ABIP.pl logo

prowadzony przez:
Związek Zawodowy Anestezjologów w Warszawie


BIP > Dane BiuraDane Biura

Związek Zawodowy Anestezjologów Zarząd Główny ul. Madalińskiego 25, 02-544 Warszawa

Biuro: ul.Nawrot 114 pok.216, 90-029 Łódź tel/fax: 42 676 08 43

nr konta: Alior Bank SA 15 2490 0005 0000 4530 7267 9293

Regon 012799100

NIP 521-29-83-487

Wpis do rejestru z dnia 06.05.2003 r. nr KRS 0000011210


strzałka do góry