ABIP.pl logo

prowadzony przez:
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Płocku


BIP > KomunikatGmina-Miasto Płock Program Wspierania Rodziny na lata 2014-2016

Uchwała Nr 819/XLVIII/2014 Rady Miasta Płocka z dnia 27 maja 2014 roku