ABIP.pl logo

prowadzony przez:
Dom Pomocy Społecznej w Radawiu


BIP > Nasza historia > Zamówienia PubliczneOgłoszenie o wyniku postępowania

Dom Pomocy Społecznej w Radawiu ogłasza wynik postępowania pn. „Sukcesywna dostawa artykułów spożywczych dla Domu Pomocy Społecznej w Radawiu, ul. Żwirowa 1, 46-048 Zębowice, będącego jednostką organizacyjną Powiatu Oleskiego w okresie od 03 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2022 r.”


Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

Informacja z otwarcia ofert

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

Dotyczy: „Sukcesywnej dostawy artykułów spożywczych dla  Domu Pomocy Społecznej w Radawiu, ul. Żwirowa 1,  46-048 Zębowice, będącego jednostką organizacyjną Powiatu oleskiego w okresie od 03 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2022 r.”

Informacja z otwarcia ofert z dnia 20.12.2021 r. w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy z dnia11 września 2019 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129) znak: DPS/ZP/2021, Dom Pomocy Społecznej w Radawiu ul. Żwirowa 1, 46-048 Zębowice występując jako zamawiający na podstawie art. 222 ust. 5 ustawy z dnia 11 września 2019 r. informuje, że w niniejszym postępowaniu wpłynęły następujące oferty: PATRZ ZAŁĄCZNIK " Informacja z otwarcia ofert.pdf"


Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

Informacja na podstawie art. 222 ust 4 Ustawy PZP

INFORMACJA NA PODSTAWIE ART. 222 UST 4 USTAWY PZP

Dotyczy: postępowania o udzielenia zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy Pzp. „Sukcesywna dostawa artykułów spożywczych dla  Domu Pomocy Społecznej w Radawiu, ul. Żwirowa 1,  46-048 Zębowice, będącego jednostką organizacyjną Powiatu oleskiego w okresie od 03 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2022 r.” z podziałem na 11 części.

Zamawiający działając na podstawie art. 222 ust. 4 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129) informuje, iż kwota jaką zamierza przeznaczyć na realizację przedmiotowego zamówienia wynosi 282500,00 zł. brutto

Załącznik: Kwoty (Kwoty.pdf)

Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

Informacja na podstawie art. 222 ust 4 Ustawy PZP

INFORMACJA NA PODSTAWIE ART. 222 UST 4 USTAWY PZP

Dotyczy: postępowania o udzielenia zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy Pzp. „Sukcesywna dostawa artykułów spożywczych dla  Domu Pomocy Społecznej w Radawiu, ul. Żwirowa 1,  46-048 Zębowice, będącego jednostką organizacyjną Powiatu oleskiego w okresie od 03 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2022 r.” z podziałem na 11 części.

Zamawiający działając na podstawie art. 222 ust. 4 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129) informuje, iż kwota jaką zamierza przeznaczyć na realizację przedmiotowego zamówienia wynosi 282500,00 zł. brutto.

Załącznik: Kwoty (Kwoty.pdf)

Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

Przetarg na dostawę artykułów spożywczych w 2022 roku

Dom Pomocy Społecznej w Radawiu, ul. Żwirowa 1 ogłasza przetarg na : ,,Dostawa artykułów spożywczych dla Domu Społecznej w Radawiu, ul. Żwirowa 1, 46-048 Zębowice, będącego jednostką organizacyjną Powiatu Oleskiego w okresie od 03 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2022 r.”

Ogłoszenie umieszczono w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 10 grudnia 2021 roku pod nr: 2021/BZP 00310665/01

Szczegóły postępowania: https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/b7c82b66-469d-4811-8e72-eff8b0861dfb

Specyfikacja warunków zamówienia do Pobrania: Przetarg na żywność 2022.zip

Załącznik: SWZ (Przetarg na żywność 2022.zip)

Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

Ogłoszenie o wyniku postępowania

Dom Pomocy Społecznej w Radawiu ogłasza wynik postępowania pn. „Dostawa artykułów spożywczych dla Domu Pomocy Społecznej w Radawiu, ul. Żwirowa 1, 46-048 Zębowice, będącego jednostką organizacyjną Powiatu Oleskiego w okresie od 02 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r.”


Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

Informacja z otwarcia ofert dnia 17.12.2020 r.

Dom Pomocy Społecznej w Radawiu informuje o otwarciu ofert na podstawie art. 86 ust. 5 Ustawy prawo zamówień publicznych – dotyczy zamówienia pn. „Dostawa artykułów spożywczych dla Domu Pomocy Społecznej w Radawiu, ul. Żwirowa 1, 46-048 Zębowice, będącego jednostką organizacyjną Powiatu Oleskiego w okresie od 02 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r.”

Dotyczy ogłoszenia umieszczonego w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 08 grudnia 2020 roku pod nr 763407-N-2020


Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

Przetarg na dostawę artykułów spożywczych w 2021 roku

Dom Pomocy Społecznej w Radawiu, ul. Żwirowa 1 ogłasza przetarg na : ,,Dostawa artykułów spożywczych dla Domu Społecznej w Radawiu, ul. Żwirowa 1, 46-048 Zębowice, będącego jednostką organizacyjną Powiatu Oleskiego w okresie od 02 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r.”

Przedmiotem zamówienia jest dostawa artykułów spożywczych z podziałem na 3 części:

Część I-Art. spożywcze sypkie, koncentraty, przyprawy, ryby, ryby przetworzone i konserwowe, mleko i produkty mleczarskie, jajka, mrożonki

Część II-Świeże mięso i wędliny, świeży drób i produkty drobiowe

Część III-Pieczywo świeże, wyroby piekarskie

Ogłoszenie umieszczono w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 08 grudnia 2020 roku pod nr>> 763407-N-2020

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W ZAŁĄCZNIKU lub do uzyskania w siedzibie zamawiającego od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 15.00 w Sekretariacie.

 

Załącznik: SIWZ (SIWZ DPS 2021.pdf)
Załącznik: Oświadcznie I (Zal. nr 2 do SIWZ osw. dot przeslanek wykluczenia.docx)
Załącznik: Projekt umowy (Zał. nr 5 do SIWZ - projekt umowy na 2020.docx)
Załącznik: Załącznik 1A do SIWZ - Część I (Zalacznik 1 A do SIWZ - art. spożywcze sypkie, koncentraty, przyprawy, ryby, ryby przetworzone i konserwowe, mleko i produkty mleczarskie, jajka, mrożonki.docx)

Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

Ogłoszenie o wyniku postępowania

Dom Pomocy Społecznej w Radawiu ogłasza wynik postępowania pn. „Dostawa artykułów spożywczych dla Domu Pomocy Społecznej w Radawiu, ul. Żwirowa 1, 46-048 Zębowice, będącego jednostką organizacyjną Powiatu Oleskiego w okresie od 02 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r.”


Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

Informacja z otwarcia ofert dnia 16.12.2019 r.

Dom Pomocy Społecznej w Radawiu informuje o otwarciu ofert na podstawie art. 86 ust. 5 Ustawy prawo zamówień publicznych – dotyczy zamówienia pn. „Dostawa artykułów spożywczych dla Domu Pomocy Społecznej w Radawiu, ul. Żwirowa 1, 46-048 Zębowice, będącego jednostką organizacyjną Powiatu Oleskiego w okresie od 02 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r.”

Dotyczy ogłoszenia umieszczonego w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 05 grudnia 2019 roku pod nr 632867-N-2019


Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

Przetarg na dostawę artykułów spożywczych w 2020 roku

Dom Pomocy Społecznej w Radawiu, ul. Żwirowa 1 ogłasza przetarg na : ,,Dostawa artykułów spożywczych dla Domu Społecznej w Radawiu, ul. Żwirowa 1, 46-048 Zębowice, będącego jednostką organizacyjną Powiatu Oleskiego w okresie od 02 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r.”

 

Przedmiotem zamówienia jest dostawa artykułów spożywczych z podziałem na 3 części:

Część I-Art. spożywcze sypkie, koncentraty, przyprawy, ryby, ryby przetworzone i konserwowe, mleko i produkty mleczarskie, jajka, mrożonki

Część II-Świeże mięso i wędliny, świeży drób i produkty drobiowe

Część III-Pieczywo świeże, wyroby piekarskie

Ogłoszenie umieszczono w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 05 grudnia 2019 roku pod nr>> 632867-N-2019

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W ZAŁĄCZNIKU lub do uzyskania w siedzibie zamawiającego od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 15.00 w Sekretariacie.

