ABIP.pl logo

prowadzony przez:
Uniwersyteckie Centrum Medycyny Morskiej i Tropikalnej


BIP > Statystyka > Uniwersyteckie Centrum Medycyny Morskiej i TropikalnejStatystyka odwiedzin Biuletynu Informacji Publicznej:

Uniwersyteckie Centrum Medycyny Morskiej i Tropikalnej


Liczba odsłon strony głównej: 179285

Opcje menu:

DOSTAWY | 66012

POSTĘPOWANIA ZAKOŃCZONE | 17929

USŁUGI | 46996

ZAPYTANIA OFERTOWE | 51873

ZAPYTANIA OFERTOWE | 42604

BADANIE SPRAWOZDANIA FINANS. ZA LATA 2014-2016 | 1838

29- Dostawa leków w tym objętych programem lekowym | 2053

01- serwis sprzętu medycznego | 2201

02- Dostawa leków w tym objętych programem lekowym | 1940

04 - roboty budowlane - remont Przychodni | 1944

03/UCMMiT/PN/AW/15 serwis sprzętu medycznego | 1593

06 - DOSTAWA SPRZĘTU MEDYCZNEGO | 2801

11- dostawa leków | 1743

09- ROBOTY BUDOWLANE | 1891

16/UCMMiT/PN/AW/15 - DOSTAWA LEKÓW | 2071

03- Całodobowe usługi laboratoryjne | 2441

09-1 Roboty budowlane | 1444

13 - dostawa wyrobów medycznych | 3020

12/UCMMiT/PN/AW/15- usługi produkcji posiłków | 1504

10- Sukcesywna dostawa środków kontrastowych | 1462

10-3 Dostawa środków do dezynfekcji | 1455

02- Świadczenia med. w zakresie TK, RM, USG i Rtg | 1474

17/UCMMiT/PN/AW/15 - DOSTAWA LEKÓW | 1683

3-1 USŁ. PSYCHOLOGICZNE DLA PACJENTÓW UCMMiT | 1451

20- Dostawa respiratorów i ssaków | 2060

15- Świadczenie usług ochrony | 2025

13-1 Dostawa wyrobów medycznych | 5605

22/UCMMiT/PN/EL/15 - dostawa leków | 2259

23- Dostawa respiratora do komory hyperbar. | 1993

01/UCMMiT/PN/AW/16 DOSTAWA BRONCHOFIBEROSKOPU INT. | 2034

02- Świadczenia lek. i z zakresu diagn. obrazowej | 1413

02- Dostawa wyrobów medycznych | 2333

10- Dostawa środków dezynfekcyjnych | 1674

11- Dostawa wyrobów medycznych | 1630

03- ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE -HISTOPATOLOGIA | 1802

14/UCMMiT/PN/EL/16 - dostawa leków | 1984

12- Dostawa wyrobów medycznych | 2065

15/UCMMiT/PN/EIB/2016 - ubezpieczenie | 1656

3- Wymiana agregatu i 2 rozdzielni nn | 2614

17- DOSTAWA 2 GASTROFIBEROSKOPÓW | 1393

18/UCMMiT/PN/EL/16 - dostawa leków | 2579

04- Budowa zbiornika wody | 1568

20- Budowa zbiornika wody | 1680

19- dostawa sprzętu endoskopowego | 28455

09- dostawa wyrobów medycznych | 2764

4/ŚZ/UCMMiT/2016 - diagnostyka labor. przez 36m-cy | 1427

24- dostawa materiałów opatrunkowych | 1658

21-Wykonywanie badań psych. przez 24 m-ce | 1175

29- dostawa leków - program lekowy | 1441

7/ŚZ/UCMMiT/2016 - badania labor. przez 36m-cy | 2002

32 Świadczenie usług prania i dezynfekcji przez 12 | 1687

25- Remont Apteki i innych pomieszczeń | 1791

28/UCMMiT/NP/AW/16- odbiór odpadów med. i innych | 1626

34- Usługa sprzątania Przychodni UCMMiT | 1710

01- usługi żywienia pacjentów i prac. przez 36m-cy | 2553

02- serwis sprzętu medycznego | 2423

06- dostawa leków | 1457

03- serwis komory Haux wraz z dostawą szyb | 1596

07- serwis komory Haux wraz z dostawą szyb | 1692

PLAN POSTĘPOWAŃ O UDZIELENIE ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH | 1185

