ABIP.pl logo

prowadzony przez:
Centrum Rehabilitacji im. Prof. Mieczysława Walczaka w Osiecznej


BIP > Przetargi i KonkursyZakup i montaż agregatu prądotwórczego

https://ezamowienia.gov.pl/pl/ pod adresem Profilu Nabywcy  Centrum Rehabilitacji im. Prof. Mieczysława Walczaka w Osiecznej


 Identyfikator postępowania     ocds-148610-cbc67571-0b8d-11ef-9b7e-467806a93518


 


2024-06-03 _ Informacja o wynikach


Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

Rozeznanie rynku

Przedmiotem zapytania jest pełnienia funkcji inspektora nadzoru elektrycznego na potrzeby zadania „Zakup i montaż agregatu prądotwórczego”


OKRES REALIZACJI:


1) Rozpoczęcie pełnienia funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego w branży elektrycznej nastąpi z dniem zawarcia przez Zamawiającego umowy na w/w roboty (przewidywany termin rozpoczęcia czerwiec 2024).


2) Zakończenie pełnienia funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nastąpi po odbiorze końcowym robót (przewidywany termin listopad 2024).


 


 


Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

Rozeznanie rynku - zakup agregatu prądotwórczego, wykonanie przyłącza do sieci zgodnie z przepisami zasilania rezerwowego

Niniejsze zapytanie ma charakter rozeznania rynku oraz szacowania wartości zamówienia i nie stanowi zapytania ofertowego w rozumieniu przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych z dn. 11.09.2019 r. tj. Dz.U. z 2021 r., poz. 1129 ze zm.) i ma na celu wyłącznie rozeznanie rynku firm oraz uzyskanie wiedzy na temat kosztów związanych z planowanym zamówieniem publicznym.


 


Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

2/2024 Modernizacja gabinetu zabiegowego

20/2024 Modernizacja gabinetu zabiegowego


Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

1/2024 „Zakup urządzeń do ćwiczeń biernych kończyn”

1/2024 „Zakup urządzeń do ćwiczeń biernych kończyn”


29.03.2024 Informacja o złożonych ofertach 


Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

Konkurs na udzielanie specjalistycznych świadczeń zdrowotnych dla pacjentów 2024

DYREKTOR Centrum Rehabilitacji


im. Prof. Mieczysława Walczaka


ul. Zamkowa 2, 64-113 Osieczna


ogłasza konkurs i zaprasza lekarzy do składania ofert na udzielanie specjalistycznych świadczeń zdrowotnych dla pacjentów.


Wszystkie informacje dostępne są w załącznikach


 


Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

ŚWIADCZENIE USŁUG W ZAKRESIE UTRZYMANIA CZYSTOŚCI W CENTRUM REHABILITACJI W OSIECZNEJ w 2024 r.”

https://ezamowienia.gov.pl/pl/ pod adresem Profilu Nabywcy  Centrum Rehabilitacji im. Prof. Mieczysława Walczaka w Osiecznej

 

Identyfikator postępowania           ocds-148610-6f48372e-9270-11ee-ba3b-4e891c384685


Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

Postępowanie nr 9/2023

ŚWIADCZENIE USŁUG W ZAKRESIE UTRZYMANIA CZYSTOŚCI  W CENTRUM REHABILITACJI W OSIECZNEJ w 2024 r.
 
Identyfikator postępowania          ocds-148610-21b08dd4-6356-11ee-a60c-9ec5599dddc1

 


Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

Postępowanie nr 8/2023

„ŚWIADCZENIE USŁUG W ZAKRESIE OCHRONY MIENIA I ZABEZPIECZENIA OBIEKTÓW CENTRUM REHABILITACJI W OSIECZNEJ w 2024 r.”

 

https://ezamowienia.gov.pl/pl/ pod adresem Profilu Nabywcy  Centrum Rehabilitacji im. Prof. Mieczysława Walczaka w Osiecznej

Identyfikator postępowania       ocds-148610-71b8a431-6355-11ee-a60c-9ec5599dddc1 


Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

4/2023

 14.4.2023 r. OTWARCIE OFERT

 

 1.  Informacja o kwocie przeznaczonej na realizację
 2. informacja z otwarcia ofert
 3. wyniki

 

 

 

Zwiększenie poziomu bezpieczeństwa systemu teleinformatycznego

Identyfikator postępowania  ocds-148610-54f3fd6c-ca1a-11ed-9355-06954b8c6cb9


Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

6/2023 Zakup zestawu urządzeń do treningu obwodowego

 

20232-07-13 Informacja o wynikach postępowania

Informacja z otwarcia ofert

 

Informacja o zmianie treści SWZ z dnia 06.07.2023 r. 

 

Ogłoszenie nr 2023/BZP 00279401/01 z dnia 2023-06-28

 

Identyfikator postępowania ocds-148610-4eff428d-1581-11ee-9aa3-96d3b4440790

 

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-4eff428d-1581-11ee-9aa3-96d3b4440790

Załącznik: zmiana ogł. (zmiana ogłoszenias 6.07.2023.pdf)

Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

5/2023 Zakup zestawu urządzeń do treningu obwodowego

 Ogłoszenie nr 2023/BZP 00276773/01 z dnia 2023-06-27

Informacja o unieważnieniu postępowania

 

26.06.2023 r. Informacja z otwarcia ofert

 

26.06.2023 r.  Informacja o jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia

Zakup zestawu urządzeń do treningu obwodowego

 

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-729d5c78-08f1-11ee-b70f-ae2d9e28ec7b

https://ezamowienia.gov.pl/ Identyfikator postępowania     ocds-148610-729d5c78-08f1-11ee-b70f-ae2d9e28ec7b 

 


 

 

 

Załącznik: informacja (Informacja o kwocie przeznaczonej na realizację_obwodowy.pdf)

Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

ogłoszenie konkurs Dyrektor Centrum

OGŁOSZENIE

 klauzula informacyjna dla składających oferty na stanowisko dyrektora - Osieczna


Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

1/2023

27.02.2023 r. informacja z otwarcia ofert

28.02.2023 r. Informacja o wynikach

Załącznik: inf z otwarcia (www 005 zbiorcze zestawienie ofert sprzęt rehabilitacyjny_2023.doc)

Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

2/2023

27.02.2023 r. Informacja z otwarcia ofert

28.02.2023 r. Informacja o wynikach

Załącznik: zapytani (003 zapytanie.pdf)
Załącznik: inf z otwarcia (www 005 zbiorcze zestawienie ofert modernizacja pomieszczeń.doc)

Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

3/2023

27.02.2023 r. Informacja z otwarcia ofert

28.02.2023 r. Ogłoszenie o wynikach


Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

Konkursu ofert na specjalistyczne świadczenia zdrowotne

DYREKTOR Centrum Rehabilitacji im. Prof. Mieczysława Walczaka

ul. Zamkowa 2, 64-113 Osieczna

 ogłasza konkurs i zaprasza lekarzy do składania ofert na udzielanie specjalistycznych świadczeń zdrowotnych dla pacjentów w siedzibie zamawiającego, w zakresie:

 Ø  zabezpieczania medycznego w oddziale rehabilitacyjnym w godzinach: od 7.25 do 15.00 – opieka dzienna od poniedziałku do piątku

Ø  zabezpieczania medycznego w oddziale/ośrodku rehabilitacji ogólnoustrojowej dziennej w godzinach funkcjonowania oddziału

-        7.25 do 18.00 – od poniedziałku do piątku

-        7.25 do 15.00 w sobotę

Ø  dyżury medyczne pod telefonem w dni wolne od pracy od godz. 7.25 do godz. 7.25 dnia następnego

Ø  dyżury medyczne pod telefonem w godzinach od 15.00 do 7.25 dnia następnego od poniedziałku do piątku

Informacje o warunkach konkursu można uzyskać:

-        w siedzibie CENTRUM REHABILITACJI: 64-113 Osieczna, ul. Zamkowa 2, tel. 64/5203495

-        na stronie internetowej www.osieczna.com.pl

 Termin składania ofert.: 12 grudzień 2022 r. do godz. 11°°.

Otwarcie złożonych ofert nastąpi w dniu 12 grudzień 2022r. o godz.12°° w siedzibie zamawiającego.

Czas trwania umowy od 1 styczeń 2022r. do 31 grudzień 2028r.,

Oferent jest związany ofertą w ciągu 30 dni od upływu terminu składania ofert.

Zastrzega się prawo do odwołania konkursu, przesunięcia terminu składania ofert. Oferent ma prawo składania protestów i odwołań dotyczących konkursu zgodnie z art.153 i art. 154 ust.1,2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U.2021.1285).


Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

03/2022 ŚWIADCZENIE USŁUG W ZAKRESIE UTRZYMANIA CZYSTOŚCI W CENTRUM REHABILITACJI W OSIECZNEJ w 2023 r.

Adres strony internetowej prowadzonego postępowania https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/tenders/ocds-148610-3b8e0b90-55c0-11ed-8832-4e4740e186ac

 

 


Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

01/2022_Konkurs na „ŚWIADCZENIE USŁUG W ZAKRESIE UTRZYMANIA CZYSTOŚCI W CENTRUM REHABILITACJI W OSIECZNEJ w 2023 r.”

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie podstawowym bez przeprowadzenia negocjacji na podstawie art. 275 pkt 1 i poniżej progów unijnych, o których mowa w art. 3 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych t. j. Dz.U. z 2022 r., poz. 1710.)

https://ezamowienia.gov.pl/pl/ pod adresem Profilu Nabywcy  Centrum Rehabilitacji im. Prof. Mieczysława Walczaka w Osiecznej

Identyfikator postępowania       ocds-148610-cb01e989-3b17-11ed-9171-f6b7c7d59353

 

 • 2022-10-26 Informacja o odrzuceniu oferty
 • 2022-10-26 Informacja o odrzuceniu oferty
 • 2022-10-17 Informacja z otwarcia ofert
 • 2022-10-17 Informacja o kwocie przeznaczonej na realizację_sprzątanie
 • 2022-10-13 wyjaśnienie treści SWZ
 • 2022-10-11 wyjaśnienie treści SWZ
 • 2022-10-11 informacja o wniesieniu odwołania

Załącznik: SWZ (SWZ - sprzątanie_2022-10-05.pdf)

Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

02/2022_Konkurs na „ŚWIADCZENIE USŁUG W ZAKRESIE OCHRONY MIENIA I ZABEZPIECZENIA OBIEKTÓW CENTRUM REHABILITACJI W OSIECZNEJ w 2023 r.”

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie podstawowym bez przeprowadzenia negocjacji na podstawie art. 275 pkt 1 i poniżej progów unijnych, o których mowa w art. 3 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych t. j. Dz.U. z 2022 r., poz. 1710.)

https://ezamowienia.gov.pl/pl/ pod adresem Profilu Nabywcy Centrum Rehabilitacji im. Prof. Mieczysława Walczaka w Osiecznej
Identyfikator postępowania ocds-148610-c2843a05-3b19-11ed-8832-4e4740e186ac

 

 • 2022-10-25 Informacja o wynikach postępowania
 • 2022-10-25 Informacjao odrzuconych ofertach
 • 2022-10-17 Informacja z otwarcia ofert
 • 2022-10-17 Informacja o kwocie przeznaczonej na realizację_ochrona
 • 2022-10-13 wyjaśnienia treści SWZ
 • 2022-10-11 wyjaśnienia treści SWZ
 • 2022-10-11 informacja o wniesieniu odwołania

 


Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

Rozeznanie rynku ws. realizacji zamówienia pn. Świadczenie usług ochrony mienia i zabezpieczenia obiektów Centrum Rehabilitacji w roku 2023

Zapraszamy do złożenia ofert na poniższe zapytanie.

Zapytanie ma charakter rozeznania rynku oraz szacowania wartości zamówienia i nie stanowi zapytania ofertowego w rozumieniu przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych z dn. 11.09.2019 r. tj. Dz.U. z 2021 r., poz. 1129 ze zm.) i ma na celu wyłącznie rozeznanie rynku firm oraz uzyskanie wiedzy na temat kosztów związanych z planowanym do realizacji w 2023 r. zamówieniem publicznym.


Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

„Zakup sprzętu rehabilitacyjnego” 2022

Dyrekcja Centrum Rehabilitacji im. Profesora Mieczysława Walczaka w Osiecznej zaprasza do złożenia oferty zakup sprzętu rehabilitacyjnego.

 W załączniku przesyłamy regulamin konkursu wraz z załącznikami. Oferty należy składać do 22.07.2022 r. do godz. 900.

 

zbiorcze zestawienie złożonych ofert

porównanie oferta

wyjaśnienia 21.7.2022 r.

wyjaśnienia 18.07.2022 r.

wyjaśnienia 14.07.2022 r. 

Załącznik: Regulamin (004 regulamin konkursu_sprzęt rehabilitacyjny_2022.pdf)
Załącznik: załączniki word (004_a załączniki do regulaminu konkursu_sprzęt rehabilitacyjny_2022.doc)
Załącznik: załączniki pdf (004_a załączniki do regulaminu konkursu_sprzęt rehabilitacyjny_2022.pdf)

Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

PRZETARG

Centrum Rehabilitacji im. Prof. M. Walczaka w Osiecznej ogłasza przetarg pisemny na sprzedaż samochodu osobowego marki OPEL COMBO

pliki do pobrania:

 

 


Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

Konkurs na stanowisko Zastępcy Dyrektora ds. Medycznych Centrum Rehabilitacji im. Prof. M. Walczaka w Osiecznej,

Dyrektor  Centrum Rehabilitacji im Prof. Mieczysława Walczaka w Osiecznej,

ul. Zamkowa 2, 64- 113 Osieczna (zwanym dalej Dyrektor Centrum)

ogłasza  konkurs  na  stanowisko:

 

Zastępcy Dyrektora ds. Medycznych Centrum Rehabilitacji im. Prof. M. Walczaka w Osiecznej,

 

Konkurs zostanie przeprowadzony w oparciu o:

-        ustawę z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej (Dz.U.2020.295 z dnia 25.02.2020r. ze zm.),

-        rozporządzenie z dnia 20 lipca 2011 r. w sprawie kwalifikacji wymaganych od pracowników na poszczególnych rodzajach stanowisk pracy w podmiotach leczniczych niebędących przedsiębiorcami (Dz.U.2011.151.896 z dnia 22.07.2011r.),

-        rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 6 lutego 2012 r. w sprawie przeprowadzania konkursu na niektóre stanowiska kierownicze w podmiocie leczniczym niebędącym przedsiębiorcą (Dz.U.2018.393 z dnia 20.02.2018r.)

-        regulamin przeprowadzania konkursu na stanowisko Zastępcy Dyrektora
ds. Medycznych Centrum Rehabilitacji im. Prof. M. Walczaka w Osiecznej.

 

I.        Wymagania kwalifikacyjne kandydata zgodnie z warunkami określonymi
w Rozporządzeniu Ministra  Zdrowia z dnia 20 lipca 2011 r. w sprawie kwalifikacji wymaganych od pracowników na poszczególnych rodzajach stanowisk pracy w podmiotach leczniczych niebędących przedsiębiorcami (Dz.U.2011.151.896 z dnia 22.07.2011r.):

1)    tytuł zawodowy lekarza i tytuł specjalisty lub specjalizację II stopnia w dziedzinie medycyny;

2)    co najmniej 8 – letni staż pracy w zawodzie lekarza.

 

II.        Wymagane dokumenty:

1)    podanie o przyjęcie na stanowisko objęte konkursem;

2)    dokumenty stwierdzające kwalifikacje zawodowe wymagane do zajmowania danego stanowiska, a kandydaci na stanowiska, z którymi wiąże się posiadanie prawa wykonywania zawodu, dokument  potwierdzający to prawo;

3)    opisany przez kandydata przebieg pracy zawodowej;

4)    dokumenty potwierdzające wymagany staż pracy, dorobek i kwalifikacje zawodowe;

kopie dokumentów, o których mowa w pkt 4 winny być poświadczone za zgodność
z oryginałem;  poświadczenie może być dokonane przez kandydata; na prośbę właściwego podmiotu lub komisji konkursowej kandydat może być zobowiązany przedstawić oryginały dokumentów;

5)    oświadczenie kandydata o braku prawomocnie orzeczonego wobec niego zakazu wykonywania zawodu, zawieszenia prawa wykonywania zawodu, ograniczenia prawa wykonywania zawodu lub zakaz zajmowania określonego stanowiska;

6)    oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych o treści „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy w celu przeprowadzenia postępowania konkursowego nas stanowisko Zastępcy Dyrektora ds. Medycznych Centrum Rehabilitacji  im. Prof. M. Walczaka w Osiecznej, zgodnie rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 6 lutego 2012 r. w sprawie przeprowadzania konkursu na niektóre stanowiska kierownicze w podmiocie leczniczym niebędącym przedsiębiorcą”;

 

III.        Wymagane dokumenty kandydaci powinni składać w oryginałach, bądź w kopiach poświadczonych za zgodność z oryginałem. Poświadczenia za zgodność z oryginałem może złożyć kandydat za pomocą własnoręcznego czytelnego podpisu, składającego  się z imienia i nazwiska. 

