ABIP.pl logo

prowadzony przez:
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Płocku


BIP > KomunikatGminny Program Wspierania Rodziny w Płocku na lata 2017-2019

UCHWAŁA NR 629/XXXVI/2017 RADY MIASTA PŁOCKA