ABIP.pl logo

prowadzony przez:
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Pile


BIP > Strona główna


Logo Instytucji

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Pile

Ulica nr domu:
Kwiatowa 5
Miejscowość:
Piła
Kod pocztowy i Poczta:
64-920 Piła
Telefon/fax:
67 212 21 31
NIP:
764 10 68 277
Elektroniczna skrzynka podawcza ePUAP:
Godziny urzędowania:
7:30 do 15:30 od poniedziałku do piątku 7:30 do 15:30 od poniedziałku do piątku
Rozpatrywanie wniosków i skarg:
Rachunek bieżący:
09 1020 4027 0000 1302 1119 7995
Sumy depozytowe – zamówienia publiczne (wadia, zabezpieczenia należytego wykonania umów):
57 1020 4027 0000 1902 1119 8001
strzałka do góry