ABIP.pl logo

prowadzony przez:
Szpitale Pomorskie Sp. z o.o.


BIP > Informacje o konsolidacji SzpitaliInformacja o konsolidacji 03.04.2017 r.

Uprzejmie informujemy, że z dniem 03.04.2017 r., na podstawie art. 491 Kodeksu Spółek Handlowych, w związku z art. 492 § 1 pkt 1 KSH, Szpitale Wojewódzkie w Gdyni spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gdyni (spółka przejmująca) została połączona ze spółkami: Pomorskie Centrum Chorób Zakaźnych i Gruźlicy Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku (spółka przejmowana) oraz Szpital Specjalistyczny im. F. Ceynowy Sp. z o.o. z siedzibą w Wejherowie (spółka przejmowana), poprzez przejęcie ich całego majątku.

 

W oparciu o art. 494 § 1 KSH, Szpitale Wojewódzkie w Gdyni spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gdyni z dniem połączenia wstąpiła we wszystkie prawa i obowiązki Pomorskiego Centrum Chorób Zakaźnych i Gruźlicy Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku oraz Szpitala Specjalistycznego im. F. Ceynowy Sp. z o.o. z siedzibą w Wejherowie, stając się ich następcą prawnym.

 

Jednocześnie z dniem połączenia nastąpiła zmiana firmy Spółki przejmującej, która obecnie brzmi:

Szpitale Pomorskie Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.

(skrócona nazwa firmy Szpitale Pomorskie Sp. z o.o.)


Informacja w sprawie połączenia spółekZarząd Spółki Szpitale Wojewódzkie w Gdyni SP. z o.o. informuje, że z dniem 02 stycznia 2015r., na podstawie art. 491 Kodeksu Spółek Handlowych w związku z art. 492 § 1 pkt 1 KSH, Szpital Św. Wincentego a Paulo Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gdyni (spółka przejmowana) została połączona ze Szpitalem Morskim im. PCK Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gdyni (spółka przejmująca), poprzez przejęcie jej całego majątku.
W oparciu o art. 494 § 1 KSH, Szpital Morski im. PCK Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gdyni z dniem połączenia wstąpiła we wszystkie prawa i obowiązki Szpitala Św. Wincentego a Paulo Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gdyni  stając się jej następcą prawnym. 

Jednocześnie z dniem połączenia nastąpiła zmiana firmy Spółki przejmującej, która obecnie brzmi:

Szpitale Wojewódzkie w Gdyni Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.
 (skrócona nazwa firmy Szpitale Wojewódzkie w Gdyni Sp. z o.o.)


Pisma informacyjne o zamiarze połączenia się z inną spółką z dnia 24.11.2014r. - Zarząd Szpitala Morskiego im. PCK Sp. z o.o.

.


Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

II zawiadomienie o zamiarze połączenia się z inną spółką z dnia 21.11.2014r. - Zarząd Szpitala Morskiego im. PCK Sp. z o.o.

.


Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

I zawiadomienie o zamiarze połączenia się z inną spółką z dnia 06.11.2014r. - Zarząd Szpitala Morskiego im. PCK Sp. z o.o.

.


Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf


strzałka do góry