ABIP.pl logo

prowadzony przez:
Centrum Administracyjne Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych


BIP > KomunikatZARZĄDZENIE CAPOW/06/06/2020 DYREKTORA CENTRUM ADMINISTRACYJEGO PLCÓWEK OPIEKUŃCZO – WYCHOWAWCZYCH W BRZEGU W SPRAWIE DNIA WOLNEGO

ZARZĄDZENIE CAPOW/06/06/2020
DYREKTORA CENTRUM ADMINISTRACYJEGO PLCÓWEK OPIEKUŃCZO – WYCHOWAWCZYCH W BRZEGU                                                                                       DLA PRACOWNIKÓW ADMINISTRCYJNYCH I OBSŁUGI
z dnia 05.08.2020 r.

W sprawie ustalenia dnia wolnego od pracy w 2020 r.

Na podstawie art. 130 § 2 Kodeksu Pracy zarządzam, co następuje:

§1

Ustalam dzień 14 sierpnia (piątek) dniem wolnym od pracy w zamian za święto przypadające w innym dniu niż niedziela, obniżające wymiar czasu pracy ( 15 sierpnia 2020 r.).

§2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.


strzałka do góry