ABIP.pl logo

prowadzony przez:
Mazowieckie Centrum Leczenia Chorób Płuc i Gruźlicy w Otwocku


BIP > Dyrekcja CentrumDyrekcja Centrum - stan aktualny

 

Dyrektor Naczelny

lek. med. Antoni Błachnio tel. (22) 34-46-400
e-mail: ablachnio@otwock-szpital.pl

 

Zastępcy Dyrektora

Zastępca ds. medycznych:
dr n. med. Grzegorz Krasowski
tel. (22) 34-46-400
e-mail: gkrasowski@otwock-szpital.pl
Zastępca ds. finansowych:
Maria Sierpińska
tel. (22) 34-46-402
e-mail: ksiegowosc@otwock-szpital.pl
Zastępca ds. pielęgniarstwa:
mgr Maria Saramak
tel. (22) 34-46-325
e-mail: msaramak@otwock-szpital.pl
Zastępca ds. administracyjno-technicznych:
mgr Anna Kamińska
tel. (22) 34-46-400
e-mail: akaminska@otwock-szpital.pl


strzałka do góry