ABIP.pl logo

prowadzony przez:
Dom Pomocy Społecznej w Gębicach


BIP > OGŁOSZENIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGOPrzetarg nieograniczony na dostawę oleju opałowego na 2021 r.

Dom Pomocy Społecznej w Gębicach zaprasza do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia w tybie przetargu nieograniczonego pod nazwą: Sukcesywna dostawa oleju opałowego lekkiego w ilości do 60 m3 zgodnie z polską normą PN-C96024:2011 (lub normą równoważną) L1.


Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

Przetarg nieograniczony pod nazwą Sukcesywne dostawy artykułów żywnościowych na potrzeby Domu Pomocy Społecznej w Gębicach na 2021 r.

Sukcesyne dostawy artykułów żywnościowych na potrzeby Domu Pomocy Społecznej w Gębicach, ul. Kasztanowa 45, 64-707 Gębice - 6 Części:

część 1: produkty mleczarskie;

część 2: różne artkuły spożywcze;

część 3: mięsa wieprzowe, wołowe i przetwory mięsne oraz mięsa drobiowe i podroby;

część 4: ryby przetworzone i konserwowane, a także mrożone warzywa i owoce;

część 5: pieczywa i wyroby cukiernicze;

część 6: świeże warzywa i owoce, warzywa przetworzone, ziemniaki jadalne oraz jaja świeże;

Załącznik: Formularz oferty (załacznik nr 2 do SIWZ- formularz oferty wraz z formularzami asortymentowo-cenowymi dla części 1-6.doc)
Załącznik: Wzór umowy (załącznik nr 3 do SIWZ - wzór umowy dla części 1-6.docx)

Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

Informacja z otwarcia ofert na dostawę oleju opałowego dla Domu Pomocy Społecznej w Gębicach, ul. Kasztanowa 45

Informacja z otwarcia ofert na

Dostawę oleju opałowego lekkiego w ilości do 60 m3 zgodnie z polska normą PN-C96024:2011 (lub normą równoważną) L1 dla Domu Pomocy Społecznej w Gębicach”


Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

Prztarg nieograniczony na dostawę oleju opałowego na 2020r.

Dom Pomocy Społecznej w Gębicach  zaprasza do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę pn. Dostawa oleju opałowego lekkiego w ilości do 60 m3 zgodnie z polska normą PN-C96024:2011 (lub normą równoważną) L1 dla Domu Pomocy Społecznej w Gębicach na 2020 rok.


Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

Przetarg nieograniczony na dostawę artykułów żywnościowych na potrzeby Domu Pomocy Społecznej w Gębicach, ul. Kasztanowa 45, 64-707 Gębice- 6 części

Przetarg nieograniczony na dostawę artykułów żywnościowych na potrzeby Domu Pomocy Społecznej w Gębicach, ul. Kasztanowa 45, 64-707 Gębice- 6 części


Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

Informacja z otwarcia ofert przetargu na dostawę oleju opałowego

Informacja z otwarcia ofert przetargu na dostawę oleju opałowego


Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

Przetarg nieograniczony na dostawę oleju opałowego na 2019 rok.

Dostawa oleju opałowego dla Domu Pomocy Społecznej w Gębicach na 2019 rok.


Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

Informacja z otwarcia ofert

Informacja z otwarcia ofert Przetargu na dostawę artykułów żywnościowych


Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

Przetarg nieograniczony na dostawę artykułów żywnościowych

Przetarg nieograniczony na dostawę artykułów żywnościowych na 2019 r. 

Załącznik: Część 4 Dostawa ryb... (Załącznik nr 1.04 formularz oferty część IV Dostawa ryb przetworzonych i konserwowanych.doc)

Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

informacja z oceny ofert -przetarg na dostawę oleju opałowego lekkiego na 2018 r

Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego pn. Dostawa  oleju opałowego lekkiego zgodnie z polską normą PN-C96024:2011 (lub normą równoważną) L1  dla Domu Pomocy Społecznej w Gębicach” 


Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

Informacja z otwarcia ofert na dostawę oleju opałowego lekkiego na 2018r.

Dom Pomocy Społecznej w Gębicach przedstawia informację z otwarcia ofert  przetargu nieograniczonego na dostawę oleju opałowego lekkiego na 2018r

Załącznik: Informacja (Untitled_20180116_215404.pdf)

Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

Przetarg nieograniczony na dostawę oleju opałowego na 2018 r.

     Przedmiotem zamówienia jest dostawa oleju opałowego lekkiego zgodnie z polską normą                 PN- C96024:2011 ( lub normą równoważną L1) w ilości do 60 m3. 

 


Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

Informacja z otwarcia ofert

Dom Pomocy Społecznej w Gębicach informuje o otwarciu ofert na dostawę artykułów żywnościowych.

Załącznik: Informacja (Informacja z otwarcia ofert.pdf)

Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

Dostawa artykułów żywnościowych dla Domu Pomocy Społecznej w Gębicach

Przetarg nieograniczony: Ogłoszenie nr 629424-N-2017 z dnia 2017-12-07 r. 

Dom Pomocy Społecznej: Dostawa artykułów żywnościowych dla Domu Pomocy Społecznej w Gębicach
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU -
 Dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

Załącznik: Grupy kapitałowe (Załącznik nr 3 do SIWZ oświadczenie Grupy kapitałowe.doc)

Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

strzałka do góry