ABIP.pl logo

prowadzony przez:
Izba Wytrzeźwień w Rudzie Śląskiej


BIP > Prowadzone rejestry, ewidencjeRejestry i ewidencje - wykaz

Prowadzone rejestry i ewidencje:

W Izbie Wytrzeźwień w Rudzie Śląskiej prowadzone są następujące rejestry:

·         Ewidencja pacjentów Izby Wytrzeźwień

- w systemie elektronicznym,

- w systemie manualnym,

·         Rejestr pacjentów nieletnich,

·         Ewidencja tytułów wykonawczych,

·         Ewidencja Postanowień o umorzeniu postępowania egzekucyjnego,

·         Ewidencja środków trwałych,

·         Rejestr pożyczkobiorców,

·         Rejestr umów,

·         Rejestr skarg i wniosków.


strzałka do góry