ABIP.pl logo

prowadzony przez:
Uniwersyteckie Centrum Medycyny Morskiej i Tropikalnej


BIP > Statystyka > Uniwersyteckie Centrum Medycyny Morskiej i TropikalnejStatystyka odwiedzin Biuletynu Informacji Publicznej:

Uniwersyteckie Centrum Medycyny Morskiej i Tropikalnej


Liczba odsłon strony głównej: 183554

Opcje menu:

DOSTAWY | 67164

POSTĘPOWANIA ZAKOŃCZONE | 18013

USŁUGI | 49886

ZAPYTANIA OFERTOWE | 53738

ZAPYTANIA OFERTOWE | 44342

BADANIE SPRAWOZDANIA FINANS. ZA LATA 2014-2016 | 1899

29- Dostawa leków w tym objętych programem lekowym | 2121

01- serwis sprzętu medycznego | 2286

02- Dostawa leków w tym objętych programem lekowym | 2001

04 - roboty budowlane - remont Przychodni | 2020

03/UCMMiT/PN/AW/15 serwis sprzętu medycznego | 1654

06 - DOSTAWA SPRZĘTU MEDYCZNEGO | 2871

11- dostawa leków | 1804

09- ROBOTY BUDOWLANE | 1961

16/UCMMiT/PN/AW/15 - DOSTAWA LEKÓW | 2130

03- Całodobowe usługi laboratoryjne | 2499

09-1 Roboty budowlane | 1496

13 - dostawa wyrobów medycznych | 3099

12/UCMMiT/PN/AW/15- usługi produkcji posiłków | 1566

10- Sukcesywna dostawa środków kontrastowych | 1527

10-3 Dostawa środków do dezynfekcji | 1516

02- Świadczenia med. w zakresie TK, RM, USG i Rtg | 1535

17/UCMMiT/PN/AW/15 - DOSTAWA LEKÓW | 1743

3-1 USŁ. PSYCHOLOGICZNE DLA PACJENTÓW UCMMiT | 1515

20- Dostawa respiratorów i ssaków | 2125

15- Świadczenie usług ochrony | 2076

13-1 Dostawa wyrobów medycznych | 5672

22/UCMMiT/PN/EL/15 - dostawa leków | 2320

23- Dostawa respiratora do komory hyperbar. | 2055

01/UCMMiT/PN/AW/16 DOSTAWA BRONCHOFIBEROSKOPU INT. | 2097

02- Świadczenia lek. i z zakresu diagn. obrazowej | 1467

02- Dostawa wyrobów medycznych | 2391

10- Dostawa środków dezynfekcyjnych | 1733

11- Dostawa wyrobów medycznych | 1693

03- ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE -HISTOPATOLOGIA | 1873

14/UCMMiT/PN/EL/16 - dostawa leków | 2039

12- Dostawa wyrobów medycznych | 2127

15/UCMMiT/PN/EIB/2016 - ubezpieczenie | 1716

3- Wymiana agregatu i 2 rozdzielni nn | 2675

17- DOSTAWA 2 GASTROFIBEROSKOPÓW | 1450

18/UCMMiT/PN/EL/16 - dostawa leków | 2638

04- Budowa zbiornika wody | 1620

20- Budowa zbiornika wody | 1734

19- dostawa sprzętu endoskopowego | 28512

09- dostawa wyrobów medycznych | 2830

4/ŚZ/UCMMiT/2016 - diagnostyka labor. przez 36m-cy | 1478

24- dostawa materiałów opatrunkowych | 1699

21-Wykonywanie badań psych. przez 24 m-ce | 1227

29- dostawa leków - program lekowy | 1496

7/ŚZ/UCMMiT/2016 - badania labor. przez 36m-cy | 2052

32 Świadczenie usług prania i dezynfekcji przez 12 | 1743

25- Remont Apteki i innych pomieszczeń | 1846

28/UCMMiT/NP/AW/16- odbiór odpadów med. i innych | 1689

34- Usługa sprzątania Przychodni UCMMiT | 1769

01- usługi żywienia pacjentów i prac. przez 36m-cy | 2617

02- serwis sprzętu medycznego | 2482

06- dostawa leków | 1503

03- serwis komory Haux wraz z dostawą szyb | 1649

07- serwis komory Haux wraz z dostawą szyb | 1753

PLAN POSTĘPOWAŃ O UDZIELENIE ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH | 1265

04- Usługa transportu sanitarnego dla UCMMiT | 1459

11- dostawa wyrobów medycznych | 3460

12- dostawa wyrobów medycznych | 1818

02/ŚZ/UCMMiT/2017 - badania EEG i kons. stom. | 1367

14 - dostawa leków | 1816

Protokoły z kontroli | 3611

17- DOSTAWA PR. FARM. - LECZENIE WZW TYPU C BEZINT | 4236

10- Dostawa śr. kontrastowych przez 12 m-cy | 1679

16- dostawa leków przez 12 m-cy | 2324

15- Wdrożenie syst. e-zdrowia wraz z infrastrukt. | 10926

22- dostawa prod. farmaceutycznych - WZW typu C | 2026

20- dostawa aparatury medycznej | 4210

01- Świadczenia zdr. - diagn. obraz. i kons.lek. | 1602

23 - dostawa leków, w tym z programu lekowego | 1539

24- dostawa materiałów opatrunkowych | 1894

09- Usługi ochrony osób i mienia (Usł. społ.) | 1023

02- Świadczenia zdr. - diagn. obraz. i kons.lek. | 1391

25- dostawa wyrobów medycznych przez 24 m-ce | 8736

1- dostawa leków - program lekowy | 1185

4- dostawa leków | 1708

3- Serwis komory Haux | 881

02- Usługi transportu sanitarnego przez 24 m-ce | 1178

Plan postępowań UCMMiT o zamówienie publiczne na | 3355

7- Serwis komory Haux | 698

10- Serwis komory Haux | 1384

11- Usługi transportu sanitarnego przez 24 m-ce-P | 1694

05- DOSTAWA URZĄDZEŃ I SPRZĘTU MEDYCZNEGO | 3537

08- ROBOTY BUDOWLANE | 1556

16- dostawa wyrobów medycznych | 2124

19/UCMMiT/PN/EL/2018 - DOSTAWA SUKCESYWNA LEKÓW | 1961

17- DOSTAWA ŚRODKÓW DEZYNFEKCYJNYCH | 2703

12-Dostawa urządzeń i aparatury medycznej | 2674

18-Dostawy środków cieniujących przez 24 m-ce | 1345

14-1 usługa prania i dezynfekcji | 634

15- odbiór odpadów med. i innych | 695

16-1 ZO o cenę usług sprzątania Przychodni UCMMiT | 770

02- serwis sprzętu medycznego w tym komory Haux | 1756

06- sukcesywna dostawa leków -program lekowy | 1573

09- Sukcesywna dostawa leków, w tym prog. lek. | 461

03- Świadczenia zdrowotne - histopatologia | 691

08/UCMMiT/PN/SP/2019-Roboty Budowlane | 607

ROBOTY BUDOWLANE | 1887

08/UCMMiT/PN/AW/2018 | 363

KONKURSY | 1663

Udzielenie świadczeń zdrowotnych na rok 2019 | 4473

11- sukcesywne dostawy prod. farmac. | 436

Konkurs ofert - konsultacje neurologiczne | 175

12/UCMMiT/PS/SP/2019 Żywienie pacjentów UCMMiT | 275

17/UCMMiT/PS/SP/2019 Żywienie pacjentów II | 360

19- Centrala monotorująca i kardiomonitory | 337

KONKURSY ZAKOŃCZONE | 97

Konkurs ofert - konsultacje neurologiczne 10.2019 | 128

12-ZO o świadczenie usług prania i dez. przez 12 m | 201

07- Świadczenie usług ochroniarskich | 329

14/UCMMiT/PN/SP/2019 Remont OIT w Klinice MHiRM | 775

05- Wykonywanie badań laboratoryjnych przez 12 mcy | 178

16/UCMMiT/NP/SP/2019 Sprzątanie Przychodni | 222

Wykonywanie i opisywanie badań | 204

Plan zamówień publicznych na 2020 rok | 84

Wyroby medyczne 18/UCMMiT/PN/AW/2019 | 646

Serwis sprzętu 01/UCMMiT/PN/SP/2020 | 874

DIALOG TECHNICZNY | 535

03/UCMMiT/PN/SP/2020 Transport sanitarny | 159

03a/UCMMiT/PN/SP/2020 Transport sanitarny | 144

2/UCMMiT/PN/2020 | 82


Statystyka prowadzona jest od: 2006-05-23