślinny do smarowania –zawartość tłuszczu 20% / 500g /

kg

830

2.

Tłuszcz roślinny do pieczenia –zawartość tłuszczu 70%

/ 250g /

kg

34

Załącznik: Załącznik 1 (Załącznik nr 1 - formularz ofertowy.doc)

Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

Zapytanie ofertowe na dostawy pieczywa do siedziby DPS w Mrągowie w roku 2023

Znak postępowania: DPS.ADM.271.12.2022

 

Zapytanie ofertowe na dostawy pieczywa

dla udzielenia zamówienia poniżej 130 000 złotych, nie ma zastosowania ustawa Prawo zamówień publicznych, zwracam się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej w cenach netto i brutto na dostawy pieczywa w terminie od 01.01.2023 do 31.12.2023 roku do siedziby Domu Pomocy Społecznej dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnych ul. Młodkowskiego 19, 11-700 Mrągowo,

 

I.                   Nazwa i adres zamawiającego

Nabywca:            
Powiat Mrągowski, ul. Królewiecka 60 A, 11-700 Mrągowo

NIP 742-18-43-662

Odbiorca:       
Dom Pomocy Społecznej dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnych w Mrągowie ul. Młodkowskiego 19,  11-700 Mrągowo

 

II.                Przedmiot zamówienia

 

  1. Przedmiotem zamówienia jest:


CPV 15810000-9 –Pieczywo, świeże wyroby piekarskie i ciastkarskie

l.p

Asortyment

JM.

Zapotrzebowanie dzienne

Zapotrzebowanie

Od 01.01.2023 do 31.12.2023

1.

Chleb zwykły krojony 500g

kg

7,5 kg

2737

2.

Chleb razowy krojony 500g

kg

7,2 kg

2628

3.

Bułka kajzerka 45g

 

Szt.

86

31390

4.

Bułka zwykła

 

Szt.

Na zamówienie

954

5.

Baton wrocławski 200g

Szt.

Na zamówienie

1731

6.

Bułka tarta

Kg.

Na zamówienie

110

 

7.

Bułka słodka z nadzieniem  50g

Szt.

Na zamówienie

 

3327

8.

Sernik

kg

Na zamówienie

18

9.

 

Makowiec

kg

Na zamówienie

18

10.

 

Ciasto WZ

kg

Na zamówienie

18

11

Biszkopt z owocami i galaretką

kg

Na zamówienie

18

12

Pączki z marmoladą

Szt.

Na zamówienie

190


Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

Zapytanie ofertowe na zakup artykułów higienicznych do siedziby DPS w Mrągowie

Znak postępowania: DPS.ADM.271.10.2022

ZAPYTANIE OFERTOWE

na zamówienie publiczne o wartości nieprzekraczającej 130 000 złotych (netto):

Przedmiotem zamówienia są dostawy artykułów higienicznych  do siedziby  Domu Pomocy Społecznej dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnych w Mrągowie, ul. Młodkowskiego 19, 11-700 Mrągowo

 

I.                    Nazwa i adres zamawiającego

 

Nabywca :        Powiat Mrągowski                               Odbiorca:        Dom Pomocy Społecznej dla

ul. Królewiecka 60A                                                   Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnych

11-700 Mrągowo                                                         ul. Młodkowskiego 19

NIP: 742-18-43-662                                                    11-700 Mrągowo

 

II.                  Przedmiot zamówienia

 

1.       Przedmiotem zamówienia jest (opis przedmiotu zamówienia)

 

Artykuły higieniczne( refundowane  przez  Narodowy Fundusz Zdrowia) dla osób z problemami nie trzymania moczu

Załącznik: Zapytanie ofertowe (Zapytanie ofertowe na dostawę artykułów higienicznych.pdf)
Załącznik: Załącznik 1 (Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego NFZ.docx)
Załącznik: Załącznik 2 (Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego 100%.docx)

Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

Zapytanie ofertowe zakup i dostawa sprzętu komputerowego do siedziby DPS w Mrągowie

Znak postępowania: DPS.ADM.271.9.2022

ZAPYTANIE OFERTOWE

na zamówienie publiczne o wartości nieprzekraczającej 130 000 złotych (netto):

Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa sprzętu komputerowego do siedziby Domu Pomocy Społecznej dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnych w Mrągowie, ul. Młodkowskiego 19, 11-700 Mrągowo

 

I.                    Nazwa i adres zamawiającego

 

Nabywca :        Powiat Mrągowski                               Odbiorca:        Dom Pomocy Społecznej dla

ul. Królewiecka 60A                                                   Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnych

11-700 Mrągowo                                                         ul. Młodkowskiego 19

NIP: 742-18-43-662                                                    11-700 Mrągowo

 

II.                  Przedmiot zamówienia

 

1.       Przedmiotem zamówienia jest (opis przedmiotu zamówienia)

 

Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa sprzętu AGD do siedziby Domu Pomocy Społecznej dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnych w Mrągowie, ul. Młodkowskiego 19, 11-700 Mrągowo

 

 

Nazwa

Parametry

ilość

1.

Mysz bezprzewodowa z klawiaturą

 

2

2.

Dysk do archiwizacji

 

1

3.

Komputer do obsługi jednego programu

 

1

4.

Komputer do obsługi wielu programów i pracy biurowej

 

1

5.

Rozdzielacz USB

 

1

6.

Monitor 8-19 cali

 

2

6.

Drukarka

Podajnik górny

1

 

Załącznik: Załącznik 1 (Załącznik 1_Formularz oferty_sprzęt komputerowy.xlsx)

Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Dom Pomocy Społecznej

dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnych

ul. Młodkowskiego 19, 11-700 Mrągowo

Nasz znak DPS.ADM.271.1.2022

 

 

                                                                                                                                data:   28.10.2022r.

 

Dom Pomocy Społecznej  dla Dzieci  i Młodzieży   Niepełnosprawnych w  Mrągowie zawiadamia, o wyborze najkorzystniejszej oferty  na zakup i dostawę sprzętu kuchennego do siedziby Domu Pomocy Społecznej dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnych w Mrągowie, ul. Młodkowskiego 19, 11-700 Mrągowo

 

Zaproszenie do złożenia oferty opublikowano w dniu 12.10.2022 na stronie BIP Domu Pomocy Społecznej w Mrągowie. W terminie do 25.10.2022 do godziny 10:00 wpłynęło 10 ofert.

 

Warunkiem wyboru najkorzystniejszej oferty była cena.

