ABIP.pl logo

prowadzony przez:
Związek Zawodowy Anestezjologów w Warszawie


BIP > KomunikatProgram KonferencjiProgram Konferencji:

12.00 - Otwarcie Konferencji - Dariusz Kuśmierski - Przewodniczący ZG ZZA

12.15 - Konsekwencje wynikające z orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego z dn.07.01. 2004 r. - Marek Balicki – Senator RP

12.45 - Refleksje na temat prac prawnych, sytuacji zdrowotnej i demograficznej –Krzysztof Kuszewski – Doradca Prezydenta RP

13.15 - Koszyk gwarantowanych świadczeń medycznych z uwzględnieniem
procedur anestezjologicznych – Michał Kamiński - z-ca Prezesa NFZ

13.45- Dodatkowe ubezpieczenia zdrowotne - Stanisław Borkowski
- Dyrektor PZU ŻYCIE S.A.

14.30 - Lunch i konferencja prasowa

15.00 - Ekologia na sali operacyjnej – dr hab. Paweł Sobczyński - Katedra Anestezjologii i Intensywnej Terapii AM im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu

15.30 - Dostosowanie prawa pracy do regulacji Unii Europejskiej
- Marian Sadurski- Kancelaria Prawnicza

16.00 - Prywatyzacja usług anestezjologicznych jako proces wspomagający restrukturyzację SP ZOZ – Jerzy Gryglewicz
- v-ce Przewodniczący ZG ZZA

16.30 - Zasady zatrudniania polskich anestezjologów w krajach Unii Europejskiej - Mariusz Jankowski – Skarbnik ZG ZZA