ABIP.pl logo

prowadzony przez:
Uniwersyteckie Centrum Medycyny Morskiej i Tropikalnej


BIP > Statystyka > Uniwersyteckie Centrum Medycyny Morskiej i TropikalnejStatystyka odwiedzin Biuletynu Informacji Publicznej:

Uniwersyteckie Centrum Medycyny Morskiej i Tropikalnej


Liczba odsłon strony głównej: 180436

Opcje menu:

DOSTAWY | 66068

POSTĘPOWANIA ZAKOŃCZONE | 17958

USŁUGI | 47655

ZAPYTANIA OFERTOWE | 52472

ZAPYTANIA OFERTOWE | 43201

BADANIE SPRAWOZDANIA FINANS. ZA LATA 2014-2016 | 1857

29- Dostawa leków w tym objętych programem lekowym | 2073

01- serwis sprzętu medycznego | 2230

02- Dostawa leków w tym objętych programem lekowym | 1961

04 - roboty budowlane - remont Przychodni | 1967

03/UCMMiT/PN/AW/15 serwis sprzętu medycznego | 1615

06 - DOSTAWA SPRZĘTU MEDYCZNEGO | 2823

11- dostawa leków | 1771

09- ROBOTY BUDOWLANE | 1910

16/UCMMiT/PN/AW/15 - DOSTAWA LEKÓW | 2093

03- Całodobowe usługi laboratoryjne | 2459

09-1 Roboty budowlane | 1457

13 - dostawa wyrobów medycznych | 3051

12/UCMMiT/PN/AW/15- usługi produkcji posiłków | 1522

10- Sukcesywna dostawa środków kontrastowych | 1482

10-3 Dostawa środków do dezynfekcji | 1473

02- Świadczenia med. w zakresie TK, RM, USG i Rtg | 1494

17/UCMMiT/PN/AW/15 - DOSTAWA LEKÓW | 1705

3-1 USŁ. PSYCHOLOGICZNE DLA PACJENTÓW UCMMiT | 1472

20- Dostawa respiratorów i ssaków | 2079

15- Świadczenie usług ochrony | 2039

13-1 Dostawa wyrobów medycznych | 5628

22/UCMMiT/PN/EL/15 - dostawa leków | 2278

23- Dostawa respiratora do komory hyperbar. | 2013

01/UCMMiT/PN/AW/16 DOSTAWA BRONCHOFIBEROSKOPU INT. | 2054

02- Świadczenia lek. i z zakresu diagn. obrazowej | 1434

02- Dostawa wyrobów medycznych | 2355

10- Dostawa środków dezynfekcyjnych | 1694

11- Dostawa wyrobów medycznych | 1650

03- ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE -HISTOPATOLOGIA | 1823

14/UCMMiT/PN/EL/16 - dostawa leków | 2001

12- Dostawa wyrobów medycznych | 2084

15/UCMMiT/PN/EIB/2016 - ubezpieczenie | 1676

3- Wymiana agregatu i 2 rozdzielni nn | 2633

17- DOSTAWA 2 GASTROFIBEROSKOPÓW | 1412

18/UCMMiT/PN/EL/16 - dostawa leków | 2595

04- Budowa zbiornika wody | 1582

20- Budowa zbiornika wody | 1697

19- dostawa sprzętu endoskopowego | 28476

09- dostawa wyrobów medycznych | 2783

4/ŚZ/UCMMiT/2016 - diagnostyka labor. przez 36m-cy | 1443

24- dostawa materiałów opatrunkowych | 1668

21-Wykonywanie badań psych. przez 24 m-ce | 1188

29- dostawa leków - program lekowy | 1455

7/ŚZ/UCMMiT/2016 - badania labor. przez 36m-cy | 2016

32 Świadczenie usług prania i dezynfekcji przez 12 | 1707

25- Remont Apteki i innych pomieszczeń | 1809

28/UCMMiT/NP/AW/16- odbiór odpadów med. i innych | 1641

34- Usługa sprzątania Przychodni UCMMiT | 1729

01- usługi żywienia pacjentów i prac. przez 36m-cy | 2571

02- serwis sprzętu medycznego | 2439

06- dostawa leków | 1468

03- serwis komory Haux wraz z dostawą szyb | 1611

07- serwis komory Haux wraz z dostawą szyb | 1710

PLAN POSTĘPOWAŃ O UDZIELENIE ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH | 1204

