ABIP.pl logo

prowadzony przez:
Dom Pomocy Społecznej dla Osób Przewlekle Psychicznie Chorych w Rudzie Śląskiej


BIP > DPS poszukuje spadkobierców po zmarłej mieszkanceInformacja dla spadkobiercy

Dyrekcja Domu Pomocy Społecznej dla Osób Przewlekle Psychicznie Chorych w Rudzie Śląskiej 7, ul. Oddziałów Młodzieży Powstańczej 3 działając na podstawie art. 6 ust. 4 i 5 z dnia 18 października 2006r. o likwidacji niepodjętych depozytów (Dz.U. z 2006 roku Nr 208, poz. 1537 z późniejszymi zmianami) wzywa osoby uprawnione do podjęcia depozytu po zmarłej mieszkance Pani Zifii Bartkowskiej ur. 06-03-1933r. córki Józefa i Katarzyny zmarłej w dniu 19-11-2015 roku w terminie 3 lat od dnia 01-12-2015r. tj od dnia wywieszenia niniejszego wezwania w siedzibie DPS. W przypadku niepodjęcia depozytu w wyżej wymienionym terminie depozyt ulegnie likwidacji.


strzałka do góry