ABIP.pl logo

prowadzony przez:
Filharmonia Dolnośląska w Jeleniej Górze


BIP > KomunikatOgłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty

postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na "Ochronę osób i mienia oraz obiektu Filharmonii Dolnośląskiej w Jeleniej Górze" w 2011 roki

Załącznik: ogłoszenie (ogloszenie o wyborze najkorzystniejszej ofert.doc)

Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf