ABIP.pl logo

prowadzony przez:
Wojewódzki Szpital Obserwacyjno-Zakaźny im. Tadeusza Browicza w Bydgoszczy


BIP > Statystyka > Wojewódzki Szpital Obserwacyjno-Zakaźny im. Tadeusza Browicza w BydgoszczyStatystyka odwiedzin Biuletynu Informacji Publicznej:

Wojewódzki Szpital Obserwacyjno-Zakaźny im. Tadeusza Browicza w Bydgoszczy


Liczba odsłon strony głównej: 40813

Opcje menu:

Dane teleadresowe | 8277

Cele i zadania | 4736

Majątek | 4685

Struktura własnościowa | 5167

Status prawny | 4687

Rada Społeczna | 5161

Organizacja Szpitala | 6580

Stanowienie wewnętrznych aktów prawnych | 4107

Przyjmowanie i załatwianie spraw | 4907

Rejestry, archiwa i udostępnianie danych | 4329

Zamówienia publiczne | 31117

Obszar działania | 5002

Gospodarka finansowa | 4239

Postanowienia końcowe | 4027

Informacje nieudostępnione w BIP | 4010

Statut | 4106

Instrukcja | 3987

Postanowienia ogólne | 3311

Kierownictwo | 7649

Konkursy | 5405


Statystyka prowadzona jest od: 2003-07-21