ABIP.pl logo

prowadzony przez:
Wojewódzki Szpital Obserwacyjno-Zakaźny im. Tadeusza Browicza w Bydgoszczy


BIP > Statystyka > Wojewódzki Szpital Obserwacyjno-Zakaźny im. Tadeusza Browicza w BydgoszczyStatystyka odwiedzin Biuletynu Informacji Publicznej:

Wojewódzki Szpital Obserwacyjno-Zakaźny im. Tadeusza Browicza w Bydgoszczy


Liczba odsłon strony głównej: 39227

Opcje menu:

Dane teleadresowe | 7524

Cele i zadania | 4637

Majątek | 4583

Struktura własnościowa | 5077

Status prawny | 4574

Rada Społeczna | 5013

Organizacja Szpitala | 6350

Stanowienie wewnętrznych aktów prawnych | 4024

Przyjmowanie i załatwianie spraw | 4808

Rejestry, archiwa i udostępnianie danych | 4247

Zamówienia publiczne | 30553

Obszar działania | 4901

Gospodarka finansowa | 4156

Postanowienia końcowe | 3954

Informacje nieudostępnione w BIP | 3924

Statut | 4010

Instrukcja | 3905

Postanowienia ogólne | 3225

Kierownictwo | 7015

Konkursy | 3068


Statystyka prowadzona jest od: 2003-07-21