ABIP.pl logo

prowadzony przez:
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Płocku


BIP > Statystyka > Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w PłockuStatystyka odwiedzin Biuletynu Informacji Publicznej:

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Płocku


Liczba odsłon strony głównej: 222240

Opcje menu:

Status prawny | 14365

Organy i osoby sprawujące funkcję | 29029

Organizacja | 15682

Przedmiot działalności i kompetencje | 17233

Praca w MOPS | 38253

Ogłoszenia o naborze na wolne stanowisko pracy | 59233

Ogłoszenia o wynikach naboru | 19891

Sprawozdania z działalności MOPS | 9020

Zespół Pracy Socjalnej Nr 1 | 17768

Wykaz Zespołów Pracy Socjalnej | 8861

Zespół Pracy Socjalnej Nr 2 | 14444

Zespół Pracy Socjalnej Nr 3 | 14565

Zespół Pracy Socjalnej Nr 4 | 13532

Ocena zasobów pomocy społecznej miasta Płocka | 8557

Majątek i finanse | 7688

Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych | 6817

Staże i praktyki | 9933

Zamówienia publiczne | 21009

Dostęp do informacji publicznej | 8539

Program Rozwoju Pieczy Zastępczej | 9831

ePUAP | 5763

Strona internetowa MOPS Płock | 8673

Komunikaty i ogłoszenia | 48212

Ogłoszenia aktualne | 91350

Postępowania zakończone | 7588

Regulamin Udzielania Zamówień Publicznych | 3952

Archiwum ogłoszeń | 5326

STATUT MOPS w Płocku | 6924

Raporty ewaluacyjne | 5846

Archiwum ogłoszeń | 3768

Program Wspierania Rodziny | 2324

Plan Zamówień Publicznych | 815

Petycje | 1128

2018 | 405

Rejestr petycji | 334


Statystyka prowadzona jest od: 2003-06-09