Załącznik: SIWZ (SIWZ DPS 2020.pdf)
Załącznik: Oświadczenie I (Zal. nr 2 do SIWZ osw. dot przeslanek wykluczenia.docx)
Załącznik: Projekt umowy (Zał. nr 5 do SIWZ - projekt umowy na 2020.docx)
Załącznik: Załącznik 1A do SIWZ - Część I (Zalacznik 1 A do SIWZ - art. spożywcze sypkie, koncentraty, przyprawy, ryby, ryby przetworzone i konserwowe, mleko i produkty mleczarskie, jajka, mrożonki.docx)

Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

Ogłoszenie o wyniku przetargu na dostawy artykułów żywnościowych dla Domu Pomocy Społecznej w Radawiu na 2019 r.

 Znak sprawy DPS/ZP/2018

Ogłoszenie o wyniku przetargu na dostawy artykułów żywnościowych  dla Domu Pomocy Społecznej w Radawiu na 2019 r.

Najkorzystniejsze oferty złożyli :

1. F.H.U. „PROFIT”, K. Ostrowska, H. Ostrowski, sp. j. 42-772 Pawonków, ul.   Zawadzkiego 12 A - część oferty nr I z kwotą 96 510,00 zł.

Wykonawca spełnił warunki udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, zwanej dalej jako SIWZ   i w ustawie prawo zamówień publicznych, a złożona oferta odpowiada wszystkim wymaganiom określonym w SIWZ.

Oferta najkorzystniejsza wybrana została zgodnie z art. 82 ust. 3 i  art. 91 ust. 1 ustawy prawo zamówień publicznych, na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w rozdziale 15 SIWZ, a treść wybranej oferty odpowiada treści SIWZ dla ww. części zamówienia publicznego.

Wybrana oferta nie podlega odrzuceniu na podstawie art. 89 ust. 1 ustawy prawo zamówień publicznych.

2. ”MASARNIA BOROWE”, J.B. Pluta, s. j. Borowe, ul. Długa 114, 42-133 Węglowice

- część oferty nr II z kwotą 52 558,80 zł.

Wykonawca spełnił warunki udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, zwanej dalej jako SIWZ   i w ustawie prawo zamówień publicznych, a złożona oferta odpowiada wszystkim wymaganiom określonym w SIWZ.

Oferta najkorzystniejsza wybrana została zgodnie z art. 82 ust. 3 i  art. 91 ust. 1 ustawy prawo zamówień publicznych, na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w rozdziale 15 SIWZ, a treść wybranej oferty odpowiada treści SIWZ dla ww. części zamówienia publicznego.

Wybrana oferta nie podlega odrzuceniu na podstawie art. 89 ust. 1 ustawy prawo zamówień publicznych.

3. Piekarstwo-Ciastkarstwo Gerard Kotarski,46-048 Zębowice, ul. Izydora Murka 5

- część oferty nr III z kwotą 30 313,61 zł.

Wykonawca spełnił warunki udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, zwanej dalej jako SIWZ   i w ustawie prawo zamówień publicznych, a złożona oferta odpowiada wszystkim wymaganiom określonym w SIWZ.

Oferta najkorzystniejsza wybrana została zgodnie z art. 82 ust. 3 i  art. 91 ust. 1 ustawy prawo zamówień publicznych, na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w rozdziale 15 SIWZ, a treść wybranej oferty odpowiada treści SIWZ dla ww. części zamówienia publicznego.

Wybrana oferta nie podlega odrzuceniu na podstawie art. 89 ust. 1 ustawy prawo zamówień publicznych.

 

 

Wykonawcy, którzy złożyli najkorzystniejsze oferty zostaną zaproszeni do podpisania umowy po upływie  siedmiu dni  od dnia ogłoszenia wyników przetargu, tj. 21 grudnia 2018 r.                                           

 

 

 

                                                                                                                                                     Zatwierdzam

                                                                                               Dyrektor DPS Radawie

                                                                                                   mgr  Andrzej Małys                                               


ZESTAWIENIE OFERT BIORĄCYCH UDZIAŁ W POSTĘPOWANIU PRZETARGOWYM

Znak sprawy DPS/ZP/2018

 

 

 

 

 

ZESTAWIENIE OFERT BIORĄCYCH UDZIAŁ

W POSTĘPOWANIU PRZETARGOWYM

 

 

 

Część I - art. spożywcze sypkie, koncentraty, przyprawy, ryby, ryby przetworzone i konserwowe, mleko i produkty mleczarskie, jajka, mrożonki.

Wartość zamówienia: 100 000,00 zł. (brutto)

 

oferent

kwota brutto

 

F.H.U. „PROFIT”, K. Ostrowska, H. Ostrowski, sp. j. ul. Zawadzkiego 12 A, 42-772 Pawonków

   96 510,00 zł

 

Część II - Świeże mięso i wędliny, świeży drób i produkty drobiowe

Wartość zamówienia: 65 000,00 zł. (brutto)

 

oferent

kwota brutto

 

”MASARNIA BOROWE”, J. B. Pluta, s. j.

Borowe, ul. Długa 114,  42-133 Węglowice

52 558,80 zł

 

ZPUH „GOLOMB” Reinhard Golomb

ul. Plac 1 Maja 11, 46-042 Szczedrzyk

61 222,88 zł

 

 

 

 

Część III - Pieczywo, wyroby piekarskie  

Wartość zamówienia: 40 000,00 zł. (brutto)

 

oferent

kwota brutto

 

Piekarstwo-Ciastkarstwo Gerard Kotarski

ul. Izydora Murka 5, 46-048 Zębowice

30 313,61 zł

 

Piekarnia „LIPIANIN”, G.W. Lipianin

49-351 Przylesie 32

37 963,80 zł

 


Przetarg na dostawę artykułów żywnościowych dla Domu Pomocy Społecznej w Radawiu na rok 2019

Zębowice: Dostawa artykułów żywnościowych dla Domu Pomocy Społecznej w Radawiu
Numer ogłoszenia: 1/12/2018; data zamieszczenia: 03.12.2018
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy:

X

zamówienia publicznego

 

zawarcia umowy ramowej

 

ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Dom Pomocy Społecznej w Radawiu , Radawie, ul. Żwirowa 1, 46-048 Zębowice, woj. opolskie, tel. 77 4216028, faks 77 4216028.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Dom Pomocy Społecznej.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa artykułów żywnościowych dla Domu Pomocy Społecznej w Radawiu.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest dostawa artykułów spożywczych sypkich, jaj, przypraw, koncentratów, konserw, mleka i produktów mleczarskich, mrożonek, mięsa, wędlin, wyrobów drobiowych oraz pieczywa.

II.1.5)

 

przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających

 • Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających
 •  

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 15.50.00.00-3,15.33.14.60-9,15.80.00.00-6,15.33.14.00-1,15.61.00.00-7, 15.87.22.00-3, 15.89.00.00-3, 03.14.25.00-3, 15.20.00.00-0, 15.33.22.90-3, 15.13.11.00-6, 15.11.21.00-7, 15.81.00.00-9, 15.33.22.29-0.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 3.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Rozpoczęcie: 01.01.2019 r.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.2) ZALICZKI

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt  III.4) albo w pkt  III.5)

dokumenty wymienione w SIWZ

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2)

 

przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna, adres strony, na której będzie prowadzona:

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Zgodne z zapisami zawartymi w SIWZ oraz w projekcie umowy

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: dpsradawie.pl/bip
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: dpsradawie.pl/bip lub Dom Pomocy Społecznej w Radawiu, ul. Żwirowa 1 46-048 Zębowice.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 12.12.2018 r. godzina 09:00, miejsce: Dom Pomocy Społecznej w Radawiu ul. Żwirowa 1 46-048 Zębowice.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

Załącznik: OFERTA (Oferta 2019.docx)
Załącznik: SIWZ (SIWZ 2019.docx)
Załącznik: OŚWIADCZENIE I (Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia.docx)
Załącznik: UMOWA (Umowa.docx)
Załącznik: WARUNKI (Warunki.docx)
Załącznik: TOWAR (Towar.docx)

Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

Ogłoszenie wyników

Ogłoszenie o wyniku przetargu na dostawy artykułów żywnościowych  dla Domu Pomocy Społecznej w Radawiu na 2018 r. ,

Najkorzystniejsze oferty złożyli :

1. F.H.U. „PROFIT”, K. Ostrowska, H. Ostrowski, sp. j. 42-772 Pawonków, ul.   Zawadzkiego 12 A

- część oferty nr I z kwotą 93164,50 zł.;

2.”MASARNIA BOROWE”, J. B. Pluta, s. j. Borowe, ul. Długa 114 42-133 Węglowice

- część oferty nr II z kwotą 50454,60 zł.

3. Piekarstwo-Ciastkarstwo Gerard Kotarski,46-048 Zębowice, ul. Izydora Murka 5

- część oferty nr III z kwotą 28528,19 zł.

