ABIP.pl logo

prowadzony przez:
Mazowieckie Centrum Leczenia Chorób Płuc i Gruźlicy w Otwocku


BIP > Raporty i sprawozdaniaRaport o sytuacji ekonomiczno-finansowej 2021 rok

Raport o sytuacji ekonomiczno- finansowej opracowany zgodnie z art.53 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U.2016.0.1638 t.j.)

Załącznik: Treść raportu (Raport o sytuacji ekonomiczno-finansowej 2021.pdf)

Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

Raport o sytuacji ekonomiczno-finansowej 2020 rok

Raport o sytuacji ekonomiczno- finansowej opracowany zgodnie z art.53 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U.2016.0.1638 t.j.)


Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

strzałka do góry