ABIP.pl logo

prowadzony przez:
Dom Pomocy Społecznej w Rudzie


BIP > Kontrola zarządczaSprawozdanie z funkcjonowania kontroli zarządzcej w DPS w Rudzie za 2017 rok

Sprawozdanie z funkcjonowania kontroli zarządzcej w DPS w Rudzie za 2017 rok


Sprawozdanie z funkcjonowania kontroli zarządzcej w DPS w Rudzie za 2016 rok

Sprawozdanie z funkcjonowania kontroli zarządzcej w DPS w Rudzie za 2016 rok


Sprawozdanie z funkcjonowania kontroli zarządzcej w DPS w Rudzie za 2015 rok

Sprawozdanie z funkcjonowania kontroli zarządzcej w DPS w Rudzie za 2015 rok

 

/treść sprawozdania do wglądu w siedzibie DPS/