 

Oferty odrzucone :

1.”Zakład Produkcyjno Handlowy Jarzombek”, Krystian Jarzombek ul. Lipowa 11, Warłów

    Podstawa prawna : Art.89, ust.1 pkt 2 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych ,

     Podstawa faktyczna ; Wykonawca nie złożył wszystkich wymaganych przez  

     Zamawiającego w SIWZ   dokumentów. 

 

Wykonawcy, którzy złożyli najkorzystniejsze oferty zostaną zaproszeni do podpisania umowy po upływie  siedmiu dni  od dnia ogłoszenia wyników przetargu, tj. 20 grudnia 2017 r.  

 

 

 

                                                                                                      Zatwierdzam

                                                                                          Dyrektor DPS Radawie

                                                                                                   mgr  Andrzej Małys                                               


Przetarg na dostawę artykułów żywnościowych dla Domu Pomocy Społecznej w Radawiu na rok 2018

Zębowice: Dostawa artykułów żywnościowych dla Domu Pomocy Społecznej w Radawiu
Numer ogłoszenia: 1/12/2017; data zamieszczenia: 01.12.2017
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy:

X

zamówienia publicznego

 

zawarcia umowy ramowej

 

ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Dom Pomocy Społecznej w Radawiu , Radawie, ul. Żwirowa 1, 46-048 Zębowice, woj. opolskie, tel. 77 4216028, faks 77 4216028.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Dom Pomocy Społecznej.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa artykułów żywnościowych dla Domu Pomocy Społecznej w Radawiu.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest dostawa artykułów spożywczych sypkich, jaj, przypraw, koncentratów, konserw, mleka i produktów mleczarskich, mrożonek, mięsa, wędlin, wyrobów drobiowych oraz pieczywa.

II.1.5)

 

przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających

 • Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających
 •  

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 15.50.00.00-3,15.33.14.60-9,15.80.00.00-6,15.33.14.00-1,15.61.00.00-7, 15.87.22.00-3, 15.89.00.00-3, 03.14.25.00-3, 15.20.00.00-0, 15.33.22.90-3, 15.13.11.00-6, 15.11.21.00-7, 15.81.00.00-9, 15.33.22.29-0.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 3.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Rozpoczęcie: 01.01.2018.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.2) ZALICZKI

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt  III.4) albo w pkt  III.5)

dokumenty wymienione w SIWZ

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2)

 

przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna, adres strony, na której będzie prowadzona:

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Zgodne z zapisami zawartymi w SIWZ oraz w projekcie umowy

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: dpsradawie.pl/bip
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: dpsradawie.pl/bip lub Dom Pomocy Społecznej w Radawiu, ul. Żwirowa 1 46-048 Zębowice.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 12.12.2017 godzina 09:00, miejsce: Dom Pomocy Społecznej w Radawiu ul. Żwirowa 1 46-048 Zębowice.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

Załącznik: OFERTA (Oferta 2018.docx)
Załącznik: SIWZ (SIWZ 2018.docx)
Załącznik: OŚWIADCZENIE I (Oswiadczenie o braku podstaw do wykluczenia.docx)
Załącznik: UMOWA (Umowa.docx)
Załącznik: WARUNKI (Warunki.docx)
Załącznik: TOWAR (Towar.docx)

Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

ogłoszenie wyników

Ogłoszenie o wyniku przetargu na dostawy artykułów żywnościowych  dla Domu Pomocy Społecznej w Radawiu na 2017 r. ,

Najkorzystniejsze oferty złożyli :

1. F.H.U. „PROFIT”, K. Ostrowska, H. Ostrowski, sp. j. 42-772 Pawonków, ul.  

   Zawadzkiego 12 A – część oferty I z kwotą 82.930,35 zł.;

2.”MASARNIA BOROWE”, J. B. Pluta, s. j. Borowe, ul. Długa 114 42-133 Węglowice

                                  - część oferty nr II z kwotą 47.181,15 zł.;

3. Piekarstwo-Ciastkarstwo Gerard Kotarski,46-048 Zębowice, ul. Izydora Murka 5

                                  - część oferty nr III z kwotą 25.400,59 zł .

 

 

Wykonawcy, którzy złożyli najkorzystniejsze oferty zostaną zaproszeni do podpisania umowy po upływie  siedmiu dni  od dnia ogłoszenia wyników przetargu, tj. 23 grudnia 2016 r.  

 

 

 

                                                                                                  Zatwierdzam

                                                                                      Dyrektor DPS Radawie

                                                                                         mgr  Andrzej Małys                                               


INFORMACJA

Informujemy, iż w związku z brakiem ofert na dostawę artykułów spożywczych część I  do Domu Pomocy Społecznej  w Radawiu na rok 2017 wydłużamy możliwość składania ofert do dnia 16.12.2016 do godz. 9:00


WEZWANIE DO UZUPEŁNIENIA DOKUMENTACJI

Na podstawie art.26 ust. 3 ustawy Prawo Zamówień Publicznych wzywam n/w Wykonawców do  złożenia wymaganych przez Zamawiającego, wymienionych w SIWZ  do przetargu Dostawa artykułów spożywczych dla Domu Pomocy Społecznej w Radawiu , dokumentów i oświadczeń , których brak spowoduje odrzucenie oferty :

1.      PIEKARSTO - CIASTKARSTWO - zaświadczenia  Powiatowego Inspektora Sanitarnego o dopuszczeniu środka  transportu do  przewozy żywności.

Termin 16.12.2016 do godz 9:00


DOSTAWA ARTYKUŁÓ ŻYWNOŚCIOWYCH DLA DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ W RADAWIU 01.12.2016

Zębowice: Dostawa artykułów żywnościowych dla Domu Pomocy Społecznej w Radawiu
Numer ogłoszenia: 1/12/2016; data zamieszczenia: 01.12.2016
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy:

V

zamówienia publicznego

 

zawarcia umowy ramowej

 

ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Dom Pomocy Społecznej w Radawiu , Radawie, ul. Żwirowa 1, 46-048 Zębowice, woj. opolskie, tel. 77 4216028, faks 77 4216028.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Dom Pomocy Społecznej.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa artykułów żywnościowych dla Domu Pomocy Społecznej w Radawiu.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest dostawa artykułów spożywczych sypkich, jaj, przypraw, koncentratów, konserw, mleka i produktów mleczarskich, mrożonek, mięsa, wędlin, wyrobów drobiowych oraz pieczywa.

II.1.5)

 

przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających

 • Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających
 •  

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 15.50.00.00-3,15.33.14.60-9,15.80.00.00-6,15.33.14.00-1,15.61.00.00-7, 15.87.22.00-3, 15.89.00.00-3, 03.14.25.00-3, 15.20.00.00-0, 15.33.22.90-3, 15.13.11.00-6, 15.11.21.00-7, 15.81.00.00-9, 15.33.22.29-0.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 3.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Rozpoczęcie: 01.01.2017.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.2) ZALICZKI

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt  III.4) albo w pkt  III.5)

dokumenty wymienione w SIWZ

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2)

 

przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna, adres strony, na której będzie prowadzona:

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Zgodne z zapisami zawartymi w SIWZ oraz w projekcie umowy

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: dpsradawie.pl/bip
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: dpsradawie.pl/bip lub Dom Pomocy Społecznej w Radawiu, ul. Żwirowa 1 46-048 Zębowice.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 12.12.2016 godzina 09:00, miejsce: Dom Pomocy Społecznej w Radawiu ul. Żwirowa 1 46-048 Zębowice.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

 

 

 DPS/ZP/2016                                                                                         załącznik nr 1 do SIWZ

 

 

Radawie, dnia 01 grudnia 2016 r.

 

 

 

 

                                                          OFERTA

                            w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego

w trybie przetargu nieograniczonego na:

 

 

Dostawa artykułów żywnościowych dla Domu Pomocy Społecznej  w Radawiu

                                     Ul. Żwirowa 1

 

 

Zamawiający:

 

DOM POMOCY SPOŁECZNEJ

W Radawiu

  Ul. Żwirowa 1

 

                                                                 Wykonawca

(należy wpisać pełną nazwę i adres):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Tel.: ________________________________ Fax: __________________________________

REGON: ____________________________NIP: __________________________________

Wpis do właściwego rejestru ………………………………………………………………….

                                             (należy podać nr w KRS)

 Lub wpis do ewidencji działalności gospodarczej ___________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________

                                        (należy podać nazwę organu i nr wpisu):

                                                             

                                                                  CZĘŚĆ I

                                - art. spożywcze sypkie ,koncentraty, przyprawy,

ryby, ryby przetworzone i konserwowe, mleko i produkty mleczarskie, jajka, mrożonki

Oferuję wykonanie zamówienia na niżej zaproponowanych warunkach, określonych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz we wzorze umowy stanowiącej załącznik 4 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, które niniejszym akceptuję:

Lp.