 

Z zapytania i kalkulacji cen usunięto pozycje zestaw desek HACCCP ze względu na brak wymiarów desek w specyfikacji, przez co w ofertach przedstawiono różne propozycje nie możliwe do porównania.

 

Najniższą cenę zaoferowała i na wykonawcę wybrano:

 

M&M Gastro Sp. z o.o. ul. Owsiana 58A, 40-780 Katowice

 

 

1.       Wartość zamówienia (bez podatku VAT) wynosi 2 033,17 PLN

2.       Wartość zamówienia brutto z podatkiem od towarów i usług wg stawki VAT 23 % wynosi:
2 500,81 PLN

 

 

 

 

 

 

Dziękujemy  Państwu za złożenie oferty

                                                                              

                                                                                      Dyrektor Domu  Jolanta Iwanicka

 


Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Dom Pomocy Społecznej

dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnych

ul. Młodkowskiego 19, 11-700 Mrągowo

Nasz znak DPS.ADM.271.7.2022

 

 

                                                                                                                                data:   26.10.2022r.

 

Dom Pomocy Społecznej  dla Dzieci  i Młodzieży   Niepełnosprawnych w  Mrągowie zawiadamia, o wyborze najkorzystniejszej oferty  na zakup i dostawę maszyn kuchennego do siedziby Domu Pomocy Społecznej dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnych w Mrągowie, ul. Młodkowskiego 19, 11-700 Mrągowo

 

Zaproszenie do złożenia oferty opublikowano w dniu 12.10.2022 na stronie BIP Domu Pomocy Społecznej w Mrągowie. W terminie do 25.10.2022 do godziny 10:00 wpłynęło 9 ofert.

 

Warunkiem wyboru najkorzystniejszej oferty była cena.

 

Najniższą cenę zaoferowała i na wykonawcę wybrano:

 

Serwis Pak Paula Michno ul. Lubelska 8c, 11-700 Mrągowo

 

 

1.       Wartość zamówienia (bez podatku VAT) wynosi 10 917,50 PLN

2.       Wartość zamówienia brutto z podatkiem od towarów i usług wg stawki VAT 23 % wynosi:
13 428,53PLN

 

 

 

 

 

 

Dziękujemy  Państwu za złożenie oferty

                                                                              

                                                                                      Dyrektor Domu  Jolanta Iwanicka

 


Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Dom Pomocy Społecznej

dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnych

ul. Młodkowskiego 19, 11-700 Mrągowo

Nasz znak DPS.ADM.271.1.2022

 

 

                                                                                                                         data:   25.10.2022r.

 

Dom Pomocy Społecznej  dla Dzieci  i Młodzieży   Niepełnosprawnych w  Mrągowie zawiadamia, o wyborze najkorzystniejszej oferty  na zakup i dostawę sprzętu AGD do siedziby Domu Pomocy Społecznej dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnych w Mrągowie, ul. Młodkowskiego 19, 11-700 Mrągowo

 

Zaproszenie do złożenia oferty opublikowano w dniu 12.10.2022 na stronie BIP Domu Pomocy Społecznej w Mrągowie. W terminie do 25.10.2022 do godziny 10:00 wpłynęło 5 ofert.

 

Warunkiem wyboru najkorzystniejszej oferty była cena.

 

Najniższą cenę zaoferowała i na wykonawcę wybrano:

 

Sklep Audio Video Dariusz Kopka ul. Moniuszki 14B , 11-700 Mrągowo

 

 

1.       Wartość zamówienia (bez podatku VAT) wynosi 10 970,08 PLN

2.       Wartość zamówienia brutto z podatkiem od towarów i usług wg stawki VAT 23 % wynosi:
13 493,19  PLN

 

 

 

 

 

 

Dziękujemy  Państwu za złożenie oferty

                                                                              

                                                                                      Dyrektor Domu  Jolanta Iwanicka


Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

Zapytanie ofertowe zakup i dostawa sprzętu AGD do siedziby DPS w Mrągowie

Znak postępowania: DPS.ADM.271.8.2022

ZAPYTANIE OFERTOWE

na zamówienie publiczne o wartości nieprzekraczającej 130 000 złotych (netto):

Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa sprzętu AGD do siedziby Domu Pomocy Społecznej dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnych w Mrągowie, ul. Młodkowskiego 19, 11-700 Mrągowo

 

I.                    Nazwa i adres zamawiającego

 

Nabywca :        Powiat Mrągowski                               Odbiorca:        Dom Pomocy Społecznej dla

ul. Królewiecka 60A                                                   Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnych

11-700 Mrągowo                                                         ul. Młodkowskiego 19

NIP: 742-18-43-662                                                    11-700 Mrągowo

 

II.                  Przedmiot zamówienia

 

1.       Przedmiotem zamówienia jest (opis przedmiotu zamówienia)

 

Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa sprzętu AGD do siedziby Domu Pomocy Społecznej dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnych w Mrągowie, ul. Młodkowskiego 19, 11-700 Mrągowo

 

 

Nazwa

Parametry

ilość

1.

Zamrażarka skrzyniowa

z szufladami max 92 cm szerokość

1

2.

Pralka

9 kg wsad

2

3.

Suszarka

9-15 kg

1

4.

Zmywarka

60 cm

4

5.

Lodówka

max 1,5 m

2

6.

Odkurzacz

moc 650 w

1

Załącznik: Załącznik 1 (Załącznik 1_Formularz oferty_AGD.xlsx)

Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

Zapytanie ofertowe zakup i dostawa maszyn kuchennych do siedziby DPS w Mrągowie

Znak postępowania: DPS.ADM.271.7.2022

ZAPYTANIE OFERTOWE

na zamówienie publiczne o wartości nieprzekraczającej 130 000 złotych (netto):

Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa maszyn kuchennych do siedziby Domu Pomocy Społecznej dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnych w Mrągowie, ul. Młodkowskiego 19, 11-700 Mrągowo

 

I.                    Nazwa i adres zamawiającego

 

Nabywca :        Powiat Mrągowski                               Odbiorca:        Dom Pomocy Społecznej dla

ul. Królewiecka 60A                                                   Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnych

11-700 Mrągowo                                                         ul. Młodkowskiego 19

NIP: 742-18-43-662                                                    11-700 Mrągowo

Załącznik: Załącznik 1 (Załącznik 1_Formularz oferty_maszyny.xlsx)

Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

Zapytanie ofertowe zakup i dostawa sprzętu kuchennego do siedziby DPS w Mrągowie

Znak postępowania: DPS.ADM.271.6.2022

ZAPYTANIE OFERTOWE

na zamówienie publiczne o wartości nieprzekraczającej 130 000 złotych (netto):

Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa sprzętu kuchennego do siedziby Domu Pomocy Społecznej dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnych w Mrągowie, ul. Młodkowskiego 19, 11-700 Mrągowo

 

I.                    Nazwa i adres zamawiającego

 

Nabywca :        Powiat Mrągowski                               Odbiorca:        Dom Pomocy Społecznej dla

ul. Królewiecka 60A                                                   Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnych

11-700 Mrągowo                                                         ul. Młodkowskiego 19

NIP: 742-18-43-662                                                    11-700 Mrągowo

 

II.                  Przedmiot zamówienia

 

1.       Przedmiotem zamówienia jest (opis przedmiotu zamówienia)

 

Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa sprzętu kuchennego do siedziby Domu Pomocy Społecznej dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnych w Mrągowie, ul. Młodkowskiego 19, 11-700 Mrągowo

 

 

 

Nazwa

Parametry

ilość

1.

wanna stal satynowa z uchwytem

28 l

3

2.

sito z drewnianą rączką

35 cm

1

3.

chochla

1,5l

1

4.

rózga stalowa

45 cm

1

5.

rózga stalowa

55cm

1

6.

rózga

50 cm

1

7.

rózga 

60 cm

1

8.

zestaw desek HACCP

 

2

9.

wózek platformowy

pow rob 66/48 cm

1

10.

garnek wysoki bez pokrywy

50,3 l

1

11.

nóż kuchenny premium HACCP

26 cm do mięsa

2

12.

nóż kuchenny premium HACCP

26 cm do warzyw

1

13.

nóż kuchenny premium HACCP

26 cm do wędlin

2

14.

nóż kuchenny premium HACCP

26 cm do ryb

2

15.

nóż kuchenny premium HACCP

26 cm do drobiu

2

16.

nóż kuchenny premium HACCP

26 cm do nabiału

1

17.

nóż kuchenny ceramiczny

20 cm

1

18.

szufelka kuchenna nierdzewna

0,68 l

3

19.

szufelka kuchenna nierdzewna

0,45 l owalna

1

20.

ostrzałka 2 części ostrzące 1 węglik wapnia, druga ceraminczna

 

1

 

Załącznik: Załącznik 1 (Załącznik 1_Formularz oferty_sprzęt kuchenny.xlsx)

Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

Informacja o wynikach zapytania o cenę na dostawy nabiału do siedziby DPS

Dom Pomocy Społecznej

dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnych

ul. Młodkowskiego 19, 11-700 Mrągowo

Nasz znak DPS.ADM.271.3.2022

 

 

                                                                                                                         data:   03.10.2022r.

 

Dom Pomocy Społecznej  dla Dzieci  i Młodzieży   Niepełnosprawnych w  Mrągowie zawiadamia, o wynikach postępowania – zapytanie o cenę  na dostawy artykułów nabiałowych w terminie 01.10.2022-30.09.2023 r.

 

Zaproszenie do złożenia oferty przesłano w dniu 23.09.2022 do 8 hurtowni i producentów nabiału z regionu oraz 26.09.2022 umieszczono na stronie BIP Domu Pomocy Społecznej w Mrągowie.

 

Zaproszenie do złożenia oferty skierowano w dniu 23.09.2022 do następujących wykonawców:

1)    PHU Max Sp.j. J.G. Harhaj - Biskupiec

2)    Il-Kas Ilnicki Kasperek Sp.j  - Mrągowo

3)    Mona Kontra Sp zoo - Suwałki

4)    SPS Handel – Ostrołęka

5)    Polmlek – Lidzbark Warmiński

6)    OSM Giżycko – Giżycko

7)    SM Mlekpol – Mrągowo

8)    Mlekovita – Wysokie Mazowieckie

 

W wyznaczonym terminie do dnia 29.09.2022 r. do godziny 14:00 nie wpłynęła żądna oferta:

 

W związku z niewpłynięciem żadnej oferty na dostawy nabiału do siedziby DPS – postępowanie zostało unieważnione. Dostawy nabiału do siedziby Domu Pomocy Społecznej dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnych decyzją zespołu ds. zamówień publicznych będą odbywały się na podstawie zapytań o cenę produktów nabiałowych oraz tłuszczów roślinnych na dany dzień w hurtowniach z Mrągowa i okolic.  

 

 

 

 

 

 

                                                                               

                                                                                      Dyrektor Domu  Jolanta Iwanicka


Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

Dostawy artykułów nabiałowych w terminie od 01.10.2022 do 30.09.2023r. do siedziby Domu Pomocy Społecznej dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnych

DPS.ADM.271.5.2022

ZAPYTANIE OFERTOWE

na zamówienie publiczne o wartości nieprzekraczającej 130 000 złotych (netto) i nazwie

Dostawy artykułów nabiałowych w terminie od 01.10.2022 do 30.09.2023r. do siedziby Domu Pomocy Społecznej dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnych,  ul. Młodkowskiego 19, 11-700 Mrągowo,

 

Zapraszamy do składania ofert 

Załącznik: Zapytanie ofertowe (Zapytanie ofertowe _ dostawy artykułów nabiałowych.pdf)

Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Dom Pomocy Społecznej

dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnych

ul. Młodkowskiego 19, 11-700 Mrągowo

 

DPS.ADM.271.4.2022

 

 

                                                                                                                        Dnia 18.05.2022 r.

 

Dom Pomocy Społecznej  dla Dzieci  i Młodzieży   Niepełnosprawnych w  Mrągowie zawiadamia, o wyborze najkorzystniejszej oferty na dostawy artykułów higienicznych do siedziby DPS w Mrągowie  w terminie 01.06.2022 - 31.12.2022 r.

 

Zaproszenie do złożenia oferty przesłano w dniu 06.05.2022 do dwóch polskich firm zajmujących się dystrybucją artykułów higienicznych oraz dnia 06.05.2022r. umieszczono zapytanie ofertowe na stronie BIP Domu Pomocy Społecznej w Mrągowie.