04- Usługa transportu sanitarnego dla UCMMiT | 1394

11- dostawa wyrobów medycznych | 3398

12- dostawa wyrobów medycznych | 1744

02/ŚZ/UCMMiT/2017 - badania EEG i kons. stom. | 1313

14 - dostawa leków | 1755

Protokoły z kontroli | 3509

17- DOSTAWA PR. FARM. - LECZENIE WZW TYPU C BEZINT | 4173

10- Dostawa śr. kontrastowych przez 12 m-cy | 1613

16- dostawa leków przez 12 m-cy | 2263

15- Wdrożenie syst. e-zdrowia wraz z infrastrukt. | 10840

22- dostawa prod. farmaceutycznych - WZW typu C | 1971

20- dostawa aparatury medycznej | 4123

01- Świadczenia zdr. - diagn. obraz. i kons.lek. | 1540

23 - dostawa leków, w tym z programu lekowego | 1485

24- dostawa materiałów opatrunkowych | 1835

09- Usługi ochrony osób i mienia (Usł. społ.) | 960

02- Świadczenia zdr. - diagn. obraz. i kons.lek. | 1327

25- dostawa wyrobów medycznych przez 24 m-ce | 8638

1- dostawa leków - program lekowy | 1119

4- dostawa leków | 1650

3- Serwis komory Haux | 820

02- Usługi transportu sanitarnego przez 24 m-ce | 1126

Plan postępowań UCMMiT o zamówienie publiczne na | 3123

7- Serwis komory Haux | 640

10- Serwis komory Haux | 1323

11- Usługi transportu sanitarnego przez 24 m-ce-P | 1639

05- DOSTAWA URZĄDZEŃ I SPRZĘTU MEDYCZNEGO | 3447

08- ROBOTY BUDOWLANE | 1493

16- dostawa wyrobów medycznych | 2061

19/UCMMiT/PN/EL/2018 - DOSTAWA SUKCESYWNA LEKÓW | 1900

17- DOSTAWA ŚRODKÓW DEZYNFEKCYJNYCH | 2633

12-Dostawa urządzeń i aparatury medycznej | 2613

18-Dostawy środków cieniujących przez 24 m-ce | 1291

14-1 usługa prania i dezynfekcji | 595

15- odbiór odpadów med. i innych | 646

16-1 ZO o cenę usług sprzątania Przychodni UCMMiT | 705

02- serwis sprzętu medycznego w tym komory Haux | 1667

06- sukcesywna dostawa leków -program lekowy | 1506

09- Sukcesywna dostawa leków, w tym prog. lek. | 402

03- Świadczenia zdrowotne - histopatologia | 632

08/UCMMiT/PN/SP/2019-Roboty Budowlane | 540

ROBOTY BUDOWLANE | 657

08/UCMMiT/PN/AW/2018 | 308

KONKURSY | 642

Udzielenie świadczeń zdrowotnych na rok 2019 | 2811

11- sukcesywne dostawy prod. farmac. | 382

Konkurs ofert - konsultacje neurologiczne | 105

12/UCMMiT/PS/SP/2019 Żywienie pacjentów UCMMiT | 215

17/UCMMiT/PS/SP/2019 Żywienie pacjentów II | 287

19- Centrala monotorująca i kardiomonitory | 280

KONKURSY ZAKOŃCZONE | 52

Konkurs ofert - konsultacje neurologiczne 10.2019 | 75

12-ZO o świadczenie usług prania i dez. przez 12 m | 144

07- Świadczenie usług ochroniarskich | 249

14/UCMMiT/PN/SP/2019 Remont OIT w Klinice MHiRM | 683

05- Wykonywanie badań laboratoryjnych przez 12 mcy | 120

16/UCMMiT/NP/SP/2019 Sprzątanie Przychodni | 135

Wykonywanie i opisywanie badań | 98

Plan zamówień publicznych na 2020 rok | 25

Wyroby medyczne 18/UCMMiT/PN/AW/2019 | 197

Serwis sprzętu 01/UCMMiT/PN/SP/2020 | 652

DIALOG TECHNICZNY | 71


Statystyka prowadzona jest od: 2006-05-23