Nazwa artykułu

Jedn.miary

Ilość

Cena

jednostkowa

VAT

Wartość

Netto

Wartość

Brutto

1

Dżemy różne a 280 g

szt.

380

 

 

 

 

2

Krem orzechowy Nutella 350g

szt

130

 

 

 

 

3

Syropy zgęszczany a 5 l

szt.

35

 

 

 

 

4

Jajka kl.A 63-73 g

szt

11310

 

 

 

 

5

Margaryna

kg

100

 

 

 

 

6

Mleko UHT 3.2 %

litr

1200

 

 

 

 

7

Ser biały

kg

275

 

 

 

 

8

Ser topiony kostka a 100g

szt.

2020

 

 

 

 

9

Ser twardy

kg.

65

 

 

 

 

10

Żelatyna 50g

szt.

50

 

 

 

 

11

Makarony świderki LUBELLA 500g

szt

600

 

 

 

 

12

Mąka pszenna a 1kg

kg

340

 

 

 

 

13

Mąka ziemniaczana a 1 kg

kg

30

 

 

 

 

14

Ryż a 1 kg

kg

200

 

 

 

 

15

Kasza manna a 1kg

kg

30

 

 

 

 

16

Kasza jęczmienna a 1 kg

kg

40

 

 

 

 

17

Bułka tarta a 500g

szt.

80

 

 

 

 

18

Sól a 1 kg

kg

200

 

 

 

 

19

Majonez a 700 g

szt

145

 

 

 

 

20

Musztarda a 900 g

szt

110

 

 

 

 

21

Ketchup    a 470 g

szt

175

 

 

 

 

22

Olej roślinny a 0,9 l

szt

140

 

 

 

 

23

Masło roślinne a 500 g

szt

260

 

 

 

 

24

Płatki owsiane a 5oo g

szt

10

 

 

 

 

25

Sucharki  a 290 g

szt

15

 

 

 

 

26

Przyprawy do zup MAGI KNOR  860ml

szt.

65

 

 

 

 

27

Majeranek a 10g

szt

80

 

 

 

 

28

Pieprz a 1 kg

kg

20

 

 

 

 

29

Vegeta a 1 kg

kg

70

 

 

 

 

30

Filet rybny  Morszczuk

kg

160

 

 

 

 

31

Filet śledziowy MATJAS

kg

160

 

 

 

 

32

Paprykarz a 330 g

szt

390

 

 

 

 

33

Śledź w pomidorach a 170 g

szt

300

 

 

 

 

34

Ocet a 480m l

szt.

40

 

 

 

 

35

Pietruszka suszona a 1 kg

kg

10

 

 

 

 

36

Pasztet w słoiku HERBOWSKI a 480 g

szt

160

 

 

 

 

37

Koper suszony a 1 kg

kg

5

 

 

 

 

38

Śmietana w kubkach a 400

szt

820

 

 

 

 

39

Ser Wędzony

kg

70

 

 

 

 

40

Kefir  a 400 g

szt

480

 

 

 

 

42

Czosnek granulat a 1 kg

kg

5

 

 

 

 

43

Przyprawy do ryb a 20 g

szt

30

 

 

 

 

44

Śledzie marynowane

kg

5

 

 

 

 

45

Ziarenka smaku a 200g

szt

55

 

 

 

 

46

Masło a 200 g, zaw. tłuszczu 85 %

szt

4400

 

 

 

 

47

Cukier a 1 kg

kg

1180

 

 

 

 

48

Herbata owocowa SAGA 25 torebek

szt.

88

 

 

 

 

49

Herbata czarna 200 torebek SAGA

szt

100

 

 

 

 

50

Kwas cytrynowy a 1 kg

kg

10

 

 

 

 

51

Przyprawy papryka słodka, ostra  a 20 g

szt

76

 

 

 

 

52

Papryka konserwowa  słoik a 870 g

szt

40

 

 

 

 

53

Przecier pomidorowy słoik a 950 g

szt

75

 

 

 

 

54

Przecier ogórkowy słoik a 320 g

szt

35

 

 

 

 

55

Groch suchy 400g

szt

25

 

 

 

 

56

Groch konserwowy 400g

szt

100

 

 

 

 

57

Fasola Jaś 400g

szt.

50

 

 

 

 

58

Makrela wędzona

kg

55

 

 

 

 

59

Konserwy mięsne 300g

kg

120

 

 

 

 

60

Kawa Inka 150g

szt.

45

 

 

 

 

61

Mieszanka warzywna 2,5 kg

szt.

20

 

 

 

 

62

Kompot-mieszanka  2,5kg

szt.

5

 

 

 

 

63

Brokuły  mrożone 2,5 kg

szt.

10

 

 

 

 

64

Kalafior mrożony 2,5 kg

szt.

15

 

 

 

 

65

Makaron nitki CZANIEC 500g

szt.

150

 

 

 

 

66

Fasolka  szparagowa 2,5kg mrożona

szt.

60

 

 

 

 

67

Szpinak  2,5kg mrożony

szt.

7

 

 

 

 

68

Marchew kostka  mrożona 2,5kg

szt.

22

 

 

 

 

69

Przyprawa do mięs KNOR 200g

szt.

80

 

 

 

 

70

Cukier waniliowy  30g

szt.

55

 

 

 

 

71

Kukurydza konserwowa 420g

szt.

125

 

 

 

 

72

Kakao  typu PUCHATEK 300g

szt.

15

 

 

 

 

73

Ogórki konserwowe 900ml

szt.

430

 

 

 

 

 

Cena oferty (brutto) części I :  ______________ ____ gr

(słownie złotych ____________________________________________________________ )

     w tym VAT: ______________ ____ gr

(słownie złotych ____________________________________________________________ )

Oświadczam, że jestem związany niniejszą ofertą na czas wskazany w cz. VII Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Oświadczam, że jestem upoważniony do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy, którego reprezentuję, w tym do złożenia oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.     (czytelny podpis  lub pieczęć i podpis)                                             

                                                             

                                                               CZĘŚĆ II

                                                       Świeże mięso i wędliny

                                           Świeży drób i produkty drobiowe

Oferuję wykonanie zamówienia na niżej zaproponowanych warunkach, określonych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz we wzorze umowy stanowiącym Załącznik 4 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, które niniejszym akceptuję:

 

Lp.

Nazwa artykułu

Jedn.miary

Ilość

Cena jednostkowa

Wartość

Netto

ogółem

 

VAT

       Wartość

        Brutto

       Ogółem

1

Wołowe z kością

kg

    10

 

 

 

 

2

Polędwica  drobiowa

kg

    65

 

 

 

 

3

Schab

kg

  250

 

 

 

 

4

Mięso szynkowe wieprzowe

kg

  20

 

 

 

 

5

Żeberka wieprzowe

kg

  235

 

 

 

 

6

Golonko

kg

    74

 

 

 

 

7

Boczek wędzony

kg

  190

 

 

 

 

9

Słonina

kg

    65

 

 

 

 

10

Kiełbasa zwyczajna

kg

  215

 

 

 

 

11

Kiełbasa śląska

kg

  200

 

 

 

 

12

Parówka

kg

  190

 

 

 

 

13

Parówka cielęca

kg

    85

 

 

 

 

14

Kiełbasa szynkowa gruba

kg

  375

 

 

 

 

15

Pieczeń rzymska

kg

    135

 

 

 

 

16

Salceson

kg

  175

 

 

 

 

17

Metka cebulowa

kg

  175

 

 

 

 

18

Łopatka b/k

kg

  380

 

 

 

 

19

Szynka gotowana

kg

    15

 

 

 

 

20

Pasztet foremkowy

kg

 106

 

 

 

 

21

Kości wołowe

kg

5    

 

 

 

 

22

Mielone mięso

kg

  270

 

 

 

 

23

Kaszanka

kg

    45

 

 

 

 

24

Salami

kg

    70

 

 

 

 

25

Mortadela

kg

  110

 

 

 

 

26

Kiełbasa grilowa

kg

  50

 

 

 

 

27

Blok szynkowy

kg

  80

 

 

 

 

28

Udka

kg

  350

 

 

 

 

29

Piersi z kur

kg

  130

 

 

 

 

30

Wątroba drobiowa

kg

  120

 

 

 

 

31

Rosołowe z kur

kg

  320

 

 

 

 

32

Karczek

kg

120

 

 

 

 

 

 

 

Cena oferty (brutto) części II :  ______________ ____ gr

(słownie złotych ____________________________________________________________ )

     w tym VAT: ______________ ____ gr

(słownie złotych ____________________________________________________________ )

Oświadczam, że jestem związany niniejszą ofertą na czas wskazany w cz. VII Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.   

Oświadczam, że jestem upoważniony do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy, którego reprezentuję, w tym do złożenia oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.

                                                              

(czytelny podpis  lub pieczęć i podpis)

 

                                                                        CZĘŚĆ III

Pieczywo, wyroby piekarskie

Oferuję wykonanie zamówienia na niżej zaproponowanych warunkach, określonych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz we wzorze umowy stanowiącym Załącznik 4 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, które niniejszym akceptuję:

Lp.

Nazwa artykułu

Jedn.miary

Ilość

Cena jednostkowa

Wartość

Netto

ogółem

 

V A T

 

Wartość

ogółem

brutto

1

Chleb 1,2kg

szt

  3050

 

 

 

 

2

Bułki 0,09kg

szt

18580

 

 

 

 

3

Chleb Graham0,5kg

szt

    912

 

 

 

 

Cena oferty (brutto) części III :  ______________ ____ gr

(słownie złotych ____________________________________________________________ )

     w tym VAT: ______________ ____ gr

(słownie złotych ____________________________________________________________ )

Oświadczam, że jestem związany niniejszą ofertą na czas wskazany w cz. VII Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Oświadczam, że jestem upoważniony do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy, którego reprezentuję, w tym do złożenia oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia Publicznego.

 

 

 

                                                                                                                                                  (czytelny podpis  lub pieczęć i podpis

                                                        OFERTA

 

Nazwa wykonawcy:

zwany w dalszej części oferty Wykonawcą

Forma organizacyjno-prawna Wykonawcy:

 

Osoba wyznaczona przez Wykonawcę do kontaktów z Zamawiającym

Imię i nazwisko oraz nr tel.,

faks

 

e-mail

 

 

 

Siedziba wykonawcy:

 

Miejscowość:

 

Ulica:

 

Nr domu:

 

Nr lokalu:

 

Kod pocztowy

 

Tel:

 

Faks:

 

Strona www:

 

 

Posiadamy:      

NIP:............................................

REGON.....................................

Osobą uprawnioną do reprezentacji jest/są: ....................................................................

imię i nazwisko)

 

Wzór podpisu i parafy osoby/osób podpisującej ofertę

        [Wykonawcy lub uprawnionego do reprezentacji Wykonawcy]:

 

Czytelnie

imię i nazwisko

Podpis

Parafa

 

 

 

 

 

 

 

W przypadku wyboru naszej oferty umowa z naszej strony zostanie podpisana przez: ................................................................................................................. (imię i nazwisko).

 

UWAGA:

Każda zapisana lub zawierająca jakąkolwiek treść strona oferty musi być pod­pisana lub parafowana, zgodnie z wymaganiami SIWZ.

OFERTĘ NALEŻY PODPISAĆ NA KAŻDEJ ZAPISANEJ STRONIE    

 

 

Do :              Dom Pomocy Społecznej w Radawiu ul. Żwirowa 1

 

Przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego DPS/ ZP/2016  prowadzonego w trybie  przetargu nieograniczonego  na

...............................................................................................................................
                        
(oznaczenie przedmiotu zamówienia i oznaczenie postępowania)

 

OFERUJEMY:                                                                                          

realizację przedmiotu zamówienia opisanego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia  (SIWZ) na warunkach określonych w SIWZ (wraz z załącznikami do SIWZ) i zgodnie z treścią SIWZ oraz na warunkach określonych w niniejszej ofercie.

1.     Całkowita wartość realizacji zamówienia:

 

Wartość netto

Wartość brutto

 

 

 

 

 

 

 

Wartość oferty brutto  słownie:

 

 

 

 

2. Składając niniejszą ofertę jako Wykonawca, oświadczamy, że:

1)          spełniamy warunki określone w art. 22 ust. l pkt 1-3 ustawy z dnia 29    

            stycznia  2004 r. Prawo zamówień publicznych (Tekst jednolity Dz. U. Nr 223     

          poz. 1655 z późniejszymi zmianami),

2)  składając podpis lub parafę na kserokopii dokumentu dołączonego do

            oferty, poświadczamy, że dany dokument jest zgodny z oryginałem,  

3)   akceptujemy wszystkie postanowienia zawarte w SIWZ,

     4)  zobowiązujemy się do zawarcia umowy, o treści zgodnej z załączonym

          do SIWZ projektem, w miejscu i terminie wyznaczonym przez

         Zamawiającego,

5)  uważamy się za związanego niniejszą ofertą przez okres ......... dni,

      6) uzyskaliśmy wszelkie niezbędne informacje do przygotowania i złożenia 

          oferty oraz wykonania zamówienia.

3. Załączniki do oferty, stanowiące jej integralną część:

1) ....................................................................................................................

      2) .......................................................................................................................................

 

 

 

 

DPS/ZP/2016                                                                       Radawie , 01 grudnia 2016  r.

 

 

 

 

                                   SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW

                                                           ZAMÓWIENIA

 

 

dla postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w  trybie przetargu nieograniczonego

 

 

                                                        Nazwa zamówienia

 

         DOSTAWA ARTYKUŁÓW ŻYWNOŚCIOWYCH  DLA DOMU POMOCY

                           SPOŁECZNEJ W RADAWIU, UL.ŻWIROWA 1

 

 

                                                             Zamawiający

 

                                DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W RADAWIU

                                                         UL.ŻWIROWA 1

                                                     46 – 048  ZĘBOWICE

 

 

     Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest zgodnie z przepisami

Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2010 r. nr 113  Poz.759 z póz .zmianami) zwanej dalej Ustawą. Do czynności podejmowanych w postępowaniu przez  Zamawiającego i Wykonawców stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego, jeżeli przepisy nie stanowią inaczej.

 

 CZĘŚĆ  I                         OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

 

Dostawa oznaczona jako CZĘŚĆ  I  - art. spożywcze sypkie ,koncentraty, przyprawy,

ryby, ryby przetworzone i konserwowe, mleko i produkty mleczarskie, jajka. mrożonki

Kod Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):   15331460-9,15800000-6, 15331400-1, 15610000-7, 15872200-3, 15890000-3, 03142500-3, 15200000-0, 155000000-3, 15332290-3

Lp.

Nazwa artykułu

1

Dżemy różne a 280 g

2

Krem orzechowy Nutella 350g

3

Syropy zgęszczany a 5 l

4

Jajka kl.A 63-73 g

5

Margaryna

6

Mleko UHT 3.2 %

7

Ser biały

8

Ser topiony kostka a 100g

9

Ser twardy

10

Żelatyna 50g

11

Makarony świderki LUBELLA 500g

12

Mąka pszenna a 1kg

13

Mąka ziemniaczana a 1 kg

14

Ryż a 1 kg

15

Kasza manna

16

Kasza jęczmienna a 1 kg

17

Bułka tarta a 500g

18

Sól a 1 kg

19

Majonez WINIARY 700 g

20

Musztarda a 900 g

21

Ketchup    a 470 g

22

Olej roślinny a 0,9 l

23

Masło roślinne a 500 g

24

Płatki owsiane a 5oo g

25

Sucharki  a 290 g

26

Przyprawy do zup MAGI KNOR 860ml

27

Majeranek a 15g

28

Pieprz a 1 kg

29

Vegeta a 1 kg

30

Filet rybny  Morszczuk

31

Filet śledziowy MATJAS

32

Paprykarz a 330 g

33

Śledź w pomidorach a 170 g

34

Ocet a 480ml

35

Pietruszka suszona a 1 kg

36

Pasztet w słoiku HERBOWSKI a 480 g

37

Koper suszony a 1 kg

38

Śmietana w kubkach a 400

39

Ser Wędzony

40

Kefir  a 400 g

41

Czosnek granulat a 1 kg

42

Przyprawy do ryb a 20 g

43

Śledzie marynowane

44

Ziarenka smaku a 200g

45

Masło a 200 g, zaw. tłuszczu 85 %

46

Cukier a 1 kg

47

Herbata owocowa 25 torebek SAGA

48

Herbata czarna  200 torebek SAGA

49

Przyprawa papryka słodka, ostra 20g

50

Kwas cytrynowy 1 kg

51

Papryka konserwowa  słoik a 870 g

52

Przecier pomidorowy słoik a 950 g

53

Przecier ogórkowy słoik a 320 g

54

Groch suchy 400g

55

Groch konserwowy 400g

56

Fasola Jaś 400g

57

Makrela wędzona

58

Konserwy mięsne 300g

59

Kawa Inka 150g

60

Mieszanka warzywna 2,5kg

61

Kompot-mieszanka 2,5kg

62

Brokuły mrożone 2,5kg

63

Makaron nitki CZANIEC 500g

64

Kalafior mrożony 2,5kg

65

Fasolka szparagowa mrożona  2,5kg

66

Szpinak mrożony 2,5kg

67

Marchew  kostka mrożona 2,5 kg

68

Przyprawa do mięs KNOR 200g

69

Cukier waniliowy 30g

70

Kukurydza konserwowa  420g

71

Kakao typu PUCHATEK 300g

72

Ogórki konserwowe 900ml

 

Dostawy oznaczone jako część II – Świeże mięso i wędliny, świeży drób i produkty drobiowe - Kod Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) -15131100-6

15112100-7

Lp.

Nazwa artykułu

1

Wołowe z kością

2

Polędwica drobiowa

3

Schab

4

Mięso szynkowe – wieprzowe

5

Żeberka wieprzowe

6

Golonko

7

Boczek wędzony

8

Słonina

9

Kiełbasa zwyczajna

10

Kiełbasa śląska

11

Parówka

12

Parówka cielęca

13

Kiełbasa szynkowa gruba

14

Pieczeń rzymska

15

Salceson

16

Metka cebulowa

17

Łopatka z kością

18

Szynka gotowana

19

Pasztet foremkowy

20

Kości wołowe

21

Mielone mięso

22

Kaszanka

23

Salami

24

Mortadela

25

Kiełbasa grilowa

26

Blok szynkowy

27

Udka

28

Piersi z kur

29

Wątroba drobiowa

30

Rosołowe z kur

31

Karczek

 

 

 

Dostawa oznaczona jako Część  III –Pieczywo, wyroby piekarskie  Kod Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) – 15810000-9

 

Lp.

Nazwa artykułu

1

Chleb 1,2kg

2

Bułki 0,09kg

3

Chleb Graham0,5kg

 

 

 

 

 

 

 

     W przypadkach, w których Zamawiający użył nazw własnych dla określenia walorów smakowych produktów, Zamawiający dopuszcza produkty o walorach smakowych takich samych lub wyższych..

     Wykonawca powinien zabezpieczyć odpowiednie warunki transportu zamówionego towaru. Każda dostawa towaru wymagająca załączenia handlowego dokumentu identyfikacyjnego musi posiadać taki dokument. Wykonawca użyczy nieodpłatnie ewentualnie potrzebnych pojemników  przy każdorazowej dostawie towaru do siedziby Zamawiającego na okres do następnej dostawy.

     Zamawiający zastrzega sobie prawo zamawiania mniejszej  ilości towaru niż określona w ofercie. Wykonawcy nie przysługuje wobec Zamawiającego roszczenie odszkodowawcze z tytułu zmniejszenia zamówienia.

     Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień uzupełniających ,o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 7  PZP.

     Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany ilościowej poszczególnych asortymentów

towarów.

     W przypadku zmniejszenia , zwiększenia lub zmiany asortymentu Wykonawcy nie mogą

zmieniać cen jednostkowych podanych w ofercie.

     Wykonawca ma obowiązek uznania reklamacji  jakości i ilości dostarczanego  towaru

i  dostarczenia nowej partii towaru do siedziby Zamawiającego w DNIU ZŁOŻENIA  REKLAMACJI .

    Do składania zamówień Zamawiający upoważni wybranego pracownika.

 

CZĘŚĆ II                      TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA .

 

Zamówienie będzie realizowane od dnia 1 stycznia 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku.

 

CZĘŚĆ III        WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU

                          DOKONYWNIA OCENY SPELNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W

                                                             POSTĘPOWANIU   

1.  O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy :

      wykonali w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert

      co najmniej trzy dostawy artykułów żywnościowych, o wartości co najmniej

      20 tyś. zł każda .

2.   Nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art.24

       Ust.  2a Ustawy  Prawo Zamówień Publicznych.

 

 3. Ocena  spełniania  przez Wykonawców   warunków udziału w postępowaniu będzie     

    dokonana na podstawie złożonych przez Wykonawców  oświadczeń, o których mowa w

    części IV pkt 1 i 2 SIWZ .

 

 

CZĘŚĆ IV        WYKAZ  OŚWIADCZEŃ  I DOKUMENTÓW  JAKIE MAJĄ   

          DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA                  

                                     WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU.

 1.  Wykonawcy powinni złożyć wraz z ofertą  następujące oświadczenia :

      oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu  ( wg wzoru określonego

       w załączniku 2 do SIWZ ) z art. 22 ust.1 PZP.;

 2.  Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania (wg wzoru określonego

      w załączniku nr 3 do SIWZ) z art. 24ust. 1 i 2 PZP.

UWAGA 1 – Oświadczenia, o których mowa w pkt 1 i  2 powinny być podpisane przez     

     osoby  podpisujące ofertę;

UWAGA 2  -  Jeżeli Wykonawcy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia    

     oświadczenie, o którym mowa w pkt 2 powinien złożyć każdy z Wykonawców.

3.  Zaświadczenie o niezaleganiu w podatkach lub stwierdzające stan zaległości w U S.

4.  Zaświadczenie o niezaleganiu w opłatach składek z ZUS.

5.  Decyzję Państwowego  Powiatowego Inspektoratu Sanitarnego stwierdzającą spełnienie   

    warunków do higienicznego przewozu określonych produktów (art. spożywcze, , mięso i    

    wędliny itp.

6.  Zaświadczenia , o których mowa w ust.3 i 4   powinny być wystawione trzy miesiące      

    przed  upływem terminu składania ofert.

   

 

CZĘŚĆ V          INFORMACJA O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ       

            ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI, SPOSÓB PRZEKAZYWANIA    

                 OŚWIADCZEN I DOKUMENTÓW , OSOBY UPRAWNIONE  DO

                              POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI

1.     Oświadczenia, wnioski,  zawiadomienia  oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy

        przekazują   pisemnie.

2.     Wszelkie zapytania Wykonawców  mogą  być   przekazywane za pomocą poczty     

        elektronicznej na e-mail  dpsradawie@bluesoft.pl .

        Odpowiedzi będą publikowane na stronie BIP Zamawiającego.

 3.    Oświadczenia i dokumenty, o których mowa w IV części SIWZ Wykonawcy przekazują    

        wraz z ofertą.

4.    Do porozumiewania się z Wykonawcami uprawnieni są :

       Kempa Beata od poniedziałku do piątku w godz.8.oo – 15.oo tel.077 4216028,

       667638446

CZĘŚĆ VI                       WYMAGANIA DOT.WADIUM ;

     Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

CZĘŚĆ VII                    TERMIN ZWIĄZANIA Z OFERTĄ

  Wykonawcy pozostaną związani złożoną ofertą przez okres 30 dni .Bieg terminu

    rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert, określonego w  części IX   SIWZ.

CZĘŚĆ VIII         OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY.

 1. Oferta powinna być sporządzona  w języku polskim ,napisana pismem maszynowym,

     komputerowym lub nieścieralnym atramentem, własnoręcznie podpisana przez osoby           

    upoważnione do składania oświadczeń woli  w imieniu Wykonawców, zgodnie z zasadami

    reprezentacji Wykonawców (czytelny podpis lub podpis i czytelnie napisane imię i      

    nazwisko np. pieczęć imienna)

 2. Jeżeli oferta będzie podpisana przez pełnomocników , Wykonawcy powinni dołączyć

     do  oferty pełnomocnictwa, z treści których wynika umocowanie do podpisania oferty     

     przez pełnomocników. Wszystkie pełnomocnictwa dołączone do oferty powinny być    

     złożone w formie oryginału lub kopii potwierdzonej notarialnie.

3. W przypadku gdy Wykonawcy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia do oferty

    powinno być dołączone pełnomocnictwo dla ustanowionego pełnomocnika , o którym   

    mowa w art. 23 ust.2 ustawy.

4. Dokumenty podmiotów zagranicznych .

   Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium    

   Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada: zaświadczenie właściwego organu sądowego lub   

   administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty

   dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 - wystawione nie wcześniej niż 6

   miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w

   postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

5. Dla sporządzenia oferty częściowej należy wykorzystać formularz OFERTA CZĘŚĆ

………….. ( załącznik nr 1 do SIWZ)

6.Cena oferty  dla danej części powinna być wpisana do odpowiedniej rubryki  formularza

   OFERTA CZĘŚĆ …………. .

7.Wszelkie poprawki powinny być dokonane czytelnie i zaparafowane przez osoby   

    podpisujące ofertę.

6.Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych ,Wykonawca może złożyć ofertę

   na dowolną ilość CZĘŚCI , ale Zamawiający zabrania wydzielania z  CZĘŚCI    

   poszczególnych składników .Oferta nie może zawierać rozwiązań wariantowych a w

   szczególności więcej niż jednej ceny dla danej  CZĘŚCI. 