04- Usługa transportu sanitarnego dla UCMMiT | 1408

11- dostawa wyrobów medycznych | 3418

12- dostawa wyrobów medycznych | 1765

02/ŚZ/UCMMiT/2017 - badania EEG i kons. stom. | 1326

14 - dostawa leków | 1774

Protokoły z kontroli | 3540

17- DOSTAWA PR. FARM. - LECZENIE WZW TYPU C BEZINT | 4189

10- Dostawa śr. kontrastowych przez 12 m-cy | 1632

16- dostawa leków przez 12 m-cy | 2279

15- Wdrożenie syst. e-zdrowia wraz z infrastrukt. | 10864

22- dostawa prod. farmaceutycznych - WZW typu C | 1988

20- dostawa aparatury medycznej | 4148

01- Świadczenia zdr. - diagn. obraz. i kons.lek. | 1556

23 - dostawa leków, w tym z programu lekowego | 1498

24- dostawa materiałów opatrunkowych | 1850

09- Usługi ochrony osób i mienia (Usł. społ.) | 983

02- Świadczenia zdr. - diagn. obraz. i kons.lek. | 1346

25- dostawa wyrobów medycznych przez 24 m-ce | 8665

1- dostawa leków - program lekowy | 1135

4- dostawa leków | 1670

3- Serwis komory Haux | 838

02- Usługi transportu sanitarnego przez 24 m-ce | 1144

Plan postępowań UCMMiT o zamówienie publiczne na | 3178

7- Serwis komory Haux | 662

10- Serwis komory Haux | 1341

11- Usługi transportu sanitarnego przez 24 m-ce-P | 1653

05- DOSTAWA URZĄDZEŃ I SPRZĘTU MEDYCZNEGO | 3469

08- ROBOTY BUDOWLANE | 1523

16- dostawa wyrobów medycznych | 2076

19/UCMMiT/PN/EL/2018 - DOSTAWA SUKCESYWNA LEKÓW | 1920

17- DOSTAWA ŚRODKÓW DEZYNFEKCYJNYCH | 2656

12-Dostawa urządzeń i aparatury medycznej | 2630

18-Dostawy środków cieniujących przez 24 m-ce | 1305

14-1 usługa prania i dezynfekcji | 605

15- odbiór odpadów med. i innych | 659

16-1 ZO o cenę usług sprzątania Przychodni UCMMiT | 724

02- serwis sprzętu medycznego w tym komory Haux | 1685

06- sukcesywna dostawa leków -program lekowy | 1524

09- Sukcesywna dostawa leków, w tym prog. lek. | 421

03- Świadczenia zdrowotne - histopatologia | 648

08/UCMMiT/PN/SP/2019-Roboty Budowlane | 562

ROBOTY BUDOWLANE | 720

08/UCMMiT/PN/AW/2018 | 325

KONKURSY | 659

Udzielenie świadczeń zdrowotnych na rok 2019 | 3375

11- sukcesywne dostawy prod. farmac. | 403

Konkurs ofert - konsultacje neurologiczne | 126

12/UCMMiT/PS/SP/2019 Żywienie pacjentów UCMMiT | 233

17/UCMMiT/PS/SP/2019 Żywienie pacjentów II | 308

19- Centrala monotorująca i kardiomonitory | 299

KONKURSY ZAKOŃCZONE | 68

Konkurs ofert - konsultacje neurologiczne 10.2019 | 91

12-ZO o świadczenie usług prania i dez. przez 12 m | 163

07- Świadczenie usług ochroniarskich | 271

14/UCMMiT/PN/SP/2019 Remont OIT w Klinice MHiRM | 716

05- Wykonywanie badań laboratoryjnych przez 12 mcy | 141

16/UCMMiT/NP/SP/2019 Sprzątanie Przychodni | 165

Wykonywanie i opisywanie badań | 135

Plan zamówień publicznych na 2020 rok | 43

Wyroby medyczne 18/UCMMiT/PN/AW/2019 | 411

Serwis sprzętu 01/UCMMiT/PN/SP/2020 | 765

DIALOG TECHNICZNY | 444

03/UCMMiT/PN/SP/2020 Transport sanitarny | 101

03a/UCMMiT/PN/SP/2020 Transport sanitarny | 63


Statystyka prowadzona jest od: 2006-05-23