Zaproszenie do złożenia oferty skierowano do następujących wykonawców:

1)   Farmpol Sp zoo, oddział Olsztyn ul. Kołobrzeska 50, 10-434 Olsztyn

2)   Unimed, ul. Głowna 173, 05-200 Stare Grabie

3)   Lemar Sklep ul. Grunwaldzka 8, 11-041 Olsztyn

 

Warunkiem wyboru najkorzystniejszej oferty była cena 100 % Najniższą cenę zaproponowała firma:

 

Farmpol Sp zoo, oddział Olsztyn ul. Kołobrzeska 50, 10-434 Olsztyn

 

Tego oferenta wybrano do podpisania umowy

 

1.      Wartość zamówienia (bez podatku VAT) wynosi DPS 20 916,00 PLN Mieszkańcy 23 138,50 PLN

2.      Wartość zamówienia brutto z podatkiem od towarów i usług wg stawki VAT 5 % wynosi: DPS 22 035,30 PLN Mieszkańcy 24 343,90 PLN

 

 

 

 

 

 

Dziękujemy  Państwu za złożenie oferty

                                                                              

                                                                                      Dyrektor Domu  Jolanta Iwanicka


Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty dostawy nabiału do DPS w Mrągowie

Dom Pomocy Społecznej

dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnych

ul. Młodkowskiego 19, 11-700 Mrągowo

Nasz znak DPS.ADM.271.3.2022

 

 

                                                                                                                         data:   16.05.2022r.

 

Dom Pomocy Społecznej  dla Dzieci  i Młodzieży   Niepełnosprawnych w  Mrągowie zawiadamia, o wyborze najkorzystniejszej oferty na dostawy artykułów nabiałowych w terminie 16.05.2022-31.12.2022 r.

 

Zaproszenie do złożenia oferty opublikowano w dniu 04.05.2022 W sposób następujący: przesyłając do 4 hurtowni nabiałowych z regionu oraz umieszczono na stronie BIP Domu Pomocy Społecznej w Mrągowie.

 

Zaproszenie do złożenia oferty skierowano w dniu 04.05.2022 do następujących wykonawców:

1)    PHU Max Sp.j. J.G. Harhaj - Biskupiec

2)    Il-Kas Ilnicki Kasperek Sp.j  - Mrągowo

3)    Mona Kontra Sp zoo - Suwałki

4)    SPS Handel - Ostrołęka

 

Warunkiem wyboru najkorzystniejszej oferty była cena oraz gwarancja stałej ceny w okresie obowiązywania umowy.

 

Najniższą cenę zaoferowała i na wykonawcę wybrano:

 

PHU MAX SP J. Harhaj, G. Harhaj ul. Chrobrego 33,  11 – 200 Biskupiec

 

 

1.       Wartość zamówienia (bez podatku VAT) wynosi 47 481,10  PLN

 

 

 

 

 

 

Dziękujemy  Państwu za złożenie oferty

                                                                               

                                                                                      Dyrektor Domu  Jolanta Iwanicka


Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

Zapytanie ofertowe na dostawę artykułów higienicznych DPS.ADM.271.4.2022

Znak postępowania: DPS.ADM.271.4.2022

ZAPYTANIE OFERTOWE

na zamówienie publiczne o wartości nieprzekraczającej 130 000 złotych (netto):

Przedmiotem zamówienia są dostawy artykułów higienicznych  do siedziby  Domu Pomocy Społecznej dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnych w Mrągowie, ul. Młodkowskiego 19, 11-700 Mrągowo

 


Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

Zapytanie ofertowe na dostawę artykułów nabiałowych do siedziby DPS w Mrągowie

DPS.ADM.271.3.2022

ZAPYTANIE OFERTOWE

na zamówienie publiczne o wartości nieprzekraczającej 130 000 złotych (netto) i nazwie

Dostawy artykułów nabiałowych w terminie od 16.05.2022 do 31.12.2022 do siedziby Domu Pomocy Społecznej dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnych,  ul. Młodkowskiego 19, 11-700 Mrągowo,

Załącznik: Zapytanie ofertowe (Zapytanie ofertowe _ dostawy artykułów nabiałowych.pdf)

Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Dom Pomocy Społecznej

dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnych

ul. Młodkowskiego 19, 11-700 Mrągowo

Nasz znak DPS.ADM.271.1.2022

 

 

                                                                                                                         data:   28.03.2022r.

 

Dom Pomocy Społecznej  dla Dzieci  i Młodzieży   Niepełnosprawnych w  Mrągowie zawiadamia, o wyborze najkorzystniejszej oferty  na zakup i dostawę lamp bakteriobójczych i wirusobójczych, przyjaznych dla człowieka do siedziby Domu Pomocy Społecznej dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnych w Mrągowie, ul. Młodkowskiego 19, 11-700 Mrągowo

 

Zaproszenie do złożenia oferty opublikowano w dniu 22.03.2022 na stronie BIP Domu Pomocy Społecznej w Mrągowie.

 

Warunkiem wyboru najkorzystniejszej oferty była cena i parametry ofererowanych lamp bakteriobójczych.

 

Najniższą cenę zaoferowała i na wykonawcę wybrano:

 

Energa Oświetlenie Sp. zo.o. ul. Rzemieślnicza  17/19, 81-855 Sopot

 

 

1.       Wartość zamówienia (bez podatku VAT) wynosi 5952,00 PLN

2.       Wartość zamówienia brutto z podatkiem od towarów i usług wg stawki VAT 23 % wynosi:
7320,00  PLN

 

 

 

 

 

 

Dziękujemy  Państwu za złożenie oferty

                                                                              

                                                                                      Dyrektor Domu  Jolanta Iwanicka


Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

Zapytanie ofertowe na zakup i dostawę lamp bakteriobójczych

Znak postępowania: DPS.ADM.271.2.2022

ZAPYTANIE OFERTOWE

na zamówienie publiczne o wartości nieprzekraczającej 130 000 złotych (netto):

Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa lamp bakteriobójczych i wirusobójczych, przyjaznych dla człowieka do siedziby Domu Pomocy Społecznej dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnych w Mrągowie, ul. Młodkowskiego 19, 11-700 Mrągowo

 

I.                    Nazwa i adres zamawiającego

 

Nabywca :        Powiat Mrągowski                               Odbiorca:        Dom Pomocy Społecznej dla

ul. Królewiecka 60A                                                   Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnych

11-700 Mrągowo                                                         ul. Młodkowskiego 19

NIP: 742-18-43-662                                                    11-700 Mrągowo

 

II.                  Przedmiot zamówienia

 

1.       Przedmiotem zamówienia jest (opis przedmiotu zamówienia)

 

1.    Zakup i dostawa lamp bakteriobójczych i wirusobójczych przenośnych - stojących, przyjaznych dla człowieka, które można stosować w obecności ludzi w pomieszczeniu. Charakterystyka lamp - Promieniowanie UV-C nieodwracalnie dezaktywująca bakterie, wirusy, pleśnie, grzyby oraz wszelkie inne drobnoustroje. Zgodna z PN-EN 60601-1, minimum 2 lata gwarancji. Powierzchnia dezynfekowana do 70 m kwadratowych.


Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Dom Pomocy Społecznej

dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnych

ul. Młodkowskiego 19, 11-700 Mrągowo

Nasz znak DPS.ADM.271.1.2022

 

 

                                                                                                                         data:   21.03.2022r.

 

Dom Pomocy Społecznej  dla Dzieci  i Młodzieży   Niepełnosprawnych w  Mrągowie zawiadamia, o wyborze najkorzystniejszej oferty zakup i dostawę środków ochrony indywidualnej do siedziby Domu Pomocy Społecznej dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnych w Mrągowie, ul. Młodkowskiego 19, 11-700 Mrągowo

 

Zaproszenie do złożenia oferty opublikowano w dniu 09.03.2022 na stronie BIP Domu Pomocy Społecznej w Mrągowie.

 

Warunkiem wyboru najkorzystniejszej oferty była cena oferowanego asortymentu środków ochrony indywidualnej.

 

Najniższą cenę zaoferowała i na wykonawcę wybrano:

 

KEJ Polska spółka zo.o. ul. Górczewska 181/310 A, 01-459 Warszawa

 

 

1.       Wartość zamówienia (bez podatku VAT) wynosi 22 975,00 PLN

2.       Wartość zamówienia brutto z podatkiem od towarów i usług wg stawki VAT 8 % wynosi:
24 913,40 PLN

 

 

 

 

 

 

Dziękujemy  Państwu za złożenie oferty

                                                                              

                                                                                      Dyrektor Domu  Jolanta Iwanicka

 


Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

Zapytanie ofertowe na zakup i dostawę środków ochrony indywidualnej

ZAPYTANIE OFERTOWE

na zamówienie publiczne o wartości nieprzekraczającej 130 000 złotych (netto):

Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa środków ochrony indywidualnej do siedziby

Domu Pomocy Społecznej dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnych w Mrągowie, ul. Młodkowskiego 19, 11-700 Mrągowo


Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

Dom Pomocy Społecznej

dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnych

ul. Młodkowskiego 19, 11-700 Mrągowo

Nasz znak DPS.ADM.271.3.2021

 

 

                                                                                                                                data:   08.12.2021r.

 

Dom Pomocy Społecznej  dla Dzieci  i Młodzieży   Niepełnosprawnych w  Mrągowie zawiadamia, o wyborze najkorzystniejszej oferty na dostawy artykułów nabiałowych w terminie 01.01.2022-31.12.2022 r.

 

Zaproszenie do złożenia oferty opublikowano w dniu 12.11.2021 W sposób następujący: przesyłając do 5 hurtowni nabiałowych z regionu oraz umieszczono na stronie BIP Domu Pomocy Społecznej w Mrągowie.

 

Zaproszenie do złożenia oferty skierowano w dniu 12.11.2021 do następujących wykonawców:

1)    PHU Max Sp.j. J.G. Harhaj - Biskupiec

2)    Il-Kas Ilnicki Kasperek Sp.j  - Mrągowo

3)    Mona Kontra Sp zoo - Suwałki

4)    SPS Handel - Ostrołęka

5)    Hurtownia Dana – Szczytno

 

Warunkiem wyboru najkorzystniejszej oferty była cena oraz gwarancja stałej ceny w okresie obowiązywania umowy.

 

Najniższą cenę zaoferowała i na wykonawcę wybrano:

 

PHU MAX SP J. Harhaj, G. Harhaj ul. Chrobrego 33,  11 – 200 Biskupiec

 

 

1.       Wartość zamówienia (bez podatku VAT) wynosi 53 529,00 PLN

2.       Wartość zamówienia brutto z podatkiem od towarów i usług wg stawki VAT 5 % wynosi: 56 205,45 PLN

 

 

 

 

 

 

Dziękujemy  Państwu za złożenie oferty

                                                                               

                                                                                      Dyrektor Domu  Jolanta Iwanicka

 

 

 


 


Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Dom Pomocy Społecznej

dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnych

ul. Młodkowskiego 19, 11-700 Mrągowo

Nasz znak DPS.ADM.271.3.2021

 

 

                                                                                                                         data:   06.12.2021r.

 

Dom Pomocy Społecznej  dla Dzieci  i Młodzieży   Niepełnosprawnych w  Mrągowie zawiadamia, o wyborze najkorzystniejszej oferty na dostawy pieczywa w terminie 01.01.2022-31.12.2022 r.

 

Zaproszenie do złożenia oferty opublikowano w dniu 05.11.2021 W sposób następujący: przesyłając do 5 Piekarni z regionu oraz umieszczono na stronie BIP Domu Pomocy Społecznej w Mrągowie.

 

Zaproszenie do złożenia oferty skierowano w dniu 05.11.2021 do następujących wykonawców:

1)    Piekarnia Cukiernia Marek Szabelski - Piecki

2)    PSS Społem – Olsztyn, Mrągowo

3)    Piekarnia Gardocki – Mrągowo

4)    Piekarnia Tyrolska – Barczewo

5)    Piekarnia Cymes – Olsztyn

 

Warunkiem wyboru najkorzystniejszej oferty była cena oraz gwarancja stałej ceny w okresie obowiązywania umowy.

 

Najniższą cenę zaoferowała i na wykonawcę wybrano:

 

PIEKARNIA CUKIERNIA Marek Szabelski ul. Firmowa 1, 11-7110 Piecki

 

1.       Wartość zamówienia (bez podatku VAT) wynosi 49 533,36 PLN

2.       Wartość zamówienia brutto z podatkiem od towarów i usług wg stawki VAT 5 % wynosi: 51 875,22 PLN

 

 

 

 

 

 

Dziękujemy  Państwu za złożenie oferty

                                                                              

                                                                                      Dyrektor Domu  Jolanta Iwanicka


Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Dom Pomocy Społecznej

dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnych

ul. Młodkowskiego 19, 11-700 Mrągowo

 

Nasz znak DPS.ADM.271.2.2021

 

 

                                                                                                                        Dnia 22.11.2021 r.

 

Dom Pomocy Społecznej  dla Dzieci  i Młodzieży   Niepełnosprawnych w  Mrągowie zawiadamia, o wyborze najkorzystniejszej oferty na dostawy artykułów higienicznych do siedziby DPS w Mrągowie  w terminie 01.01.2022 - 31.12.2022 r.

