ABIP.pl logo

prowadzony przez:
Dom Pomocy Społecznej w Giżycku


BIP > KomunikatDofinansowanie ze Środków Budrzetu Państwa

grafika

Dofinansowanie bieżącej działalności tj. „Wzmocnienie zabezpieczenia przed skutkami występowania wirusa SARS-CoV-2, zakup środków ochrony osobistej, niezbędnego sprzętu i wyposażenia, zapewnienie kadry niezbędnej do utrzymania ciągłości usług świadczonych przez Dom Pomocy Społecznej w Giżycku”


strzałka do góry