ABIP.pl logo

prowadzony przez:
Dom Pomocy Społecznej w Giżycku


BIP > KomunikatWspółrealizacja projektu dofinansowanego z Funduszy Europejskich

grafika

DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W GIŻYCKU

współrealizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich

„Zapewnienie bezpieczeństwa
i opieki pacjentom oraz personelowi zakładów opiekuńczo-leczniczych, domów pomocy społecznej, zakładów pielęgnacyjno-opiekuńczych i hospicjów na czas Covid-19”
.

 

 

 

 

 

Dofinansowanie projektu:  7 694,36 zł

 


strzałka do góry