  

IV.        Materiały informacyjne o stanie prawnym, organizacyjnym i ekonomicznym  Centrum Rehabilitacji im. Prof. Mieczysława Walczaka w Osiecznej , udostępnione są do wglądu w Sekretariacie Centrum Rehabilitacji im Prof. Mieczysława Walczaka w Osiecznej, ul. Zamkowa 2, 64 – 113 Osieczna, w dniach od poniedziałku do piątku w godzinach od 9:00 – 13:00.

 

V.        Oferty z dopiskiem „ Konkurs na stanowisko Zastępcy Dyrektora ds. Medycznych Centrum Rehabilitacji im. Prof. M. Walczaka w Osiecznej” należy przesłać
w zamkniętych kopertach na adres:

 

Centrum Rehabilitacji im. Prof. M. Walczaka w Osiecznej,

ul. Zamkowa 2, 64- 113 Osieczna

 

lub składać  bezpośrednio  w Sekretariacie Dyrektora Centrum w ciągu 10 dni, od dnia opublikowania ogłoszenia.

Jeżeli koniec terminu do wykonania czynności przypada na dzień uznany ustawowo za wolny od pracy lub na sobotę, termin upływa następnego dnia, który nie jest dniem wolnym od pracy ani sobotą.

 

VI.        Na kopercie kandydat umieszcza swoje imię i nazwisko, adres i numer telefonu kontaktowego, a także adnotację o treści ”Konkurs na stanowisko Zastępcy Dyrektora ds. Medycznych Centrum Rehabilitacji im. Prof. Mieczysława Walczaka w Osiecznej”. O terminie i miejscu przeprowadzenia konkursu kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie.

 

VII.        Oferty kandydatów, które nie będą zawierały wymaganych dokumentów, nie podlegają uzupełnieniu i nie będą brane pod uwagę w dalszej części postępowania konkursowego.

 

VIII.        Przewidywany termin rozpatrzenia zgłoszonych ofert nastąpi w terminie 30 dni od dnia, w  którym upływa termin zgłaszania ofert, w siedzibie Centrum  Rehabilitacji im Prof. M. Walczaka w Osiecznej,  ul. Zamkowa 2, 64 – 113 Osieczna.

 

IX.        W zawiązku z obowiązkiem informacyjnym wynikającym z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwane dalej RODO), informujemy że:

a.    Administratorem danych osobowych kandydatów na ww. stanowiska jest Centrum Rehabilitacji im. Prof. Mieczysława Walczaka, przy ul. Zamkowa 2, 64 – 113 Osieczna.

b.    W sprawach zwianych z przetwarzaniem danych osobowych kandydaci mogą kontaktować się z inspektorem ochrony danych listownie pod adresem administratora lub elektronicznie na adres ePUAP /centrumosieczna/skrytka lub rehabilitacja@osieczna.com.pl

c.    Dane osobowe kandydatów przetwarzane są w celach:

                                  i.    przeprowadzenia i rozstrzygnięcia naboru na wolne stanowisko kierownicze w Szpitalu;

                                 ii.    archiwizacji.

d.    Dane osobowe kandydatów są przetwarzane:

                                  i.    w związku z wypełnieniem obowiązku prawnego ciążącego na administratorze;

                                 ii.    na podstawie wyrażonej przez Państwa zgody.

e.    Dane osobowe kandydatów będą przetwarzane przez okres 3 miesięcy lub do czasu wycofania zgody, o ile wycofanie zgody nie będzie skutkowało naruszeniem przepisów prawa.

f.     Podanie danych osobowych wynikających z przepisów prawa jest warunkiem ustawowym, a ich niepodanie skutkuje brakiem możliwości uczestnictwa w procesie naboru.

g.    Kandydatom przysługuje prawo do:

                                  i.    wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych.

                                 ii.    do usunięcia danych osobowych.

                                iii.    do przenoszenia danych, gdy dane te są przetwarzane w sposób zautomatyzowany.

                               iv.    do dostępu do danych osobowych, ich sprostowania,

                                v.    ograniczenia przetwarzania danych osobowych.

h.    Kandydatom przysługuje prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

i.      Dane osobowe kandydatów nie są przetwarzane w sposób zautomatyzowany w celu podjęcia jakichkolwiek decyzji oraz profilowania.

 

 


INFORMACJA O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ

dotyczy: 2019/11/19/S

 

Na podstawie art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający: Centrum Rehabilitacji im. Prof. Mieczysława Walczaka w Osiecznej zawiadamia, że w postępowaniu na:

„Świadczenie usług w zakresie utrzymania czystości w Centrum Rehabilitacji w Osiecznej w roku 2020”

 

wybrano ofertę następującego Wykonawcy:

Lespin Sp. z o. o.

ul. Okrężna 19B

64 – 100 LESZNO

 

 


Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

Protokół z otwarcia ofert

PROTOKÓŁ

z otwarcia ofert sporządzony na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych dot. przetargu na zadanie pn.:

"Świadczenie usług w zakresie utrzymania czystości w Centrum Rehabilitacji w Osiecznej w roku 2020”

W budżecie Zamawiającego zabezpieczono: : 197 561,00 zł netto

Termin wykonania zamówienia: od 01.01.2020 do 31.12.2020 r.


Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

Zmiana SIWZ

CENTRUM REHABILITACJI IM. prof. MIECZYSŁAWA WALCZAKA

W OSIECZNEJ ul. Zamkowa 2 64-113 Osieczna

tel. 65 520 34 95, 65 535 04 77, 65 535 03 49

rehabilitacja@osieczna.com.pl

www.osieczna.com.pl

Osieczna, 26 listopada 2019 r.

dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: „Świadczenie usług w zakresie utrzymania czystości w Centrum Rehabilitacji w Osiecznej w roku 2020”

 

Zmiana SIWZ

 

Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych dokonuje zmiany SIWZ w następujący sposób:

I.

Pkt 4 SIWZ otrzymuje następujące brzmienie:

TERMIN REALIZACJI USŁUGI

Zamówienie należy wykonać w terminie od 01.01.2020 do dnia 31.12.2020 r.

Załącznik: SIWZ po zmianach (SIWZ wraz z załącznikami_usługa_sprzątania_2019.pdf)

Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi

Centrum Rehabilitacji im. Prof. Mieczysława Walczaka w Osiecznej:

Świadczenie usług w zakresie utrzymania czystości w Centrum Rehabilitacji w Osiecznej w roku 2020

Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

ZAMAWIAJĄCY

Centrum Rehabilitacji im. Prof. Mieczysława Walczaka w Osiecznej,

krajowy numer identyfikacyjny 41038655100000,

ul. Zamkowa  2, 64-113  Osieczna, woj. wielkopolskie, państwo Polska,

tel. 65 5203495, 5350477, 5350349,

e-mail bdudziak@osieczna.com.pl, faks 65 5203495, 5350477, 5350349.

Adres strony internetowej (URL): http://biuletyn.abip.pl/osieczna-szpital/

RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób: pisemny na adres:

Centrum Rehabilitacji im. Prof. M. Walczaka w Osiecznej ul. Zamkowa 2 64 - 113 Osieczna

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

Świadczenie usług w zakresie utrzymania czystości w Centrum Rehabilitacji w Osiecznej w roku 2020

Numer referencyjny: 2019/11/19/S

Rodzaj zamówienia: Usługi

Krótki opis przedmiotu zamówienia Przedmiotem zamówienia w przetargu nieograniczonym jest świadczenie usług w zakresie utrzymania czystości w obiektach należących do Zamawiającego – szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Załącznik nr 7 do SIWZ.

Główny kod CPV: 90910000-9

Waluta:  PLN

Okres, w którym realizowane będzie zamówienie

data rozpoczęcia: 2020-01-01  

data zakończenia: 2020-12-31

Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony

Kryteria

Kryteria

Znaczenie

cena

60,00

termin płatności faktury

40,00

Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:

Data: 2019-12-03, godzina: 10:00,

 

Załącznik: SIWZ (SIWZ wraz z załącznikami_usługa_sprzątania_2019.pdf)

Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej

Na podstawie art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający:
Centrum Rehabilitacji im. Prof. Mieczysława Walczaka w Osiecznej zawiadamia, że w postępowaniu na:

Rozbiórkę budynku mieszkalnego wraz z budynkiem gospodarczym i zagospodarowaniem terenu”

wybrano ofertę następującego Wykonawcy:

Konsorcjum Budowlane:

Lider: Firma GIERA Piotr Giera, Daniel Giera, Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, Dzięczyna 28 a, 64-125 PONIEC

Partner: Usługi Budowlane Piotr Giera, Dzięczyna 28 a, 64-125 PONIEC

Załącznik: do pobrania (2019-10-23_183334_ogłoszenie.pdf)

Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

PROTOKÓŁ Z OTWARCIA OFERT

PROTOKÓŁ

z otwarcia ofert dot. przetargu na zadanie pn.:

"Rozbiórkę budynku mieszkalnego wraz z budynkiem gospodarczym i zagospodarowaniem terenu” 

Osieczna, 16 października 2019 


Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

Pytania i odpowiedzi

dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: „Rozbiórkę budynku mieszkalnego wraz z budynkiem gospodarczym i zagospodarowaniem terenu”

 

W związku z zapytaniem do SIWZ, które wpłynęło do Zamawiającego w dniu 04.10.2019 r., przekazuję na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych treść zapytania wraz z wyjaśnieniem.


Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej

Na podstawie art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający: Centrum Rehabilitacji

im. Prof. Mieczysława Walczaka w Osiecznej zawiadamia, że w postępowaniu na:

„Modernizację dróg i ścieżek parkowych na terenie Centrum Rehabilitacji w Osiecznej” etap II

wybrano ofertę następującego Wykonawcę:

Konsorcjum:

Lider: PROGRES Sebastian Kurpisz, ul. Lipowa 40/9, 64-100 Leszno

Partner: FEMA INWESTYCJE Michał Jankowski, ul. Platanowa 5, 56-200 Góra

 

Osieczna 2 października 2019 

Załącznik: Do pobrania (informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.pdf)

Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane

Centrum Rehabilitacji im. Prof. Mieczysława Walczaka w Osiecznej 

Rozbiórka budynku mieszkalnego wraz z budynkiem gospodarczym i zagospodarowaniem terenu

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego


ZAMAWIAJĄCY

NAZWA I ADRES: 

Centrum Rehabilitacji im. Prof. Mieczysława Walczaka w Osiecznej, krajowy numer identyfikacyjny 41038655100000, ul. Zamkowa  2 , 64-113  Osieczna, woj. wielkopolskie, państwo Polska, tel. 65 5203495, 5350477, 5350349, e-mail bdudziak@osieczna.com.pl, faks 65 5203495, 5350477, 5350349. 
Adres strony internetowej (URL): 

https://www.osieczna.com.pl; http://www.biuletyn.abip.pl/osieczna-szpital/

 

KOMUNIKACJA: 
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
https://www.osieczna.com.pl; http://www.biuletyn.abip.pl/osieczna-szpital/


Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia 

https://www.osieczna.com.pl; http://www.biuletyn.abip.pl/osieczna-szpital/


Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu na adres: 
CENTRUM REHABILITACJI IM. PROF. MIECZYSŁAWA WALCZAKA W OSIECZNEJ ul. Zamkowa 2 64-113 Osieczna


PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: 

Rozbiórka budynku mieszkalnego wraz z budynkiem gospodarczym i zagospodarowaniem terenu 
Numer referencyjny: 2019/09/03  
Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane 
Krótki opis przedmiotu zamówienia Przedmiotem zamówienia jest rozbiórka budynków wraz z zagospodarowaniem terenu. Ogólny zakres robót przewidzianych do wykonania:

1. rozebranie istniejących budynków obrębie opracowania wraz z wywozem i utylizacją materiałów,

2. rozebranie ogrodzenia murowanego w obrębie opracowania wraz z wywozem i utylizacją materiałów,

3. wykonanie zabezpieczenia budynków sąsiednich poprzez wybudowanie przypór,

4. wykończenie ścian budynku sąsiedniego poprzez otynkowanie i wykonanie warstw elewacyjnych,

5. wykonanie podbudów pod projektowane utwardzenia,

6. wykonanie nawierzchni z kostki betonowej typu starobruk wraz z ułożeniem krawężników zgodnie z rysunkiem,

7. zagospodarowanie terenu wokół utwardzeń poprzez wysiew trawy i wykonanie nasadzeń, wykonanie ogrodzenia murowanego w zakresie i formie zgodnie z projektem,

8. montaż bramy i furtki w ogrodzeniu murowanym – brama otwierana elektrycznie za pomocą pilotów,

9. wykonanie ogrodzenia panelowego zgodnie z rysunkiem wraz z montażem bramy, doprowadzenie zasilania bramy,

10. montaż latarni oświetleniowej zgodnie z projektem na wzór istniejących. 

Główny kod CPV: 45000000-7 
Dodatkowe kody CPV: 45110000-1


Okres, w którym realizowane będzie

data rozpoczęcia:   lub zakończenia: 2019-11-22 

 

PROCEDURA

Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony 
Zamawiający żąda wniesienia wadium


KRYTERIA OCENY OFERT 

Kryteria

Znaczenie

cena

60,00

okres gwarancji jakości

40,00

 

Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: 
Data: 2019-10-16, godzina: 10:00, 

Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert) 

 

 

 

Załącznik: Załącznik nr 7 (Załacznik nr 7 - PRZEDMIAR - rozbiórka i urwardzenie v3.pdf)
Załącznik: Załącznik nr 7 (Załacznik nr 7 - projekt_budowlany_PZT_opis.pdf)
Załącznik: Załącznik nr 7 (Załacznik nr 7 - dokumentacja_fotograficzna.pdf)
Załącznik: Załącznik nr 8 (Załacznik nr 8 - pozwolenie_konserwator_pzt.pdf)

Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

PROTOKÓŁ Z OTWARCIA OFERT

PROTOKÓŁ

z otwarcia ofert dot. przetargu na zadanie pn.: „Modernizacja dróg i ścieżek parkowych na terenie Centrum Rehabilitacji w Osiecznej” etap II

Osieczna, 30 września 2019 


Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

PROTOKÓŁ Z OTWARCIA OFERT

PROTOKÓŁ

z otwarcia ofert dot. przetargu na zadanie pn.: „Modernizacja dróg i ścieżek parkowych na terenie Centrum Rehabilitacji w Osiecznej” etap II

Osieczna, 30 września 2019 


Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej

dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: „Zakup łóżek do podstawowej opieki pielęgniarskiej”

nr postepowania 2019/09/01

 


Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane

Centrum Rehabilitacji im. Prof. Mieczysława Walczaka w Osiecznej: 

  Modernizacja dróg i ścieżek parkowych na terenie Centrum Rehabilitacji w Osiecznej etap II


Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe                             

Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

 

ZAMAWIAJĄCY

NAZWA I ADRES: 

Centrum Rehabilitacji im. Prof. Mieczysława Walczaka w Osiecznej, krajowy numer identyfikacyjny 41038655100000, ul. ul. Zamkowa  2 , 64-113  Osieczna, woj. wielkopolskie, państwoPolska, tel. 65 5203495, 5350477, 5350349, e-mail bdudziak@osieczna.com.pl, faks 65 5203495, 5350477, 5350349. 
Adres strony internetowej (URL): https://www.osieczna.com.pl; http://www.biuletyn.abip.pl/osieczna-szpital/

 

KOMUNIKACJA: 
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)

https://www.osieczna.com.pl

http://www.biuletyn.abip.pl/osieczna-szpital/


Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia 
https://www.osieczna.com.pl 

http://www.biuletyn.abip.pl/osieczna-szpital/

 

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób: Tak; pisemny 
Adres: 
CENTRUM REHABILITACJI IM. PROF. MIECZYSŁAWA WALCZAKA W OSIECZNEJ ul. Zamkowa 2 64-113 Osieczna

 

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: 

 

Modernizacja dróg i ścieżek parkowych na terenie Centrum Rehabilitacji w Osiecznej etap II 

Numer referencyjny: 2019/09/02  

Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane 

Opis przedmiotu zamówienia:  Przedmiotem zamówienia jest modernizacja dróg i ścieżek parkowych na terenie Centrum Rehabilitacji w Osiecznej – etap II. Ogólny zakres robót przewidzianych do wykonania: - rozebranie ogrodzenia w obrębie opracowania wraz z wywozem i utylizacją materiałów, - rozebranie istniejących utwardzeń w zakresie opracowania, - wykonanie utwardzeń z kostki betonowej typu starobruk zgodnie z rysunkiem, - wykonanie utwardzeń z płyt granitowych zgodnie z rysunkiem, - wykonanie alejek o nawierzchni mineralnej typu HanseGrand zgodnie z rysunkiem, - przełożenie istniejącego bruku, - wykonanie utwardzeń drogi pożarowej o nawierzchni mineralnej typu HanseGrand wzmocnionego geokratą na pogrubionej podbudowie zgodnie z rysunkiem, - montaż betonowych krawężników wystających, wtopionych i obrzeży betonowych, - wykonanie ogrodzenia panelowego w obrębie opracowania, - dostawa i montaż ławek parkowych wraz z koszami na śmieci – 5 szt., - remont kładki dla pieszych oraz remont kładki przejazdowej, - wykonanie oświetlenia parku i monitoringu zgodnie z rysunkiem, - remont/ewentualna wymiana kanalizacji deszczowej, - wymiana wpustów deszczowych wraz z wymianą odprowadzenia, - wysianie trawy w obrębie wykonanych utwardzeń, - nasadzenia – 30 szt. krzewów. 

Główny kod CPV: 45000000-7 

Dodatkowe kody CPV: 45112711-2


Okres, w którym realizowane będzie zamówienie:  
data zakończenia: 2019-11-20 

 

PROCEDURA

 

Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony 

Zamawiający żąda wniesienia wadium: Wykonawca wniesie wadium w wysokości 20.000,00 zł (słownie: dwadzieścia tysięcy złotych 00/100).

 

KRYTERIA OCENY OFERT 
Kryteria 

Kryteria

Znaczenie

cena

60,00

okres gwarancji jakości

40,00

 

INFORMACJE ADMINISTRACYJNE 
Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: 
Data: 2019-09-27, godzina: 10:00, 
Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert) 

Załącznik: Załącznik nr 7 (ZAŁACZNIK NR 7 - ogólny zakres robót II etap 2019.pdf)
Załącznik: Załącznik nr 7 (ZAŁĄCZNIK NR 7 - PARK_opis_projekt_budowlany_Osieczna.pdf)
Załącznik: Załącznik nr 7 (ZAŁACZNIK NR 7 - Park etap II - kanalizacja deszczowa.pdf)
Załącznik: Załącznik nr 7 (ZAŁACZNIK NR 7 - Park etap II - zakres utwardzeń.pdf)
Załącznik: Załącznik nr 7 (ZAŁACZNIK NR 7 - Park etap II - oświetlenie_monitoring.pdf)
Załącznik: Załącznik nr 7 (ZAŁACZNIK NR 7 - Park kosztorys — nakładczy.pdf)
Załącznik: Załącznik nr 7 (ZAŁACZNIK NR 7 - Specyfikacja robót budowlanych.pdf)

Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

Zmiana SIWZ

CENTRUM REHABILITACJI IM. prof. MIECZYSŁAWA WALCZAKA

W OSIECZNEJ

ul. Zamkowa 2

64-113 Osieczna

tel. 65 520 34 95, 65 535 04 77, 65 535 03 49

rehabilitacja@osieczna.com.pl

www.osieczna.com.pl

 

                                                                                                                                                             Osieczna, 17.09.2019 r.

 

dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: „Modernizację dróg i ścieżek parkowych na terenie Centrum Rehabilitacji w Osiecznej” etap II

 

 

 

Zmiana SIWZ

 

 

Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych dokonuje zmiany SIWZ w następujący sposób:

 

 

I.

 

Do załącznika nr 7 do SIWZ Zamawiający załącza aktualny opis do projektu.

 

 

II.

Pkt 12.1. SIWZ otrzymuje następujące brzmienie:

 

„12.1. Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego, tj. Centrum Rehabilitacji im. Prof. Mieczysława Walczaka w Osiecznej, ul. Zamkowa 2, 64-113 Osieczna, sekretariat (parter budynku Zamku) do dnia 30.09.2019 roku do godz. 10:00”.

 

Pkt 12.3. otrzymuje następuje brzmienie:

 

„12.3. Publiczne otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego, tj. Centrum Rehabilitacji im. Prof. Mieczysława Walczaka w Osiecznej, ul. Zamkowa 2, 64-113 Osieczna, pokój tarasowy (parter budynku Zamku) w dniu 30.09.2019 roku o godz. 10:15”.

Załącznik: Zmiana (zmiana SIWZ.pdf)

Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

OGŁOSZENIE DOTYCZY:

Ogłoszenia o zamówieniu

INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU

Numer: 596659-N-2019 
Data: 12/09/2019 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Centrum Rehabilitacji im. Prof. Mieczysława Walczaka w Osiecznej, Krajowy numer identyfikacyjny 41038655100000, ul. ul. Zamkowa  2, 64-113  Osieczna, woj. wielkopolskie, państwo Polska, tel. 65 5203495, 5350477, 5350349, e-mail bdudziak@osieczna.com.pl, faks 65 5203495, 5350477, 5350349. 
Adres strony internetowej (url): https://www.osieczna.com.pl 

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić: 

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: 
Numer sekcji: IV  
Punkt: 6.2)  
W ogłoszeniu jest: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 2019-09-27, godzina: 10:00 
W ogłoszeniu powinno być: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 2019-09-30, godzina: 10:00  

 


Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

Protokół z otwarcia ofert

Protokół z otwarcia ofert dotyczący przetargu na zadanie pn.: "Zakup łóżek do podstawowej opieki pielęgniarskiej"

 Osieczna 12 września 2019 r.

Załącznik: do pobrania (Protokół z otawrcia ofert.pdf)

Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy

Centrum Rehabilitacji im. Prof. Mieczysława Walczaka w Osiecznej:

 Zakup łóżek do podstawowej opieki pielęgniarskiej

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy

 

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego


ZAMAWIAJĄCY

Centrum Rehabilitacji im. Prof. Mieczysława Walczaka w Osiecznej, krajowy numer identyfikacyjny 41038655100000, ul. ul. Zamkowa  2 , 64-113  Osieczna, woj. wielkopolskie, państwoPolska, tel. 65 5203495, 5350477, 5350349, e-mail bdudziak@osieczna.com.pl, faks 65 5203495, 5350477, 5350349. 
Adres strony internetowej (URL): https://www.osieczna.com.pl 
RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej

KOMUNIKACJA: 
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL): https://www.osieczna.com.pl; http://www.biuletyn.abip.pl/osieczna-szpital/

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia: https://www.osieczna.com.pl; http://www.biuletyn.abip.pl/osieczna-szpital/
Adres: 
CENTRUM REHABILITACJI IM. PROF. MIECZYSŁAWA WALCZAKA W OSIECZNEJ ul. Zamkowa 2 64-113 Osieczna

 

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Zakup łóżek do podstawowej opieki pielęgniarskiej 
Numer referencyjny: 2019/09/01 
Rodzaj zamówienia: Dostawy 
Informacja o możliwości składania ofert częściowych: Zamówienie podzielone jest na części: 

Opis przedmiotu zamówienia : Przedmiotem zamówienia jest zakup łóżek do podstawowej opieki pielęgniarskiej w ilości 45 szt.

