ABIP.pl logo

prowadzony przez:
Placówka Wsparcia Dziennego w Rudzie Śląskiej


BIP > KIEROWNICTWOKierownictwo

Kierownik 


mgr Aleksandra Król 


tel. (32) 340 40 53


E-mail:  aleksandra.krol@pwd-ruda.pl


 


 


 


Główna Księgowa


mgr Ewa Rajda


tel. (32) 340 40 53


E-mail:  e.rajda@pwd-ruda.pl


 


 


 


 


 


 


 


 


 Wiadomość udostępnił: Aleksandra Król


 Wiadomość wprowadził: Agnieszka Pruchnik


strzałka do góry