ABIP.pl logo

prowadzony przez:
Dom Pomocy Społecznej w Radawiu


BIP > OGŁOSZENIARachunek zysków i strat jednostki DPS Radawie za 2021 r.

Rachunek zysków i strat jednostki


Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

Zestawienie zmian w funduszu jednostki DPS Radawie za 2021 r.

Zestawienie zmian w funduszu jednostki


Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

Skonsolidowany bilans DPS Radawie za 2021 r.

Skonsolidowany bilans jednostki samorządu terytorialnego


Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

Bilans DPS Radawie za 2021 r.

Bilans jednostki budżetowej


Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

Rachunek zysków i strat jednostki DPS Radawie za 2020 r.

Rachunek zysków i strat jednostki


Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

Zestawienie zmian w funduszu jednostki DPS Radawie za 2020 r.

Zestawienie zmian w funduszu jednostki


Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

Skonsolidowany bilans DPS Radawie za 2020 r.

Skonsolidowany bilans jednostki samorządu terytorialnego


Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

Bilans DPS Radawie za 2020 r.

Bilans jednostki budżetowej


Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

Wyciąg z danych zawartych w załączniku Informacja dodatkowa za 2019 r.

Wyciąg z danych zawartych w załączniku Informacja dodatkowa za 2019 r.


Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

Rachunek zysków i strat jednostki DPS Radawie za 2019 r.

Rachunek zysków i strat jednostki DPS Radawie za 2019 r.


Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

Zestawienie zmian w funduszu jednostki DPS Radawie za 2019 r.

Zestawienie zmian w funduszu jednostki DPS Radawie za 2019 r.


Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

Skonsolidowany bilans jednostki DPS Radawie za 2019 r.

Skonsolidowany bilans jednostki DPS Radawie za 2019 r.


Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

Bilans DPS Radawie za 2019

Bilans jednostki


Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

Informacja dot. administratora danych osobowych oraz inspektora ochrony danych.

Administrator danych osobowych:

Andrzej Małys z siedzibą - Radawie, ul. Żwirowa 1 46-048 Zębowice

Inspektor ochrony danych osobowych:

Irena Hermanska - dpsradawie@bluesoft.pl tel. 774216028 


SPRAWOZDANIA FINANSOWE ZA ROK 2018

SPRAWOZDANIA FINANSOWE ZA ROK 2018 


Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

SPRAWOZDANIA FINANSOWE ZA ROK 2018

SPRAWOZDANIA FINANSOWE ZA ROK 2018 


Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

SPRAWOZDANIA FINANSOWE ZA ROK 2018

SPRAWOZDANIA FINANSOWE ZA ROK 2018 


Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

SPRAWOZDANIA FINANSOWE ZA ROK 2018

SPRAWOZDANIA FINANSOWE ZA ROK 2018 


Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

SPRAWOZDANIA FINANSOWE ZA ROK 2018

SPRAWOZDANIA FINANSOWE ZA ROK 2018


Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

WEZWANIE DO UZUPEŁNIENIA DOKUMENTACJI

Na podstawie art.26 ust. 3 ustawy Prawo Zamówień Publicznych wzywam n/w Wykonawców do  złożenia wymaganych przez Zamawiającego, wymienionych w SIWZ  do przetargu Dostawa artykułów spożywczych dla Domu Pomocy Społecznej w Radawiu , dokumentów i oświadczeń , których brak spowoduje odrzucenie oferty :1.      PIEKARSTWO- CIASTKARSTWO Gerard Kotarski ul. Izydora Murka 5, 46-048 Zębowice - zaświadczenia  Powiatowego Inspektora Sanitarnego o dopuszczeniu środka  transportu do  przewozy żywności. Termin 16.12.2016 r. do godz. 9:00


strzałka do góry