Specyfikacja łóżek: 1. Wymiar łózka 90x200 (wymiar zewnętrzny 102 x 215)

2. Bezstopniowa regulacja

3. Regulacja pleców w zakresie minimum 0o – 700

4. Regulacja podudzi w zakresie minimum 0o – 20o

5. Regulacja wysokości leża (minimum 26 cm nad podłogą, lub mniej)

6. Regulacja elektryczna – sterowana pilotem

7. Wysięgnik z uchwytem ręki

8. Obudowa skrzynkowa, kolor – jasny buk

9. Materac przeciwodleżynowy typu gofer z pokrowcem Materac: wykonany z elastycznej piany o gęstości minimum 40 kg/m3, Pokrowiec: oddychający, nieprzemakalny, rozciągliwy z hipoalergiczną warstwą poliuretanu, zamki błyskawiczne, podłoże antypoślizgowe

10. Kółka jezdne

11. Zintegrowane barierki boczne na całej długości leża zabezpieczające pacjenta do wysokości 40 cm. Mechanizm zwalniania umieszczony w szczytach łózka dokonywany za pomocą ergonomicznych uchwytów/przycisków

12. Obciążenie – dopuszczalna waga pacjenta minimum 150 kg (i więcej)

13. Hamulec na kółkach

14. Konstrukcja lakierowana proszkowo

15. Podstawa łóżka pozbawiona kabli oraz układów sterujących funkcjami łózka, łatwa w utrzymaniu czystości

16. Konstrukcja łóżka umożliwiająca łatwy przejazd przez progi

17. Dźwignia hamulca umieszczona od strony nóg po obu stronach łóżka 

Główny kod CPV: 33100000-1 

Okres, data rozpoczęcia:   lub zakończenia: 2019-10-31 


PROCEDURA

Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony 
Zamawiający żąda wniesienia wadium: Tak 
Wykonawca wniesie wadium w wysokości 3.000,00 zł (słownie: trzy tysiące złotych 00/100).


KRYTERIA OCENY OFERT 
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: 
IV.2.2) Kryteria 

 

Kryteria

Znaczenie

cena

60,00

okres gwarancji

40,00

 

Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: 
Data: 2019-09-12, godzina: 10:00, 
Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)


Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

Konkurs na udzielanie specjalistycznych świadczeń zdrowotnych

DYREKTOR
Centrum Rehabilitacji

im. Prof. Mieczysława Walczaka

ul. Zamkowa 2, 64-113 Osieczna

 

ogłasza konkurs i zaprasza lekarzy do składania ofert na udzielanie specjalistycznych świadczeń zdrowotnych dla pacjentów w siedzibie zamawiającego, w zakresie:

 

Ø  zabezpieczania medycznego w oddziale rehabilitacyjnym w godzinach: od 7.25 do 15.00 – opieka dzienna od poniedziałku do piątku

Ø  zabezpieczania medycznego w oddziale/ośrodku rehabilitacji ogólnoustrojowej dziennej w godzinach funkcjonowania oddziału 7.25 do 18.00 – od poniedziałku do piątku

Ø  dyżury medyczne pod telefonem w dni wolne od pracy od godz. 7.25 do godz. 7.25 dnia następnego

Ø  dyżury medyczne pod telefonem w godzinach od 15.00 do 7.25 dnia następnego od poniedziałku do piątku

Informacje o warunkach konkursu można uzyskać:

-        w siedzibie CENTRUM REHABILITACJI: 64-113 Osieczna, ul. Zamkowa 2, tel. 64/5203495

-        na stronie internetowej

·         http://biuletyn.abip.pl/osieczna-szpital/

Termin składania ofert.: 14 czerwiec 2019 r. do godz. 11°°.

Rozstrzygnięcie konkursu ofert nastąpi w dniu 14 czerwca 2019r. o godz.12°°
w siedzibie zamawiającego.

Czas trwania umowy od 1 lipca 2019r. do 30 czerwiec 2021r.,

Oferent jest związany ofertą w ciągu 30 dni od upływu terminu składania ofert.

Zastrzega się prawo do odwołania konkursu, przesunięcia terminu składania ofert. Oferent ma prawo składania protestów i odwołań dotyczących konkursu zgodnie
z art.153 i art. 154 ust.1,2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U.2018.1510).

 

Załącznik: Druk oferty (3. Załącznik nr 1 do SWKO - oferta.pdf)
Załącznik: Wzór umowy (4 Załącznik nr 2 do SWKO - umowa.pdf)
Załącznik: Oświadczenie (6.Oswiadczenie o nie karalność.pdf)

Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi

Centrum Rehabilitacji im. Prof. Mieczysława Walczaka w Osiecznej: Świadczenie usług w zakresie utrzymania czystości w Centrum Rehabilitacji w Osiecznej w roku 2019

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
 
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

 

Załącznik: treść ogłoszenia (ogłoszenie o zamówieniu - usługa sprzątania.docx)
Załącznik: SIWZ + załączniki (SIWZ wraz z załącznikami -usługa sprzątania.doc)

Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: „Modernizację dróg i ścieżek parkowych na terenie Centrum Rehabilitacji w Osiecznej

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty


Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: „Zakup sprzętu rehabilitacyjnego”

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty

 


Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

Otwarcie ofert

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: „Modernizację dróg i ścieżek parkowych na terenie Centrum Rehabilitacji w Osiecznej”


Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

Otawracie ofert

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: „Zakup sprzętu rehabilitacyjnego”