ABIP.pl logo

prowadzony przez:
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Płocku


BIP > Statystyka > Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w PłockuStatystyka odwiedzin Biuletynu Informacji Publicznej:

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Płocku


Liczba odsłon strony głównej: 224856

Opcje menu:

Status prawny | 14451

Organy i osoby sprawujące funkcję | 29691

Organizacja | 15849

Przedmiot działalności i kompetencje | 17339

Praca w MOPS | 38433

Ogłoszenia o naborze na wolne stanowisko pracy | 59737

Ogłoszenia o wynikach naboru | 20166

Sprawozdania z działalności MOPS | 9128

Zespół Pracy Socjalnej Nr 1 | 18012

Wykaz Zespołów Pracy Socjalnej | 8936

Zespół Pracy Socjalnej Nr 2 | 14596

Zespół Pracy Socjalnej Nr 3 | 14702

Zespół Pracy Socjalnej Nr 4 | 13670

Ocena zasobów pomocy społecznej miasta Płocka | 8618

Majątek i finanse | 7811

Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych | 6866

Staże i praktyki | 10025

Zamówienia publiczne | 21068

Dostęp do informacji publicznej | 8588

Program Rozwoju Pieczy Zastępczej | 9878

ePUAP | 5835

Strona internetowa MOPS Płock | 8790

Komunikaty i ogłoszenia | 49699

Ogłoszenia aktualne | 95148

Postępowania zakończone | 7730

Regulamin Udzielania Zamówień Publicznych | 4009

Archiwum ogłoszeń | 5397

STATUT MOPS w Płocku | 7018

Raporty ewaluacyjne | 5888

Archiwum ogłoszeń | 3844

Program Wspierania Rodziny | 2380

Plan Zamówień Publicznych | 876

Petycje | 1169

2018 | 434

Rejestr petycji | 374


Statystyka prowadzona jest od: 2003-06-09