ABIP.pl logo

prowadzony przez:
Dom Pomocy Społecznej dla Osób Przewlekle Psychicznie Chorych w Rudzie Śląskiej


BIP > Akty prawne regulujące działalność domuDECYZJA WOJEWODY ŚLĄSKIEGO

Zmiana Decyzji Wojewody Śląskiego w części dotyczącej liczby miejsc z 53 na 45.


Akty prawne regulujace działalność domu

- Ustawa z dnia 12-03-2004 r. o Pomocy Społecznej (Dz.U. nr 64 poz. 593 ze zm.)
- Rozporządzenie Ministra Polityki Społecznej z dnia 19-10-2005r. (Dz.U. Nr 217, poz. 1837)
- Zezwolenie na prowadzenie Domu
(Decyzja Wojewody Śląskiego z dnia 21-12-2006r. wpis do rejestru wojewody pod nr PS. II.9014/103/06)


strzałka do góry