ABIP.pl logo

prowadzony przez:
Wojewódzki Szpital Obserwacyjno-Zakaźny im. Tadeusza Browicza w Bydgoszczy


BIP > Statystyka > Wojewódzki Szpital Obserwacyjno-Zakaźny im. Tadeusza Browicza w BydgoszczyStatystyka odwiedzin Biuletynu Informacji Publicznej:

Wojewódzki Szpital Obserwacyjno-Zakaźny im. Tadeusza Browicza w Bydgoszczy


Liczba odsłon strony głównej: 42246

Opcje menu:

Dane teleadresowe | 8836

Cele i zadania | 4811

Majątek | 4768

Struktura własnościowa | 5250

Status prawny | 4801

Rada Społeczna | 5265

Organizacja Szpitala | 6767

Stanowienie wewnętrznych aktów prawnych | 4181

Przyjmowanie i załatwianie spraw | 4994

Rejestry, archiwa i udostępnianie danych | 4400

Zamówienia publiczne | 31638

Obszar działania | 5079

Gospodarka finansowa | 4323

Postanowienia końcowe | 4089

Informacje nieudostępnione w BIP | 4086

Statut | 4211

Instrukcja | 4058

Postanowienia ogólne | 3395

Kierownictwo | 8105

Konkursy | 7421


Statystyka prowadzona jest od: 2003-07-21