ABIP.pl logo

prowadzony przez:
Wojewódzki Szpital Obserwacyjno-Zakaźny im. Tadeusza Browicza w Bydgoszczy


BIP > Statystyka > Wojewódzki Szpital Obserwacyjno-Zakaźny im. Tadeusza Browicza w BydgoszczyStatystyka odwiedzin Biuletynu Informacji Publicznej:

Wojewódzki Szpital Obserwacyjno-Zakaźny im. Tadeusza Browicza w Bydgoszczy


Liczba odsłon strony głównej: 41446

Opcje menu:

Dane teleadresowe | 8560

Cele i zadania | 4766

Majątek | 4717

Struktura własnościowa | 5205

Status prawny | 4729

Rada Społeczna | 5201

Organizacja Szpitala | 6663

Stanowienie wewnętrznych aktów prawnych | 4133

Przyjmowanie i załatwianie spraw | 4939

Rejestry, archiwa i udostępnianie danych | 4352

Zamówienia publiczne | 31347

Obszar działania | 5033

Gospodarka finansowa | 4271

Postanowienia końcowe | 4046

Informacje nieudostępnione w BIP | 4031

Statut | 4145

Instrukcja | 4010

Postanowienia ogólne | 3345

Kierownictwo | 7869

Konkursy | 6126


Statystyka prowadzona jest od: 2003-07-21