ABIP.pl logo

prowadzony przez:
Mazowieckie Centrum Leczenia Chorób Płuc i Gruźlicy w Otwocku


BIP > DotacjeUtylizacja odpadów azbestowych 2008-10-18

Mazowieckie Centrum Leczenia Chorób Płuc i Gruźlicy w Otwocku informuje, że przedsięwzięcie pt. "Utylizacja odpadów azbestowych powstałych przy likwidacji pokrycia dachowego wykonanego z płyt falistych azbestowo-cementowych z budynków szpitala w Otwocku ul. Narutowicza 80" zostało w całości sfinansowane przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.


strzałka do góry