7.Ofertę wraz z oświadczeniami należy umieścić w nieprzejrzystym opakowaniu

   opisanym : Przetarg nieograniczony DPS / ZP / 2017  Dostawa art. żywnościowych dla    

   Domu Pomocy Społecznej w Radawiu  . NIE OTWIERAĆ PRZED  12 grudnia  

  GRUDNIA  2016 r.,godz.9.15.

    Tak opisaną ofertę Wykonawcy umieszczają w drugim opakowaniu i zaadresowane

   dostarczają  (wysyłają ) do Zamawiającego na adres podany w SIWZ.

CZĘŚĆ IX  MIEJSCE ORAZ  TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT

 Oferty należy złożyć w siedzibie DPS Radawie, ul. Żwirowa 1  w terminie do dnia  12  

 grudnia 2016 r., do godz.9.00  Oferty złożone po tym terminie zostaną zwrócone Wykonawcom bez otwierania.

Oferty zostaną otwarte w siedzibie DPS Radawie, ul. Żwirowa 1 w dniu 12 grudnia 2016 r.

o godz.9.15.

CZĘŚĆ X     OPIS SPOSOBU  OBLICZENIA CEN

Wykonawcy powinni w OFERCIE   dla CZĘŚCI , na którą składa ofertę podać cenę jednostkową brutto każdego produktu. Cenę tę pomnożyć przez ilość danego produktu, otrzymując w ten sposób cenę brutto pozycji. Następnie zsumować ceny brutto

wszystkich pozycji w danej CZĘŚCI .

W formularzu OFERTA w CZĘŚCI ,na którą Wykonawca składa ofertę powinien wpisać pod

tabelą cenę brutto oferty cyfrowo i słownie oraz zawartą w tej cenie kwotę podatku VAT

(od towarów i usług).

Wykonawcy w formularzu OFERTY  dla CZĘŚCI , na którą składa ofertę musi ująć wszystkie pozycje, pominięcie choćby jednej pozycji lub jej zmiana będzie skutkować odrzuceniem oferty w danej  CZĘŚCI .

Wszystkie ceny powinny być podane z dokładnością do jednego grosza.

Ceny oferty brutto dla danej CZĘŚCI zostanie przyjęta do oceny ofert w danej CZĘŚCI

(część XI SIWZ) .

 

CZĘŚĆ  XI   KRYTERIA OCENY OFERT WRAZ Z PODANIEM ZNACZENIA TYCH KRYTERIÓW I SPOSOBU OCENY OFERT.

Jedynym kryterium  ( 100 % ) oceny ofert w danej CZĘŚCI jest cena oferty (cena brutto)

OFERTA ,której cena będzie najniższa w danej CZĘŚĆI zostanie wybrana jako najkorzystniejsza.

Jeżeli dwie lub więcej ofert częściowych zawierać będzie taką samą najniższą cenę danej CZĘŚCI Zamawiający wezwie Wykonawców , którzy złożyli te oferty  do złożenia w określony przez Zamawiającego terminie , ofert dodatkowych .Wykonawcy składający oferty dodatkowe nie będą mogli zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w złożonych wcześniej ofertach. Rozliczenia będą prowadzone w PLN.

CZĘŚĆ XII  FORMALNOŚCI JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY

1. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi          

     Wykonawców, którzy złożyli ofert o :

  - wyborze najkorzystniejszej oferty ;

  - Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone , podając uzasadnienie prawne i    

     faktyczne ;

  - Wykonawcach , którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia

     publicznego, podając uzasadnienie prawne i faktyczne

 2. Zamawiający po wyborze najkorzystniejszej oferty dla każdej CZĘŚCI , informacje ,                       

     o których mowa w ust.1 oraz  o terminie zawarcia umowy zamieści na stronie internetowej           

     oraz w swojej siedzibie .

CZĘŚĆ XIII  WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY 

 

     Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

 

CZĘŚĆ  XIV  ISTOTNE POSTANOWIENIA ,KTÓRE ZOSTANĄ WPROWADZONE DO TREŚCI ZAWIERANEJ UMOWY .

Każdy samochód, którym będzie dostarczana żywność musi posiadać decyzję Państwowego  Powiatowego Inspektoratu Sanitarnego stwierdzającą spełnienie warunków do higienicznego przewozu określonych produktów (art. spożywcze, , mięso i wędliny itp.) Mięso i wędliny muszą być dostarczane w czystych, zamkniętych pojemnikach do przewozu mięsa i wędlin. Mięso surowe nie może być przewożone razem  z wędlinami. art. 27 ust. 3 ustawy z dn. 20.01.2004r   o wymaganiach weterynaryjnych produktów pochodzenia zwierzęcego (Dz. U. nr 33, poz. 288   z późn. zm.) Uchybienia w zakresie jakości lub ilości towaru , naruszenia w sposób rażący warunków umowy będą podstawą do rozwiązania umowy ze skutkiem natychmiastowym. Nakładane będą również kary umowne przewidziane w umowie. Ceny jednostkowe  produktów określone w  ofercie, nie ulegną zmianie do końca obowiązywania umowy. Termin płatności faktur – 30 dni od daty wystawienia. Datą zapłaty faktury będzie data obciążenia konta Zamawiającego .

CZĘŚC XV  Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących   

 wykonawcy w toku postępowania o udzielenie zamówienia

Wykonawcy przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w dziale VI ustawy prawo zamówień publicznych.

 

 

                                                                      

 

 

                                                            Załącznik nr 3 do SIWZ

 

 

 

 

 

OŚWIADCZENIE  O BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA

 

 

 

 

Nazwa i adres Wykonawcy :

 

....................................................................................................................................................

 

....................................................................................................................................................

 

....................................................................................................................................................

 

Oświadczam , że firma, którą  reprezentuję :

 

·         nie podlega wykluczeniu z postępowania  o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych

 

 

 

 

 

                                                                 ........................................................................

                                                                              pieczątka i podpis Wykonawcy

 

 

 

...........................................  dnia ..........................................

 

 

 

                                                                                                                                Załącznik nr 2 do SIWZ

 

 

 

OŚWIADCZENIE  Z ART. 22 UST.1 O  WARUNKACH  UDZIAŁU              W POSTĘPOWANIU O ZAMÓWIENIE PUBLICZNE

 

 

Nazwa i adres Wykonawcy:

 

 

....................................................................................................................................................

 

....................................................................................................................................................

 

 

Oświadczam , że firma którą  reprezentuję spełnia warunki dotyczące:

 

·         posiadania  uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;

·         posiadania wiedzy i doświadczenia;

·         dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;

·         sytuacji ekonomicznej i finansowej.

 

 

 

 

........................................................................

                                                                                   pieczątka i podpis Wykonawcy

 

 

 

...........................................  dnia ..........................................

 

 

 

 

UMOWA nr ....../ZP/2017

 

zawarta w Radawiu w dniu ....................2016 roku pomiędzy:

 

Domem Pomocy Społecznej w Radawiu, identyfikującym się NIP: 751-15-13-649 zwanym w dalszej części umowy “Zamawiającym”, reprezentowanym przez:

mgr Andrzej Małys                    - dyrektora  dyr. DPS

Krystyną Szczygieł                    - gł. księgowa    DPS

a

................................................................................................. z siedzibą ................................ wpisanym w Krajowym Rejestrze Sądowym/ewidencji działalności gospodarczej/  pod nr. ..............................., identyfikującym się NIP: ............................, zwanym w dalszej części umowy “Wykonawcą”, reprezentowanym przez:

..................................................................,

 

po przeprowadzeniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29. stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, i wybraniu oferty Wykonawcy jako oferty najkorzystniejszej.

 

§ 1

 

1.       Zamawiający zamawia, a Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć ..................................

       …………………………………………………………………………………………….

       …………………………………………………………………………………………….         

      w ilości, asortymencie i cenie określonej w  załączniku 1 do umowy, stanowiącym     

      integralną część umowy.

2.       Dostarczane produkty muszą spełniać wszelkie wymagane normy jakościowe.

3.       W przypadku wątpliwości Zamawiającego co do jakości dostarczanych produktów Zamawiający może zażądać dokumentów potwierdzających ich jakość (zaświadczeń Państwowego Zakładu Higieny ) wraz ze wskazaniem producenta.

4.       Każdy z produktów powinien być dostarczony w jego początkowym okresie gwarancji w oryginalnym opakowaniu.

5.       Każdy samochód, którym będzie dostarczana żywność musi posiadać decyzję Państwowego Powiatowego Inspektoratu Sanitarnego stwierdzającą spełnienie warunków do higienicznego przewozu określonych produktów (art. spożywcze, , mięso i wędliny itp.) art. 27 ust. 3 ustawy z dn. 20.01.2004r   o wymaganiach weterynaryjnych produktów pochodzenia zwierzęcego (Dz. U. nr 33, poz. 288   z późn. zm.)

