ABIP.pl logo

prowadzony przez:
Wojewódzki Szpital Obserwacyjno-Zakaźny im. Tadeusza Browicza w Bydgoszczy


BIP > Statystyka > Wojewódzki Szpital Obserwacyjno-Zakaźny im. Tadeusza Browicza w BydgoszczyStatystyka odwiedzin Biuletynu Informacji Publicznej:

Wojewódzki Szpital Obserwacyjno-Zakaźny im. Tadeusza Browicza w Bydgoszczy


Liczba odsłon strony głównej: 43115

Opcje menu:

Dane teleadresowe | 9088

Cele i zadania | 4860

Majątek | 4814

Struktura własnościowa | 5297

Status prawny | 4850

Rada Społeczna | 5339

Organizacja Szpitala | 6849

Stanowienie wewnętrznych aktów prawnych | 4222

Przyjmowanie i załatwianie spraw | 5037

Rejestry, archiwa i udostępnianie danych | 4436

Zamówienia publiczne | 31819

Obszar działania | 5123

Gospodarka finansowa | 4366

Postanowienia końcowe | 4127

Informacje nieudostępnione w BIP | 4137

Statut | 4254

Instrukcja | 4097

Postanowienia ogólne | 3439

Kierownictwo | 8257

Konkursy | 8547


Statystyka prowadzona jest od: 2003-07-21