ABIP.pl logo

prowadzony przez:
Filharmonia Dolnośląska w Jeleniej Górze


BIP > KomunikatPrzygotowanie infrastruktury technicznej pod instalację systemu plakatu elektronicznego w przestrzeni publicznej miasta Jeleniej Góry oraz w budynku F

Przygotowanie infrastruktury technicznej pod instalację systemu plakatu elektronicznego w przestrzeni publicznej miasta Jeleniej góry oraz w budynku Filharmonii Dolnośląskiej w Jeleniej Górze w ramach zadania pn. Rozwój e-kultury i e-usług publicznych poprzez zakup i wdrożenie nowoczesnej aplikacji mobilnej oraz systemu do prezentowania treści na wyświetlaczach wielkoformatowych typu Public Display - system digital signage w Filharmonii Dolnośląskiej w Jeleniej Górze - nr RPDS.02.01.03-02-0002/16-00

Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 Osi Priorytetowej 2 Technologie informacyjno-komunikacyjne Działanie 2.1 E-usługi publiczne - poddziałanie 2.1.3 E-usługi publiczne - ZIT AJ 2014-2020


Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf