ABIP.pl logo

prowadzony przez:
Filharmonia Dolnośląska w Jeleniej Górze


BIP > KomunikatSpecyfikacja istotnych warunków zamówienia wraz z załącznikami

SIWZ w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na
"Dostawę instrumentów muzycznych"
Do SIWZ dołączono:
1) Załącznik nr 1 - formularz oferty
2) Załącznik nr 2 - oświadczenie z art 22
3) Załacznik nr 3 - oświadczenie z art 24
4) Załacznik nr 4 - wzór umowy

Załącznik: siwz (SIWZ_instrumenty muzyczne.doc)

Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf