ABIP.pl logo

prowadzony przez:
Dom Pomocy Społecznej Zacisze


BIP > KomunikatJak się starać o miejsce w DPS

              Do DPS kieruje się na podstawie pisemnego wniosku osoby ubiegającej się o skierowanie do Domu, złożonego do Miejskiego lub Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej (właściwego ze względu na jej miejsce zamieszkania). Ośrodki Pomocy Społecznej wydają następnie decyzję o odpłatności za Dom i decyzję o skierowaniu do DPS. Wnioski wraz z w/w decyzjami rozpatrywane są przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, które to w imieniu Starosty Powiatu Olsztyńskiego wydaje decyzję o umieszczeniu  w DPS.