ABIP.pl logo

prowadzony przez:
Dom Pomocy Społecznej w Giżycku


BIP > KomunikatWEZWANIE DO ODBIORU DEPOZYTU

grafika

Dom Pomocy Społecznej
ul. Warszawska 31 
11-500 Giżycko
Tel.87 4282573/4 
Giżycko dn. 08.01.2014 r.

WEZWANIE DO ODBIORU DEPOZYTU

Dom Pomocy Społecznej w Giżycku wzywa do odbioru depozytu spadkobierców n/w zmarłego mieszkańca:
Pana
 
Józef Łojko

ur.12 marca 1939 r. w miejscowości Widejki syn Aleksandry i Jana
 
Pozostawiony depozyt wchodzi w skład masy spadkowej i będzie wypłacony spadkobiercom zmarłego po przedłożeniu przez nich prawomocnego postanowienia Sądu o stwierdzeniu nabycia praw do spadku lub notarialnie sporządzonego aktu poświadczenia dziedziczenia- art.95a ustawy z dnia 14 lutego 1991 r. prawo notarialne (tj. Dz.U z 2008 r.Nr.189 poz.1158 z późn.zm.)
Niepodjęcie depozytu przez spadkobierców w terminie 3 lat od daty zawiadomienia spowoduje, że depozyt przejdzie na własność Skarbu Państwa zgodnie z ustawą z dnia 18 października 2006 r. o likwidacji niepodjętego depozytu (Dz.U.208 poz.1537 z dnia 2i.n.2006r.)

Dyrektor
Domu Pomocy Społecznej w Giżycku


strzałka do góry