ABIP.pl logo

prowadzony przez:
Centrum Administracyjne Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych


BIP > KomunikatZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Brzeg, dn. 24 sierpnia 2020 r.  

 

CAPOW/24/01/2020

 

 

 

 

 

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

 

            Przedmiotem zamówienia jest usługa remontowa (roboty rozbiórkowe, roboty budowlane z robotami instalacyjnymi) pomieszczeń W.C. chłopców w budynku CAPOW w Brzegu przy

ul. Poprzeczna 3c – przystosowanie pomieszczenia dla osób niepełnosprawnych – likwidacja barier architektonicznych.

         

          W odpowiedzi na zapytanie ofertowe z dnia 12.08.2020 Zamawiający otrzymał 1 ofertę, która okazała się korzystna.

 

Brzeska Spółdzielnia Socjalna

„JEDYNKA”

ul. 1-go Maja 2

49 – 300 Brzeg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ewa Szwed

 Dyrektor Centrum Administracyjnego Placówek Opiekuńczo – Wychowawczych

 w Brzegu


strzałka do góry