ABIP.pl logo

prowadzony przez:
Dom Pomocy Społecznej w Rudzie


BIP > WAŻNA INFORMACJA !!!INFORMACJA

W związku z wprowadzoną od dnia 1 stycznia 2017 roku centralizacją podatku VAT
w Powiecie Ropczycko - Sędziszowskim, Dom Pomocy Społecznej im. Jana Pawła II w Rudzie został objęty centralizacją podatku VAT,
prosimy, by od dnia 1 stycznia 2017 roku na fakturach wystawianych przez Państwa widniały następujące dane:

 

NABYWCA

Powiat Ropczycko - Sędziszowski
ul. Konopnickiej 5
39-100 Ropczyce
NIP: 818-14-63-043

ODBIORCA
Dom Pomocy Społecznej im. Jana Pawła II
Ruda 102
39-122 Kamionka
BEZ NUMERU NIPFAKTURY OD DNIA 1 STYCZNIA 2017 ROKU NADAL NALEŻY WYSYŁAĆ
NA ADRES ODBIORCY