ABIP.pl logo

prowadzony przez:
"Aleksandrowski Program Mieszkaniowy" Sp. z o. o.


BIP > Forma prawnaForma prawna.

 „Aleksandrowski Program Mieszkaniowy” Sp. z o.o. została powołana Uchwałą NR XXXI/216/20 Rady Miejskiej w Aleksandrowie Łódzkim z dnia 29 października 2020 roku w sprawie utworzenia jednoosobowej spółki gminnej, stosownie do zapisów Ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym, Ustawy z dnia 20 grudnia 1996 roku o gospodarce komunalnej oraz w związku z Ustawą o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminnym i o zmianie  Kodeksu cywilnego.

100 % udziałów posiada Gmina Aleksandrów Łódzki.


strzałka do góry