ABIP.pl logo

prowadzony przez:
Mazowieckie Centrum Leczenia Chorób Płuc i Gruźlicy w Otwocku


BIP > Status prawnySTATUS PRAWNY

Mazowieckie Centrum Leczenia Chorób Płuc i Gruźlicy w Otwocku jest zakładem opieki zdrowotnej, którego organem nadzorującym i założycielskim jest Samorząd Województwa Mazowieckiego.
Centrum zostało utworzone na podstawie Uchwały Nr 414/XLII/99 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 15 września 1999 r. w sprawie zmiany nazwy i statutu Samodzielnego Wojewódzkiego Zespołu Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej Chorób Płuc i Gruźlicy w Otwocku.
Centrum wpisane jest do rejestru publicznych zakładów opieki zdrowotnej prowadzonego przez Ministra Zdrowia oraz do rejestru publicznych zakładów opieki zdrowotnej prowadzonego przez Krajowy Rejestr Sądowy.


strzałka do góry