ABIP.pl logo

prowadzony przez:
Wojewódzki Szpital Obserwacyjno-Zakaźny im. Tadeusza Browicza w Bydgoszczy


BIP > Statystyka > Wojewódzki Szpital Obserwacyjno-Zakaźny im. Tadeusza Browicza w BydgoszczyStatystyka odwiedzin Biuletynu Informacji Publicznej:

Wojewódzki Szpital Obserwacyjno-Zakaźny im. Tadeusza Browicza w Bydgoszczy


Liczba odsłon strony głównej: 39895

Opcje menu:

Dane teleadresowe | 7887

Cele i zadania | 4689

Majątek | 4632

Struktura własnościowa | 5123

Status prawny | 4629

Rada Społeczna | 5090

Organizacja Szpitala | 6487

Stanowienie wewnętrznych aktów prawnych | 4067

Przyjmowanie i załatwianie spraw | 4851

Rejestry, archiwa i udostępnianie danych | 4286

Zamówienia publiczne | 30753

Obszar działania | 4946

Gospodarka finansowa | 4200

Postanowienia końcowe | 3990

Informacje nieudostępnione w BIP | 3966

Statut | 4052

Instrukcja | 3946

Postanowienia ogólne | 3269

Kierownictwo | 7335

Konkursy | 4056


Statystyka prowadzona jest od: 2003-07-21