 

Zaproszenie do złożenia oferty przesłano w dniu 04.11.2021 do dwóch polskich firm zajmujących się dystrybucją artykułów higienicznych oraz dnia 05.11.2021r. umieszczono zapytanie ofertowe na stronie BIP Domu Pomocy Społecznej w Mrągowie.

Zaproszenie do złożenia oferty skierowano do następujących wykonawców:

1)   Farmpol Sp zoo, oddział Olsztyn ul. Kołobrzeska 50, 10-434 Olsztyn

2)   Unimed, ul. Głowna 173, 05-200 Stare Grabie

 

Warunkiem wyboru najkorzystniejszej oferty była cena 95 % oraz 5% jakość oferowanych produktów.

Najniższą cenę zaproponowała firma:

 

Farmpol Sp zoo, oddział Olsztyn ul. Kołobrzeska 50, 10-434 Olsztyn

 

Tego oferenta wybrano do podpisania umowy

 

1.      Wartość zamówienia (bez podatku VAT) wynosi DPS 35 107,20 PLN Mieszkańcy 36 188,40 PLN

2.      Wartość zamówienia brutto z podatkiem od towarów i usług wg stawki VAT 5 % wynosi: DPS 36 943,20 PLN Mieszkańcy 37 992,00 PLN

 

 

 

 

 

 

Dziękujemy  Państwu za złożenie oferty

                                                                              

                                                                                      Dyrektor Domu  Jolanta Iwanicka

 


Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

Zapytanie ofertowe na sukcesywne dostawy leków w roku 2022 do siedziby DPS w Mrągowie

Znak postępowania DPS.ADM.271.5.2021

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

na zamówienie publiczne o wartości nieprzekraczającej 130 000 złotych (netto) i nazwie

Stała współpraca w zakresie sukcesywnej dostawy leków  oraz innych produktów medycznych i opatrunkowych dla mieszkańców Domu Pomocy Społecznej dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnych w Mrągowie, na podstawie recept imiennych  wystawionych przez lekarza lub zamówionych przez Zamawiającego w roku 2022.


Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

Zapytanie ofertowe na dostawę artykułów nabiałowych do siedziby DPS w Mrągowie

DPS.ADM.271.4.2021

ZAPYTANIE OFERTOWE

na zamówienie publiczne o wartości nieprzekraczającej 130 000 złotych (netto) i nazwie

Dostawy artykułów nabiałowych w roku 2022 do siedziby Domu Pomocy Społecznej dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnych,  ul. Młodkowskiego 19, 11-700 Mrągowo,

 


Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

Zapytanie ofertowe na dostawę artykułów nabiałowych do siedziby DPS w Mrągowie

Mrągowo, dnia 05.11.2021r.

DPS.ADM.271.3.2021

 

Zapytanie ofertowe na dostawy pieczywa

dla udzielenia zamówienia poniżej 130 000 złotych, nie ma zastosowania ustawa Prawo zamówień publicznych, zwracam się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej w cenach netto i brutto na dostawy pieczywa w terminie od 01.01.2022 do 31.12.2022 roku do siedziby Domu Pomocy Społecznej dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnych ul. Młodkowskiego 19, 11-700 Mrągowo,


Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

Zapytanie ofertowe na dostawę artykułów higienicznych DPS.ADM.271.2.2021

Znak postępowania: DPS.ADM.271.2.2021

ZAPYTANIE OFERTOWE

na zamówienie publiczne o wartości nieprzekraczającej 130 000 złotych (netto):

Przedmiotem zamówienia są dostawy artykułów higienicznych  do siedziby  Domu Pomocy Społecznej dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnych w Mrągowie, ul. Młodkowskiego 19, 11-700 Mrągowo.

Załącznik: Załącznik 1 (Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego NFZ.docx)
Załącznik: Załącznik 2 (Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego 100%.docx)

Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

Odpowiedź na złożone oferty - Dostawy pieczywa

Dom Pomocy Społecznej

dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnych

ul. Młodkowskiego 19, 11-700 Mrągowo

Nasz znak DPS.ADM.271.5.2020

 

 

                                                                                                                        data:   28.05.2021r.

 

Dom Pomocy Społecznej  dla Dzieci  i Młodzieży   Niepełnosprawnych w  Mrągowie zawiadamia, o wyborze najkorzystniejszej oferty na dostawy pieczywa w terminie 01.07.2021-31.12.2021 r.

 

Zaproszenie do złożenia oferty opublikowano w dniu 14.05.2021 W sposób następujący: przesyłając listownie Pocztą Polską  do 5 Piekarni z regionu oraz umieszczono na stronie BIP Domu Pomocy Społecznej w Mrągowie.

Zaproszenie do złożenia oferty skierowano w dniu 14.05.2021 do następujących wykonawców:

1)    Piekarnia Cukiernia Marek Szabelski - Piecki

2)    PSS Społem – Olsztyn, Mrągowo

3)    Piekarnia Gardocki – Mrągowo

4)    Piekarnia Tyrolska – Barczewo

5)    Piekarnia Cymes – Olsztyn

 

Warunkiem wyboru najkorzystniejszej oferty była cena oraz gwarancja stałej ceny w okresie obowiązywania umowy.

Najniższą cenę zaoferowała i na wykonawcę wybrano:

 

PIEKARNIA CUKIERNIA Marek Szabelski ul. Firmowa 1, 11-7110 Piecki

 

1.       Wartość zamówienia (bez podatku VAT) wynosi 19 467,92 PLN

2.       Wartość zamówienia brutto z podatkiem od towarów i usług wg stawki VAT 5 % wynosi: 20 450,42 PLN

 

 

 

 

 

 

Dziękujemy  Państwu za złożenie oferty

                                                                              

                                                                                      Dyrektor Domu  Jolanta Iwanicka

 

 

 


Zapytanie ofertowe na dostawę pieczywa DPS.ADM.271.1.2021

DPS.ADM.271.1.2021

 

Zapytanie ofertowe na dostawy pieczywa

dla udzielenia zamówienia poniżej 130 000 złotych, nie ma zastosowania ustawa Prawo zamówień publicznych zgodnie z art..2 ust.1 pkt.1., zwracam się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej w cenach netto i brutto na dostawy pieczywa w terminie od 01.07.2021 do 31.12.2021 roku do siedziby Domu Pomocy Społecznej dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnych ul. Młodkowskiego 19, 11-700 Mrągowo,

 

I.                   Nazwa i adres zamawiającego

Nabywca:           
Powiat Mrągowski, ul. Królewiecka 60 A, 11-700 Mrągowo

NIP 742-18-43-662

Odbiorca:       
Dom Pomocy Społecznej dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnych w Mrągowie ul. Młodkowskiego 19,  11-700 Mrągowo

