ABIP.pl logo

prowadzony przez:
Szpitale Pomorskie Sp. z o.o.


BIP > Informacje o SzpitaluInformacje

Szpitale Pomorskie Sp. z o.o.
ul. Powstania Styczniowego 1
81-519 Gdynia


Adres e-mail: sekretariat@szpitalepomorskie.eu

Strona internetowa: http://www.szpitalepomorskie.eu

Skrzynka podawcza ePUAP: /SzpitalePomorskie/SkrytkaESP

NIP: 586  22 86 770
REGON: 190141612
Nr wpisu KRS: 0000492201
Nr PKD (działalność wiodąca): 86.10.Z
Nr księgi rejestrowej: 000000011245
Rachunek bankowy Szpitala: PKO BP S.A. Nr 68 1440 1084 0000 0000 0011 0148
Kod  S.W.I.F.T. BIC  BPKOPLPW

Kapitał zakładowy Spółki Szpitale Pomorskie Sp. z o.o. - 175 874 500,00 zł

Adres: Szpital Morski im. PCK w Gdyni [ul.Powstania Styczniowego 1, 81-519 Gdynia]

Adres: Szpital św. Wincentego a Paulo w Gdyni [ul.Wójta Radtkego 1,  81-348 Gdynia]

Adres: Szpital Specjalistyczny im. F. Ceynowy w Wejherowie [ul.dr. A. Jagalskiego 10,  84-200 Wejherowo]

Adres: Pomorskie Centrum Chorób Zakaźnych i Gruźlicy w Gdańsku [ul.Smoluchowskiego 18,  80-214 Gdańsk]


Informacje o Szpitalu

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  


strzałka do góry