ABIP.pl logo

prowadzony przez:
Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Rudzie Śląskiej


BIP > Informacje o jednostceInformacje o jednostce

Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Rudzie Śląskiej został powołany uchwałą nr 363/XIX/2007 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 30 listopada 2007 roku. Do zadań Ośrodka, określonych w jego statucie należy udzielanie kompleksowej pomocy osobom znajdującym się w kryzysowych sytuacjach życiowych. Z pomocy Ośrodka może skorzystać każdy bez względu na wiek, płeć, pochodzenie, rasę, wyznanie, orientację seksualną. Bezpłatna pomoc skierowana jest do mieszkańców Rudy Śląskiej, którzy w wyniku doświadczania przemocy lub sytuacji kryzysowej wymagają wsparcia, porady psychologicznej lub terapii. Formy udzielanej pomocy obejmują w szczególności:

- pomoc psychologiczną
- pomoc prawną
- pomoc socjalną
- interwencję kryzysową na miejscu zdarzenia (wypadki i katastrofy)
- rozwiązywanie konfliktów rodzinnych (terapia par)

- pomoc ofierze przemocy domowej (Procedura Niebieskie Karty)

- interweniowanie w przypadku myśli samobójczych

- pomoc w przeżywaniu żałoby po utracie bliskich
- pomoc w sytuacji wykorzystywania seksualnego

Ponadto w ramach Ośrodka prowadzona jest grupa wsparcia oraz grupa edukacyjno – korekcyjna skierowana do osób stosujących przemoc.

Wiadomość wytworzył ;  Rafał Szpak

Wiadomość udpstępnił: Izabela Roter 


strzałka do góry