ABIP.pl logo

prowadzony przez:
"Aleksandrowski Program Mieszkaniowy" Sp. z o. o.


BIP > Cel działalnościCel działalności.

Celem działalności Spółki jest zaspokajanie potrzeb mieszkaniowych społeczności lokalnej non – profit w zakresie budownictwa mieszkaniowego na wynajem (w tym również związanej z uprawnieniem do nabycia przez najemcę własności lokalu w przyszłości), przy jednoczesnym wpieraniu programów realizowanych na rzecz osób niepełnosprawnych przez podmioty do tego powołane oraz zarządzania zasobem komunalnym, wspólnot mieszkaniowych i targowisk miejskich.


strzałka do góry