6.       Mięso i wędliny muszą być dostarczane w czystych, zamkniętych pojemnikach do przewozu mięsa i wędlin. Mięso surowe nie może być przewożone razem  z wędlinami

7.       Każda dostawa towaru wymagającego załączenia handlowego dokumentu identyfikacyjnego musi posiadać taki dokument.

8.       Wykonawca użyczy nieodpłatnie pojemniki przy każdorazowej dostawie towaru do siedziby Zamawiającego na okres do następnej dostawy.

9.       Zamawiający może dokonać zamiany ilości poszczególnego asortymentu.

10.   Zamawiający może zmniejszyć ilość zamawianego towaru.

11.   Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających.

                                                                     § 2

       Umowa została zawarta na okres od dnia 1.01.2017r. do dnia 31.12.2017 roku.

1.      Dostawa będzie realizowana transportem Wykonawcy i na jego koszt do magazynów Zamawiającego w Radawiu, ul. Żwirowa 1 .

2.      Dostawa  będzie realizowana odpowiednio:

        Część I-  Art. sypkie, koncentraty, przyprawy, ryby, jajka, wyroby mleczne, mrożonki - w drugim dniu od złożenia zamówienia od   poniedziałku do piątku w godzinach od  7.00 do   14.00.

        Część II – Świeże mięso i wędliny, drób i produkty drobiowe– w drugim dniu od złożenia zamówienia od poniedziałku do piątku w godz.7.oo do 14.oo

        Część III  -  Pieczywo i wyroby piekarskie – codziennie od godz.6.oo do 8.oo.

 

                                                                 § 3

1.  Wykonawca wyznaczy osobę do przyjmowania zamówień oraz poda nr telefonu do

      kontaktów pomiędzy Zamawiającym i Wykonawcą.

2.   Zamawiający powiadomi telefonicznie Wykonawcę o terminie dostawy oraz wskaże   

     zamawiane produkty z podaniem ilości.

3.  Do składania zamówień i odbioru dostaw  ze strony Zamawiającego upoważnione zostają       

     nast. osoby : Beata Kempa.

4.  W przypadku dostawy produktów niespełniających wymagań jakościowych, Zamawiający   

     niezwłocznie zawiadomi  o tym Wykonawcę, który ma obowiązek uznania reklamacji

     jakości  i  ilości dostarczanego towaru i w tym samym dniu dostarczy produkty o      

     wymaganej   jakości i w żądanej ilości.

 

§ 4

 

1.    Za wykonanie przedmiotu umowy Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie brutto:...............................zł(słownie ..............................................................................zł), w tym podatek od towarów i usług (VAT)........................ zł (słownie ..................................................................................... zł).

2.    Informujemy ,że w oparciu o art. 3 i 4 ustawy o szczegółowych zasadach rozliczeń podatku od towarów i usług (Dz. U. z dnia 05.09.2016r. poz. 1454) Powiat Oleski z dniem 01.01.2017 r. przyjmuje wszystkie prawa i obowiązki swoich jednostek budżetowych. W związku z tym Dom Pomocy Społecznej działa jako jednostka budżetowa Powiatu Olesno. Zgodnie z powyższym faktury zakupu muszą zawierać następujące dane:

 

 

NABYWCA: POWIAT OLESKI, UL. PIELOKA 21, 46-300 OLESNO NIP:5761575840

 

 

ODBIORCA/PŁATNIK : DOM POMOCY SPOŁECZNEJ, UL. ŻWIROWA 1, RADAWIE  46-048 ZĘBOWICE

 

Jednocześnie prosimy o kierowanie faktur i wszelkiej korespondencji na adres ODBIORCY/PŁATNIKA tj.

 

DOM POMOCY SPOŁECZNEJ

Ul. Żwirowa 1, Radawie

46-048 Zębowice

 

 

3.      Płatności z tytułu przedłożonych faktur częściowych, to jest za dostarczone produkty, będą realizowane przez Zamawiającego w terminie do 30 dni, od dnia przedłożenia faktury i będą one stanowić iloczyn ilości dostarczonych produktów oraz ich cen jednostkowych określonych w załączniku 1.

4.    Zamawiający zapłaci faktury, o których mowa w ust. 2 tylko za produkty przyjęte przez Zamawiającego, których jakość nie budziła wątpliwości. Datą zapłaty faktury będzie data

Obciążenia konta Zamawiającego .

5.    W razie zwłoki Zamawiającego w zapłacie należnych Wykonawcy płatności, Zamawiający zapłaci Wykonawcy odsetki od wymagalnej kwoty w wysokości odsetek ustawowych za każdy dzień zwłoki powyżej terminu płatności.

6.    Ceny jednostkowe podane w OFERCIE nie ulegną zmianie przez cały okres obowiązywania umowy, również w przypadku zastosowania § 1 pkt  8, 9, 10  pod rygorem jej zerwania z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.

7.    Zmiana  nie dotyczy zmiany obowiązującej stawki podatku VAT .

 

§ 5

 

1.    Wykonawca ponosi odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie przedmiotu umowy oraz za szkody powstałe podczas wykonywania umowy.

2.    W przypadku odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, Zamawiający może żądać od Wykonawcy kary umownej w wysokości 10 % ceny brutto, o której mowa w ust. 1.§ 4.

3.    W przypadku nieprzystąpienia przez Wykonawcę do wykonania umowy, Zamawiający może żądać od Wykonawcy kary umownej w wysokości 10 % ceny brutto, o której mowa w ust. 1.§ 4.

4.    Z tytułu opóźnienia w dostawie, Zamawiający ma prawo żądać od wykonawcy kary umownej  w wysokości 0,2 % ceny brutto umowy za każdy dzień opóźnienia dostawy.

5.    W sytuacji stwierdzenia przez Zamawiającego, że Wykonawca dopuszcza się opóźnienia w dostawie produktów, które podlegały reklamacji, w terminie, o którym mowa w § 3 ust. 3, Zamawiający ma prawo żądać kary umownej w wysokości 0,2 % ceny brutto umowy za każdy dzień opóźnienia.

6.    W przypadku trzykrotnego powtórzenia się opóźnienia w dostawach lub wątpliwościach co do jakości przywiezionego towaru, Zamawiający będzie miał prawo zastosować przepis ust. 2 lub wypowiedzieć umowę w trybie natychmiastowym .

 

§ 6

1.      Wszelkie zmiany postanowień niniejszej umowy winny być zawarte na piśmie pod rygorem    nieważności.

2.      W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie    

      leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia    

      umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia    

      wiadomości o  tych  okolicznościach.

3.  Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od niniejszej umowy bez wypowiedzenia przypadku:   

      -niewykonania lub nienależytego wykonania umowy przez Wykonawcę,

 -gdy Wykonawca wykonuje przedmiot umowy w sposób rażąco niezgodny z niniejszą             

       umową;

      -gdy Wykonawca zawarł umowę z podwykonawcą bez zgody Zamawiającego.                          4    W przypadku, o którym mowa w ust.2 i 3 Wykonawca może żądać wyłącznie    

     wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy, na które zostały    

     przedstawione faktury.

                                                                        § 7

 

W sprawach nieuregulowanych umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, jeżeli przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych nie stanowią inaczej.

§ 8

 

Ewentualne spory wynikłe przy wykonywaniu umowy strony poddadzą pod rozstrzygnięcie sądu właściwego dla siedziby Zamawiającego.

§ 9

 

Umowę sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

 

            Zamawiający:                                                                                  Wykonawca             

 

 

 

Wykonawca/Wykonawcy  ……………….……………………………………………………

 

Wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, dostaw, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie – dotyczy zamówienia pn.: DOSTAWA ARTYKUŁÓW ŻYWNOŚCIOWYCH DLA DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ W RADAWIU

 

Lp.

Nazwa podmiotu, na rzecz którego dostawy były wykonane  lub są wykonywane

Przedmiot

dostaw

Wartość dostaw

 

Daty wykonania

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

......................., dn. …………………….                           ............................................................

Podpis osób uprawnionych

oraz pieczątka

 

 

 

 

 

 

Załącznik: OFERTA (oferta 2017.doc)
Załącznik: SIWZ (SIWZ 2017.doc)
Załącznik: OŚWIADCZENIE (Oswiadczenie o braku podstaw do wykluczenia.doc)
Załącznik: UMOWA (umowa.doc)
Załącznik: WARUNKI (Dostarczane produkty spożywcze muszą spełniać wymagania wynikające z obowiązujących przepisów prawa dotyczących produkcji i obrotu żywności.docx)
Załącznik: TOWAR (Zamawiany towar musi być świeży.docx)
Załącznik: ZAMAWIAJĄCY (Zamawiający powiadomi o wyborze najkorzystniejszej oferty wszystkich.docx)

Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

strzałka do góry