ABIP.pl logo

prowadzony przez:
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Płocku


BIP > Zamówienia publiczne > Ogłoszenia aktualneOGŁOSZENIE

na realizację zamówienia publicznego poniżej 30 000 euro netto.

Postępowanie jest realizowane zgodnie z Regulaminem udzielania zamówień publicznych w MOPS w Płocku.

pn.: "Całodobowy monitoring 30 osób zamieszkujących na terenie miasta Płocka w wieku 60+".


Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

Ogłoszenie

na realizację zamówienia publicznego poniżej 30 000 euro netto

Postępowanie jest realizowane zgodnie z Regulaminem udzielania zamówień publicznych w MOPS w Płocku
 
pn. "Całodobowy monitoring 30 osób zamieszkujących na terenie miasta Płocka w wieku 60+"


Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

OGŁOSZENIE

na realizację zamówienia publicznego poniżej 30 000 euro netto
 
Postępowanie jest realizowane zgodnie z Regulaminem udzielania zamówień publicznych w MOPS w Płocku
 
pn. „Zlecenie wydrukowania formularzy i druków stosowanych w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Płocku” 


Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

OGŁOSZENIE

na realizację zamówienia publicznego poniżej 30 000 euro netto

Postępowanie jest realizowane zgodnie z Regulaminem udzielania zamówień publicznych w MOPS w Płocku
 
pn. "Całodobowy monitoring 30 osób zamieszkujących na terenie miasta Płocka w wieku 60+"


Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

Ogłoszenie

Ogłoszenie

na realizację zamówienia publicznego poniżej 30 000 euro netto

Postępowanie jest realizowane zgodnie z Regulaminem udzielania zamówień publicznych w MOPS w Płocku.

pn. „Dostarczanie materiałów eksploatacyjnych do drukarek komputerowych i kserokopiarek dla potrzeb Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Płocku w 2020 roku”. 

Załącznik: Wynik (wynik.pdf)

Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

Ogłoszenie

na realizację zamówienia publicznego poniżej 30 000 euro netto

Postępowanie jest realizowane zgodnie z Regulaminem udzielania zamówień publicznych w MOPS w Płocku.

pn. „Dostawa artykułów higienicznych i czystości na potrzeby Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Płocku w 2020 roku”.

Załącznik: Wynik (Wynik.pdf)

Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

Ogłoszenie

na realizację zamówienia publicznego poniżej 30 000 euro netto

Postępowanie jest realizowane zgodnie z Regulaminem udzielania zamówień publicznych w MOPS w Płocku.

pn. „Dostawa artykułów biurowych i papierniczych na potrzeby Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Płocku”.


Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

Ogłoszenie o zamówieniu

Na usługi społeczne o wartości szacunkowej zamówienia nieprzekraczającej wyrażonej
w złotych równowartości kwoty 750 000 euro
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego
na podstawie art. 138o ust.1 ustawy Pzp

„Zapewnienie schronienia dla kobiet i matek z dziećmi”


Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Na usługi społeczne o wartości szacunkowej zamówienia nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty  750 000 euro

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie art. 138o ust.1 ustawy Pzp

Zapewnienie schronienia i noclegu dla bezdomnych mężczyzn z terenu miasta Płocka.


Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU (27.11.2019)

Na usługi społeczne o wartości szacunkowej zamówienia nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 750 000 euro

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie art. 138o ust.1 ustawy Pzp

"Posiłki dla klientów MOPS w Płocku"


Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

Ogłoszenie

na realizację zamówienia publicznego poniżej 30 000 euro netto

Postępowanie jest realizowane zgodnie z Regulaminem udzielania zamówień publicznych w MOPS w Płocku.

„Świadczenie usług pocztowych dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Płocku w 2020r.”


Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

Ogłoszenie

na realizację zamówienia publicznego poniżej 30 000 euro netto

Postępowanie jest realizowane zgodnie z Regulaminem udzielania zamówień publicznych w MOPS w Płock.

 

Doręczanie świadczeń z pomocy społecznej nadawanych przez MOPS w Płocku w 2020 r.


Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

Ogłoszenie

na realizację zamówienia publicznego poniżej 30 000 euro netto

Postępowanie jest realizowane zgodnie z Regulaminem udzielania zamówień publicznych w MOPS w Płock.

"Dostawa sprzętu komputerowego dla MOPS w Płocku".


Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

Ogłoszenie

OGŁOSZENIE na realizację zamówienia publicznego poniżej 30 000 euro netto

Postępowanie jest realizowane zgodnie z Regulaminem udzielania zamówień publicznych w MOPS w Płocku.

"Dostawa serwera dla MOPS w Płocku"


Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf