ABIP.pl logo

prowadzony przez:
Związek Zawodowy Anestezjologów w Warszawie


BIP > KomunikatINFORMACJA Z KONFERENCJI

Informacja z Konferencji
"OPIEKA ZDROWOTNA w 2004 r. - przekształcenia i zmiany"W dniu 23 kwietnia w Warszawie odbyła się konferencja organizowana przez Zarząd Główny Związku Zawodowego Anestezjologów "Opieka zdrowotna w 2004 r – przekształcenia i zmiany".
W konferencji uczestniczyli: Minister Zdrowia Leszek Sikorski , Senator Marek Balicki,Doradca Prezydenta RP Krzysztof Kuszewski, z-ca Prezesa NFZ Michał Kamiński oraz 150 anestezjologów .

Dyskutowano na temat trudnej sytuacji w ochronie zdrowia .

Anestezjolodzy uważają, że;
1.Państwo traci całkowitą kontrolę nad sektorem zdrowia (niekontrolowana prywatyzacja, wprowadzanie przez szpitale abonamentów medycznych lub współpłacenia ,powszechny handel długami SP ZOZ)

2.Brak zgody politycznej i społecznej dla podjęcia trudnych decyzji dotyczących ochrony zdrowia powoduje pogłębienie się kryzysu.

3.Wejście Polski do UE spowoduje masową emigrację lekarzy anestezjologów (oferty pracy z Wielkiej Brytanii, Szwecji, Niemiec, Danii)

Dlatego należy:
1. Pilnie stworzyć warunki dla funkcjonowania dodatkowych ubezpieczeń zdrowotnych .

2. Opracować koszyk gwarantowanych świadczeń zdrowotnych, stosując metody naukowe EBM i HTA

3. Poprawić warunki pracy na salach operacyjnych. Obecnie zanieczyszczenie gazami anestetycznymi wielokrotnie przekracza dopuszczalne normy unijne i może być przyczyną uzasadnionych roszczeń anestezjologów.


Anestezjolodzy uważają, że prywatyzacja usług anestezjologicznych może rozwiązać wiele problemów tej grupy zawodowej.
Proponują tworzenie spółek anestezjologicznych, które oferować będą swe usługi szpitalom, towarzystwom ubezpieczeniowym.
Uważają, że podniesie to poziom usług oraz zaktywizuje inne grupy zawodowe w ochronie zdrowia.z-ca Przewodniczącego ZG ZZA
Jerzy Gryglewicz


Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf