ABIP.pl logo

prowadzony przez:
Dom Pomocy Społecznej w Giżycku


BIP > KomunikatDom Pomocy Społecznej w Giżycku poszukuje spadkobierców zmarłych mieszkańców.

Dom Pomocy Społecznej
ul. Warszawska 31
11-500 Giżycko
Tel.87 4282573/4
Giżycko dn. 01-09-2021 r.

Ogłoszenie
"Dom Pomocy Społecznej w Giżycku poszukuje spadkobierców zmarłych mieszkańców"


Depozyt wchodzi w skład masy spadkowej i będzie wypłacony spadkobiercom po przedłożeniu przez nich prawomocnego postanowienia Sądu o stwierdzeniu nabycia praw do spadku.
Niepodjęcie depozytu przez spadkobierców w terminie 3 lat od daty zawiadomienia spowoduje, że depozyt przejdzie na własność Skarbu Państwa zgodnie z ustawą z dnia 18 października 2006 r. o likwidacji niepodjętego depozytu (Dz.U.208 poz.1537 z dnia 21.11.2006r.)

 

Dyrektor
Domu Pomocy Społecznej w Giżycku


Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

strzałka do góry