ABIP.pl logo

prowadzony przez:
Filharmonia Dolnośląska w Jeleniej Górze


BIP > Ogłoszenia o pracęOgłoszenie o pracę

Filharmonia Dolnośląska w Jeleniej Górze

ogłasza przesłuchanie na stanowisko:

 

 

Koncertmistrz w grupie wiolonczel i kontrabasów z obowiązkiem gry na wiolonczeli

 

Przesłuchanie konkursowe wyznacza się na dzień 20.11.2019 roku na godz. 13.00

w siedzibie Filharmonii Dolnośląskiej w Jeleniej Górze.

 

1.      Program przesłuchań:

 

ETAP I

1) J. S. Bach – Suity – dwie kontrastujące części

2) J. Haydn – Jeden z koncertów do wyboru nr.1 C-Dur, nr2 D-Dur, część pierwsza
     z kadencją.

3) R. Schumann – koncert wiolonczelowy a-moll op.129 – część pierwsza lub druga i trzecia

LUB

    A.Dvorak – koncert wiolonczelowy h-moll op.104 – dowolna część

 

ETAP II

1)      Partie orkiestrowe:

            Mozart - symfonia 35, 4 część, (t.57-110; 134-181)

            Beethoven - 5 symfonia, 2 część

            Verdi - Messa da Requiem, Offertorium (pierwsze 34 takty)

            Brahms - 2 symfonia, 2 część (pierwsze 15 taktów)

            Strauss - Don Juan (od początku do litery D)

 

2)      Partie solowe:

            Beethoven - 8 symfonia, 3 część, Trio, głos solowy.

            Brahms - 2 koncert fortepianowy, 3 część

            Rossini - Wilhelm Tell, uwertura, wstęp, I głos

            Prokofiev - Romeo i Julia, 2 suita, Brat Laurenty (nr,22-24, pierwszy głos)

               

Filharmonia nie zapewnia akompaniatora.

 

2.      Wymagane dokumenty:

-           list motywacyjny oraz CV,

-           oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji.

 

3.      Miejsce i termin złożenia dokumentów:

-           dokumenty proszę składać do dnia 18.11.2019 r. na adres email: kadry@filharmonia.jgora.pl, lub w wersji papierowej na adres: Filharmonia Dolnośląska w Jeleniej Górze, ul. Piłsudskiego 60,
58-500 Jelenia Góra,

-        dokumenty złożone po terminie zostaną zniszczone,

-        dokumenty kandydatów, z którymi Filharmonia nie podpisze umowy o pracę, zostaną zniszczone po dwóch tygodniach od zakończenia rekrutacji. 

 

4.      Materiały do pobrania:

-        nuty materiałów orkiestrowych dostępne na stronie imslp.org;

-        oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych
do celów rekrutacji wraz z klauzulą informacyjną.

Załącznik: Oświadczenie (Oświadczenie - wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych - muzyk.pdf)

Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf