ABIP.pl logo

prowadzony przez:
Dom Pomocy Społecznej w Giżycku


BIP > KomunikatDofinansowanie ze Środków Budrzetu Państwa

grafika

Dotacja pochodząca z budżetu Wojewody Warmińsko – Mazurskiego

na dofinansowanie bieżącej działalności

Domu Pomocy Społecznej w Giżycku.

Zakupu pralnicy; wyposażenia, prace remontowe


strzałka do góry