 

II.                Przedmiot zamówienia

 

  1. Przedmiotem zamówienia jest:


CPV 15810000-9 –Pieczywo, świeże wyroby piekarskie i ciastkarskie


Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

Zapytanie ofertowe na dostawę pieczywa DPS.ADM.271.1.2021

DPS.ADM.271.1.2021

 

Zapytanie ofertowe na dostawy pieczywa

dla udzielenia zamówienia poniżej 130 000 złotych, nie ma zastosowania ustawa Prawo zamówień publicznych zgodnie z art..2 ust.1 pkt.1., zwracam się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej w cenach netto i brutto na dostawy pieczywa w terminie od 01.07.2021 do 31.12.2021 roku do siedziby Domu Pomocy Społecznej dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnych ul. Młodkowskiego 19, 11-700 Mrągowo,

 

I.                   Nazwa i adres zamawiającego

Nabywca:           
Powiat Mrągowski, ul. Królewiecka 60 A, 11-700 Mrągowo

NIP 742-18-43-662

Odbiorca:       
Dom Pomocy Społecznej dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnych w Mrągowie ul. Młodkowskiego 19,  11-700 Mrągowo

 

II.                Przedmiot zamówienia

 

  1. Przedmiotem zamówienia jest:


CPV 15810000-9 –Pieczywo, świeże wyroby piekarskie i ciastkarskie


Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

Wybór najkorzystniejszej oferty Dostawa pieczywa do DPS w Mrągowie w roku 2021 Nasz znak:DPS.ADM.271.3.2020

Dom Pomocy Społecznej  dla Dzieci  i Młodzieży   Niepełnosprawnych w  Mrągowie zawiadamia, o wyborze najkorzystniejszej oferty na dostawy pieczywa w roku 2020r.

 

Warunkiem wyboru najkorzystniejszej oferty była cena oraz gwarancja stałej ceny w okresie obowiązywania umowy.

Najniższą cenę zaoferowała i na wykonawcę wybrano:

PIEKARNIA CUKIERNIA Anna Kaczmarek, ul. Olsztyńska 1, 11-731 Sorkwity


Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

Wybór najkorzystniejszej oferty Dostawa nabiału do DPS w Mrągowie w roku 2021 Nasz znak:DPS.ADM.271.4.2020

Dom Pomocy Społecznej  dla Dzieci  i Młodzieży   Niepełnosprawnych w  Mrągowie zawiadamia, o wyborze najkorzystniejszej oferty na dostawy nabiału w roku 2021r.

Wpłynęły 2  oferty: 

1.      P.H.U. MAX Spółka jawna J. Harhaj, G.Harhaj,  Ul. Chrobrego 33, 11-300 Biskupiec.

2.      MONA-KONTRA Sp. z o.o. ul. Majora Hubala 6, 15-400 Suwałki

3.      SPS Handel Sp zoo ul. Targowa 34, 07-410 Ostrołęka


Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

Wybór najkorzystniejszej oferty Dostawa leków do DPS w Mrągowie w roku 2021 Nasz znak:DPS.ADM.271.3.2020

Dom Pomocy Społecznej  dla Dzieci  i Młodzieży   Niepełnosprawnych w  Mrągowie zawiadamia, o wyborze najkorzystniejszej oferty na dostawy leków oraz innych produktów leczniczych i opatrunkowych  dla mieszkańców  DPS w Mrągowie, na podstawie recept wystawianych przez lekarza lub zamówionych przez Zamawiającego w 2021 rok.

Wpłynęły 2 oferty- kryterium  wyboru  najkorzystniejszej oferty była zaoferowana najniższa wartość szacunkowego zamówienia na leki w roku 2021 oraz gwarancja dostarczenia leku na „cito”.


Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

Zapytanie ofertowe na dostawę pieczywa DPS.ADM.271.5.2020

Zapytanie ofertowe na dostawy pieczywa

dla zamówienia publicznego o wartości nie przekraczającej równowartości 30.000 euro w związku z art.4 pkt.8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo Zamówień Publicznych, prosimy o  ofertę cenową w cenach netto i brutto na dostawy pieczywa w roku 2021 do siedziby Domu Pomocy Społecznej dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnych ul. Młodkowskiego 19, 11-700 Mrągowo,


Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

Zapytanie ofertowe na dostawę nabiału DPS.ADM.271.4.2020

Zapytanie ofertowe na dostawy artykułów nabiałowych

dla zamówienia publicznego o wartości nie przekraczającej równowartości 30.000 euro w związku z art.4 pkt.8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo Zamówień Publicznych,

zwracam się z prośbą:

o przedstawienie oferty cenowej w cenach netto i brutto na dostawy artykułów nabiałowych  w roku 2021 do siedziby Domu Pomocy Społecznej dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnych,

 ul. Młodkowskiego 19, 11-700 Mrągowo,


Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

Zapytanie ofertowe na sukcesywne dostawy leków DPS.ADM.271.3.2020

Zapytanie  ofertowe na dostawy leków

dla zamówienia publicznego o wartości nie przekraczającej równowartości 30.000 euro,
w związku  z art.4 pkt.8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo Zamówień Publicznych.

 

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

  1. Przedmiotem zamówienia jest: stała współpraca w zakresie sukcesywnej dostawy leków  oraz innych produktów medycznych i opatrunkowych dla mieszkańców Domu Pomocy Społecznej dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnych w Mrągowie, na podstawie recept imiennych  wystawionych przez lekarza lub zamówionych przez Zamawiającego w roku 2021.


Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

Odpowiedź na zapytanie ofertowe Część III, Zapytanie ofertowe DPS.ADM.271.2.2020

Dom Pomocy Społecznej dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnych w Mrągowie zawiadamia, o wyborze najkorzystniejszej oferty, na dostawy pościeli i ręczników jednorazowych dla pracowników DPS w Mrągowie – część III zapytania ofertowego DPS.ADM.271.2.2020. Zamówienie realizowane w ramach projektu „Pomagajmy Razem”, współfinansowanego przez Unię Europejską, w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Działania 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

Załącznik: Załącznik nr 1 (Zestawienie oferentów do zapytania ofertowego nr DPS.ADM.271.2.2020 część III.xlsx)

Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

Odpowiedź na zapytanie ofertowe Część II, Zapytanie ofertowe DPS.ADM.271.2.2020

Dom Pomocy Społecznej dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnych w Mrągowie zawiadamia, o wyborze najkorzystniejszej oferty, na dostawę wyposażenia medycznego DPS w Mrągowie – część II zapytania ofertowego DPS.ADM.271.2.2020. Zamówienie realizowane w ramach projektu „Pomagajmy Razem”, współfinansowanego przez Unię Europejską, w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Działania 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.


Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

Odpowiedź na zapytanie ofertowe Część I, Zapytanie ofertowe DPS.ADM.271.2.2020

Dom Pomocy Społecznej dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnych w Mrągowie zawiadamia, o wyborze najkorzystniejszej oferty, na dostawy środków ochrony indywidualnej dla  pracowników DPS w Mrągowie – część I zapytania ofertowego DPS.ADM.271.2.2020. Zamówienie realizowane w ramach projektu „Pomagajmy Razem”, współfinansowanego przez Unię Europejską, w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Działania 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

Załącznik: Załącznik nr 1 (Zestawienie oferentów do zapytania ofertowego nr DPS.ADM.271.2.2020 część I.xlsx)

Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

Odpowiedź na złożone oferty

Testy na COVID19


Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

Zapytanie ofertowe na zakup środków ochrony indywidualnej dla pracowników DPS w Mrągowie, wyposażenia medycznego, pościeli i ręczników jednorazowych

Zapytanie ofertowe na zakup środków ochrony indywidualnej dla pracowników DPS w Mrągowie, wyposażenia medycznego, pościeli i ręczników jednorazowych, dla zamówienia publicznego o wartości nie przekraczającej równowartości 30.000 euro w związku z art.4 pkt.8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r., Prawo Zamówień Publicznych

Zamówienie realizowane w ramach projektu „Pomagajmy razem” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Działanie 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020,


Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

Informacja o zmianach wprowadzonych do zapytania ofertowego - dopuszcza się składanie ofert częściowych na każdą z części zapytania

W związku z licznymi wątpliwościami związanymi z postepowaniem i zadawanymi pytaniami od oferentów do zapytania ofertowego na zakup środków ochrony indywidualnej dla pracowników DPS w Mrągowie, wyposażenia medycznego, pościeli i ręczników jednorazowych, dla zamówienia publicznego o wartości nie przekraczającej równowartości 30.000 euro w związku z art.4 pkt.8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r., Prawo Zamówień Publicznych

Zamówienie realizowane w ramach projektu „Pomagajmy razem” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Działanie 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, dopuszcza się składanie ofert częściowych na każdą z kategorii poniższego zapytanie ofertowego.

Zaznaczamy jednak, że do oceny będą brane oferty tylko wypełnione w całości danej części I,II i III. Oferty które wpłyną niepełne w danej części nie będą brane pod uwagę.

Załącznik: Zapytanie ofertowe (zapytanie o cenę Środki Ochrony Osobistej DPS_składanie ofert częściowych.docx)

Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych na 2019r.

DOM POMOCY SPOŁECZNEJDLA DZIECI I MŁODZIEŻY NIEPEŁNOSPRAWNYCH

Ul. Młodkowskiego 19, 11-700 Mrągowo

 

PLAN POSTĘPOWAŃ O UDZIELENIE ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH NA 2019 ROK

 

Dom Pomocy Społecznej dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnych w Mrągowie, zgodnie z art.13a ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018r., poz. 1986- tekst jednolity.), przedstawia plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych, jakie przewiduje w 2019r.

 

 

 

 

L.p.

Przedmiot zamówienia publicznego

 

Rodzaj zamówienia

(usługa, dostawa,

roboty budowlane)

Przewidywalny tryb

Lub inna procedura udzielania zamówień

Orientalna wartość zamówienia

Przewidywalny termin wszczęcia postępowania w ujęciu kwartalnym

1.

 

Wykonanie instalacji solarno-fotowoltaicznej dla DPS dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnych w Mrągowie

 

Roboty budowlane

 

Przetarg nieograniczony

 

400 000,00

 

III-IV kwartał 2019r.

 

 

 

 

 

 Zatwierdził Dyrektor DPS dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnych w Mrągowie

mgr Jolanta Iwanicka


Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych na 2018r.

DOM POMOCY SPOŁECZNEJDLA DZIECI I MŁODZIEŻY NIEPEŁNOSPRAWNYCH

Ul. Młodkowskiego 19, 11-700 Mrągowo

 

PLAN POSTĘPOWAŃ O UDZIELENIE ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH NA 2018 ROK

 

Dom Pomocy Społecznej dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnych w Mrągowie, zgodnie z art.13a ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015r. poz. 2164 z póżn. Zm.), przedstawia plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych, jakie przewiduje w 2018r.

 

 

 

 

L.p.

Przedmiot zamówienia publicznego

 

Rodzaj zamówienia

(usługa, dostawa,

roboty budowlane)

Przewidywalny tryb

Lub inna procedura udzielania zamówień

Orientalna wartość zamówienia

Przewidywalny termin wszczęcia postępowania w ujęciu kwartalnym

1.

 

Wykonanie instalacji solarno-fotowoltaicznej dla DPS dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnych w Mrągowie

 

Roboty budowlane

 

Przetarg nieograniczony

 

400 000,00

 

III-IV kwartał 2018r.

 

 

 

 

 

 Zatwierdził Dyrektor DPS dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnych w Mrągowie

Mgr Jolanta Iwanicka


Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych na 2017r.

DOM POMOCY SPOŁECZNEJDLA DZIECI I MŁODZIEŻY NIEPEŁNOSPRAWNYCH

Ul. Młodkowskiego 19, 11-700 Mrągowo

 

PLAN POSTĘPOWAŃ O UDZIELENIE ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH NA 2017 ROK

 

Dom Pomocy Społecznej dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnych w Mrągowie, zgodnie z art.13a ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015r. poz. 2164 z póżn. Zm.), przedstawia plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych, jakie przewiduje w 2017r.

 

 

 

 

L.p.

Przedmiot zamówienia publicznego

 

Rodzaj zamówienia

(usługa, dostawa,

roboty budowlane)

Przewidywalny tryb

Lub inna procedura udzielania zamówień

Orientalna wartość zamówienia

Przewidywalny termin wszczęcia postępowania w ujęciu kwartalnym

1.

 

Wykonanie instalacji solarno-fotowoltaicznej dla DPS dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnych w Mrągowie

 

Roboty budowlane

 

Przetarg nieograniczony

 

400 000,00

 

II-IV kwartał 2017r.

 

 

 

 

 

 Zatwierdził Dyrektor DPS dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnych w Mrągowie

Mgr Jolanta Iwanicka


Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

strzałka do góry