ABIP.pl logo

prowadzony przez:
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Płocku


BIP > Statystyka > Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w PłockuStatystyka odwiedzin Biuletynu Informacji Publicznej:

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Płocku


Liczba odsłon strony głównej: 217196

Opcje menu:

Status prawny | 14208

Organy i osoby sprawujące funkcję | 28031

Organizacja | 15369

Przedmiot działalności i kompetencje | 16994

Praca w MOPS | 37835

Ogłoszenia o naborze na wolne stanowisko pracy | 58226

Ogłoszenia o wynikach naboru | 19633

Sprawozdania z działalności MOPS | 8853

Zespół Pracy Socjalnej Nr 1 | 17334

Wykaz Zespołów Pracy Socjalnej | 8746

Zespół Pracy Socjalnej Nr 2 | 14250

Zespół Pracy Socjalnej Nr 3 | 14350

Zespół Pracy Socjalnej Nr 4 | 13321

Ocena zasobów pomocy społecznej miasta Płocka | 8447

Majątek i finanse | 7574

Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych | 6739

Staże i praktyki | 9763

Zamówienia publiczne | 20815

Dostęp do informacji publicznej | 8446

Program Rozwoju Pieczy Zastępczej | 9753

ePUAP | 5657

Strona internetowa MOPS Płock | 8358

Komunikaty i ogłoszenia | 45994

Ogłoszenia aktualne | 86484

Postępowania zakończone | 7344

Regulamin Udzielania Zamówień Publicznych | 3853

Archiwum ogłoszeń | 5219

STATUT MOPS w Płocku | 6774

Raporty ewaluacyjne | 5771

Archiwum ogłoszeń | 3671

Program Wspierania Rodziny | 2242

Plan Zamówień Publicznych | 703

Petycje | 1073

2018 | 354

Rejestr petycji | 261


Statystyka prowadzona jest od: 2003-06-09