ABIP.pl logo

prowadzony przez:
Dom Pomocy Społecznej w Gębicach


BIP > Informacja ogólnaInformacja ogólna

Dom Pomocy Społecznej w Gębicach znajduje się w miejscowości Gębice przy ulicy Kasztanowej 45.
Wieś Gębice leży w północno-środkowej części województwa wielkopolskiego w odległości około 75 km od miasta Poznania, około 35km od miasta Piły i około 8km od miasta Czarnkowa.
Kompleks budynków wchodzących w skład Domu mieści się w odległości około 1km od wsi Gębice, dokąd prowadzi leśna droga. Malowniczy krajobraz wokół Domu: lasy, pola, stawy; tworzą niepowtarzalny klimat spokoju i wyciszenia.
Dom Pomocy Społecznej działa na podstawie:
- Ustawy z dnia 29 listopada 1990r. o pomocy społecznej (Dz.U.Nr 64 z1998r., poz. 414 z późniejszymi zmianami).
- Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 15 września 2000r. w sprawie domów pomocy społecznej (Dz.U.Nr 82, poz. 929).
Dom jest samodzielną jednostką organizacyjną i budżetową podporządkowaną Radzie Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego.
Dom przeznaczony jest dla osób dorosłych niepełnosprawnych intelektualnie.
Dom zapewnia całodobową opiekę i posiada 55 miejsc stałego pobytu.
Nadzór nad działalnością Domu sprawuje Starosta Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego poprzez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Trzciance.
Ze specyfiki Domu wynika zakres świadczonych usług dla mieszkańców.
Podstawowe z nich to:
1) usługi bytowe będące zapewnieniem godnych i bezpiecznych warunków życia, czyli miejsca zamieszkania, wyżywienia, czystości,
2) usługi opiekuńczo-pielęgnacyjne i wspomagające wynikające z indywidualnego programu wsparcia dla każdego mieszkańca, opracowanego przez Zespół opiekuńczo-terapeutyczny domu,
3) integracja i reintegracja mieszkańca ze społeczeństwem w kórym żyje, poprzez umożliwienie kontaktów zewnętrznych oraz wewnętrznych w ośrodku wypoczynkowo-kolonijnym prowadzonym przez Dom.
Na terenie należącyn do DPS znajduje się kilka budynków:
- dwukondygnacyjny budynek główny o architekturze pałacowej z podjazdem dla wózków inwalidzkich, w którym znajduje się 8 sypialni, 2 pokoje dziennego pobytu, gabinet lekarsko-pielęgniarski, łazienki, kuchenka podręczna, kuchnia zakładowa z zapleczem, stołówka i magazyn spożywczy,
- dwukondygnacyjny budynek administracyjny bezpośrednio połączony z parterowym budynkiem w którym znajduje się świetlica główna Domu, mieszkanie samodzielności składające się z 2 pokoi mieszkalnych, kuchni i łazienki; pralnia, szwalnia, palarnia i magazyn przemysłowy,
- trzy parterowe domki samodzielności, rozmieszczone niezależnie od siebie, dysponujące sypialniami, pokojami dziennymi, łazienkami i podręcznymi kuchenkami,
- budynki, w których mieszczą się pracownie Warsztatów Terapii Zajęciowej, sala kominkowa, gabinet rehabilitacyjny, pokój gościnny, kotłownia olejowa i garaże,
- cztery domki letniskowe tzw. "gniazdo kolonijne",
- basen otwarty i boisko sportowe.
Pokoje mieszkalne i świetlice są przytulne, wyposażone w meblościanki, tapczany, stoły, krzesła, półki wiszące i sprzęt RTV.
Organizacja Domu, zakres i poziom świadczonych usług, uwzględniają w szczególności: wolność, intymność, godność, poczucie bezpieczeństwa mieszkańca oraz stopień ich fizycznej i psychicznej sprawności.


strzałka do góry