ABIP.pl logo

prowadzony przez:
Związek Zawodowy Anestezjologów w Warszawie


BIP > Dane Biura



Dane Biura

Związek Zawodowy Anestezjologów
Zarząd Główny

ul. Madalińskiego 25, 02-544 Warszawa
Biuro: ul.Nawrot 114 pok.216, 90-029 Łódź
tel/fax: 0 42 676 08 43

nr konta:
BOŚ o/W-wa 45 15401157 2001 66109471 0001
BPH PBK SA 25 1060 0076 0000 3200 0087 2479

Regon 012799100
NIP 521-29-83-487

Wpis do rejestru z dnia 06.05.2003 r.
nr KRS 0000011210