ABIP.pl logo

prowadzony przez:
Dom Pomocy Społecznej Zacisze


BIP > KomunikatBudżet DPS „Zacisze”

            Budżet DPS „Zacisze” na dany rok kalendarzowy uchwala Rada Powiatu Olsztyńskiego i przekazuje Domowi do realizacji.

 

            Miesięczny koszt utrzymania mieszkańca Domu w 2019r. wynosi 3177 zł.