ABIP.pl logo

prowadzony przez:
Centrum Administracyjne Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych


BIP > KomunikatZARZĄDZENIE DYREKTORA CAPOW Brzeg nr CAPOW/06/09/2020

ZARZĄDZENIE DYREKTORA CENTRUM ADMINISTRACYJEGO PLCÓWEK OPIEKUŃCZO – WYCHOWAWCZYCH W BRZEGU W SPRAWIE DNIA WOLNEGO DLA PRACOWNIKÓW ADMINISTRCYJNYCH I OBSŁUGI z dnia 02.12.2020 r.

W sprawie ustalenia dnia wolnego od pracy w 2020 r.

Na podstawie art. 130 § 2 Kodeksu Pracy zarządzam, co następuje:

§1

Ustalam dzień 24 grudnia 2020 r. (czwartek) dniem wolnym od pracy w zamian za święto przypadające w innym dniu niż niedziela, obniżające wymiar czasu pracy ( 26 grudzień 2020 r.).

§2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.


strzałka do góry