ABIP.pl logo

prowadzony przez:
Dom Pomocy Społecznej Zacisze


BIP > Publikacja sprawozdań finansowychSprawozdanie finansowe - 2018 rok

Sprawozdanie za 2018 rok:

 

1. Bilans

2. Rachunek zysków i strat

3. Zestawienie zmian w funduszu

4. Informacja dodatkowa

Załącznik: Bilans (Bilans.pdf)

Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf