ABIP.pl logo

prowadzony przez:
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Płocku


BIP > KomunikatPRZETARG NIEOGRANICZONY

o wartości zamówienia nie przekraczającej kwot określonych w przepisach wydanych
na podstawie art. 11 ust. 8 Prawa zamówień publicznych

Organizacja imprez w ramach działań o charakterze środowiskowym dla projektu systemowego „Droga do aktywności” oraz otwartej imprezy piknikowej dla pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Płocku


Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf